1 op de 20 mensen in dit land zitten in de sociale bijstand. Ook het aantal leefloners neemt toe, dat bericht de Standaard. Experten maken zich daarover ernstige zorgen. Het systeem lijkt onhoudbaar. 70% van de leefloners blijkt overigens van vreemde origine te zijn.

Ruim 576.000 mensen mensen met de Belgische nationaliteit vallen onder de Sociale bijstand. 5 procent van de Belgen ontvangt ondertussen een leefloon. Sinds het ontstaan van de bijstand midden jaren zeventig is deze bijna verdrievoudigd in omvang. Wat oorspronkelijk als residueel vangnet moest dienen is een steeds belangrijker de sociale bescherming geworden.

Tikkende tijdbom

“Midden jaren zeventig waren we terecht trots dat zo weinig mensen er een beroep moesten op doen in vergelijking met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Vandaag schuiven we op naar Angelsaksische toestanden”, aldus professor Bea Cantillon (UAntwerpen).

Volgens Cantillon moet de rol en de werking van de sociale bijstand herdacht worden. “Zeker in de grote steden, groeit het aan tal leefloners de OCMW’s boven het hoofd. De individuele begeleiding was nooit voorzien op zo’n grote groep.Het is misschien vloeken in de kerk, maar we moeten durven nadenken over een bijstand light, tussen het OCMW en de sociale zekerheid in.

Zij waarschuwt er verder voor dat wanneer de werkloosheidsuitkering beperkt wordt in de tijd, zo’n 175.000 langdurig werkzoekenden in de bijstand terecht zullen komen. En dan barst het systeem volgens Cantillon.

70 procent leefloners van niet-Belgische origine

Daarnaast blijken uit de cijfers van professor Cantillon dat ook zo’n 30 procent van de leefloners niet de Belgische nationaliteit heeft. Uit cijfers die Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg, blijkt dat bijna 40% van het uitbetaalde leefloon in 2016 naar personen ging die een niet-Belgische nationaliteit bezitten. Daarvan ging verder het overgrote deel van het geld naar mensen met een nationaliteit van buiten de Europese Unie.

“Tel je bij het aandeel niet-Belgen ook nog de mensen wiens ouders geen Belg zijn, dan draait de verhouding helemaal om. Zeventig procent van de leefloners zijn dan mensen met een recente migratieachtergrond, dertig procent zijn Belgen die ook ouders met de Belgische nationaliteit hadden”, verduidelijkt Cantillon aan Knack.

Ook regionaal zijn er verschillen, zo onbloot het onderzoek van Cantillon. In Wallonië zijn er in verhouding drie keer zoveel leefloners in vergelijking met Vlaanderen. In Brussel zijn er dat in verhouding maar liefst zes keer zoveel. Daarnaast is het vooralsnog vooral een stedelijke problematiek.

In juli bemachtigde Pas ook cijfers bij het departement Maatschappelijke Integratie waaruit blijkt dat het aantal asielzoekers dat een beroep op een leefloon moet doen, meer dan verdubbeld is. Volgens het Kamerlid zou de kostprijs hiervan, veel hoger zijn dan dit onder de regering Di Rupo het geval was. Zij pleitte er toen dan ook voor om de “openstaande asielpoorten” te sluiten.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

13 REACTIES

 1. Professor Bea Cantillon heeft het precies niet goed begrepen: de immigranten zijn naar hier gebracht om onze pensioenkas te redden. Ondankbare Professor!

  • Meer dan 27 000 vluchtelingen kregen vorig jaar (2016) asiel. Kostprijs leefloon asielzoekers onder minister De Block (OVLD) = 88 miljoen euro, onder Theo Francken (N-VA) = 188 miljoen euro (bron: VB zie afbeelding & tekst in infra). Anderzijds dient opgemerkt dat het huidige asielbeleid van Theo Francken solidair gedragen wordt door N-VA, CD&V, OVLD en MR. Bovendien zijn de meningsverschillen over asielbeleid tussen Links en Rechts evenmin onoverbrugbaar.

 2. 70%, Ik dacht dat het 90% was, Die migranten komen hier helemaal de boel ontwrichten, En ze zullen nog vele jaren werkloos blijven en ,n leefloon ontvangen, daarom zijn ze tenslotte naar hier gekomen, of wat dacht je?;

  • Kun je het de vluchtelingen kwalijk nemen wanneer de regering (N-VA, MR, CD&V en OVLD) hen uitnodigt om in België te rentenieren op de kosten van de belastingbetaler? Ze zouden gek wezen die opportuniteit niet te benutten gezien de desastreuze levensomstandigheden in de landen van herkomst. Voor hetzelfde tarief pak ik ook mijn valies. Trouwens ten tijde van Belgisch Congo deden de Belgische kolonialen daar toch ook gouden zaken op de kap van de negerbevolking.

   • Ik denk dat het vooral de EU (EU-document RR780365NL.doc) is die hen hier binnenhaalt, samen met de VN (Peter Sutherland!), de CIA en vele andere superrijke sponsors zoals Soros (Open Society Foundation), Rockefeller, de Trilaterale Alliantie, de Bilderberg groep, en dit via hun talrijke ngo’s, en geïnspireerd door de Coudenhove-Kalergi doctrine (Praktischer Idealismus) en geïnteresseerd in goedkope werkkrachten. Onze slecht geïnformeerde linkse “Gutmenschen” zijn daarbij een zeer bruikbare hulp. Zij werken daarbij tegen hun eigenbelang, maar zullen dat vermoedelijk pas ontdekken als het al lang te laat is.

   • En ergens tussen die documenten is sprake van 50 of 60 miljoen migranten om vooral economische redenen, groei en concurrentie. Men moet dringend uitgaan van een economie op maat van de maatschappij. De vergrijzingsgolf kunnen we zeker opvangen door een betere herverdeling/belastinginkomsten. Het is raar dat overheden nooit kijken naar de grootste bedrijven die nauwelijks bijdragen, steeds hogere winsten en dividenden en dan nog van mening is dat de belastingen voor bedrijven naar omlaag moet. Ga je echt ontkennen dat de welvaartproductie stijgt maar er steeds minder terecht komt in onze samenleving? Het is dat of immigratie. Er zijn studies, neem ze met een korrel zout, over de netto kost of verlies van een migrant. Ze zijn bijna allemaal laagopgeleid en dragen netto weinig of helemaal niets bij in totaliteit. In Antwerpen te kort aan scholen vooral te danken aan de 50% migratiekinderen. Hoe gaan we die migranten opleiden als het voor onze eigen mensen niet lukt? Muyters klinkt mooi met zijn omscholen, let op dat is niet hetzelfde als bijscholen. Er bestaan geen opleidingen om mensen om te scholen naar nieuwe beroepen of knelpunten. Omscholen kost tijd, er is een reden waarom mensen jaren naar school geen. Je gaat geen fabrieksarbeider omscholen tot burgerlijk ingenier of IT’er, dit zou 2-3 jaar opleiding kosten en VDAB fabeltjes ten spijt werkt het zo niet. Spijtig want het bied kansen ook al kost het tijd. Daarom investeren in onszelf en niet in immigratie, laat de EU doen en we vernietigen onze samenleving. Dan krijg je superrijk en superarm, daarom dat ze onze vrijheden al inperken en meer controle invoeren voor het geval er een opstand zou komen, dan is de politiestaat al klaar.

   • U slaat de spijker op de kop! Het zijn de instellingen die u opsomt die de motor uitmaken van de huidige migratiestromen richting Europa en de VS. De regionale regeringen hebben gewoon de oekazes uit te voeren van genoemde supranationale organisaties.

   • Ik ben heel blij met je respons Jan, want als zuivere wetenschapper voel ik mij in deze materie wat onzeker over mijn bronnen. Ik vind het anderzijds mijn sociale plicht om datgene wat ik meen te weten mede te delen aan eventuele geïnteresseerden, maar ik doe dit met gemengde gevoelens, denn ich weiss: “der Feind hört mit…!” Ik weet ook niet of hier nog hulp kan baten: “denn der Feind ist mächtig!”

 3. Ik vrees dat een motie bij de UNO gelijkstaat met “biechten bij de duivel”.
  Denk er ook om dat in België, net zoals in de meeste EU-landen ongeveer de helft van het kiezerspubliek links geaard is. Democratie impliceert vaak ook immobilisme door gebrek aan eensgezindheid. Intussen doen de rijkelijk gesponsorde ngo’s steeds verder met hun subversieve brainwashing.

 4. ZONDER ooit één cent bijgedragen te hebben krijgt import-volk vaak een leefloon op ONZE kosten, gratis aanschuiven aan het OCMW-snoepkraam. In schril contrast hiermee staat het halve appel en kwart ei pensioentje dat gepensioneerden toegeworpen krijgen als “dank” om WEL veel en lang bijgedragen hebben in hun hoedanigheid van Economisch Productieve Belastingbetalende Burger : “xenofiele, politiek-correcte stank als EigenVolkse dank” vanwege het politiek-correct ontaard tweezakkerij Systeem ! ONTHOUDEN IN HET STEMHOKJE !

Comments are closed.