Het aantal leefloners in België neemt de laatste jaren fors toe. Ongeveer 70% van de leefloners in België zou overigens van vreemde origine zijn. In Brussel bedraagt dit zelfs 90%. Experts vrezen dat ons sociale vangnet door deze sociologische verschuivingen na verloop van tijd onder onhoudbare druk zal komen te staan.

Ruim 576.000 mensen mensen met de Belgische nationaliteit vallen onder de Sociale bijstand. Ongeveer 5 procent van de Belgen ontvangt ondertussen een leefloon. Sinds het ontstaan van de bijstand midden jaren zeventig is deze bijna verdrievoudigd in omvang. Experten maken zich daarover ernstige zorgen. Het systeem lijkt onhoudbaar.

Uit de cijfers van professor professor Bea Cantillon (UAntwerpen) blijkt dat zo’n 70% van de leefloners in België mensen zijn die niet de Belgische nationaliteit bezitten, of waarvan de ouders de Belgische nationaliteit niet bezitten. Zeventig procent van de leefloners zijn dan mensen met een recente migratieachtergrond, dertig procent zijn Belgen die ook ouders met de Belgische nationaliteit hadden”, verduidelijkt Cantillon aan Knack.

Regionale verschillen

Ook regionaal zijn er verschillen, zo onbloot het onderzoek van Cantillon. In Wallonië zijn er in verhouding drie keer zoveel leefloners in vergelijking met Vlaanderen. In Brussel zijn er dat in verhouding maar liefst zes keer zoveel. In Brussel loopt het aandeel leefloners met een recente migratieachtergrond, zoals Cantillon het verwoordde, zelfs op tot 90 procent. In Sint-Jans-Molenbeek hebben zo goed als alle leefloners een allochtone achtergrond.

Experts vrezen dat ons sociale vangnet door deze sociologische verschuivingen na verloop van tijd onder onhoudbare druk zal komen te staan. “Vroeger was het leefloon vooral het allerlaatste vangnet voor Belgen. Voor nieuwkomers is het vaak hun eerste opstap”, aldus armoede-onderzoeker Wim Van Lancker. “Zeker in de grote steden, groeit het aan tal leefloners de OCMW’s boven het hoofd. De individuele begeleiding was nooit voorzien op zo’n grote groep”, aldus Cantillon.

ADVERTENTIE