Gisteren raakte op de ondernemingsraad van het Agentschap Integratie en Inburgering bekend dat tot 170 medewerkers het agentschap moeten verlaten. Een van de oorzaken is de afname van de asielstroom.

Het agentschap staat in voor het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Het verschaft bijvoorbeeld lokale besturen van juridisch advies, tolken en zorgt voor de begeleiding van asielzoekers naar taallessen Nederlands.

Fusie afronden

In 2016 werden extra mensen aangenomen als gevolg van de asielcrisis. Zo werd er dat jaar maar liefst 44 procent meer dienstverlening gerealiseerd. Nu dat er minder asielzoekers zijn, neemt ook dat extra aanbod aan dienstverlening af. Bijgevolg moeten er mensen met ontslag.

Het zijn daarom vooral begeleiders van asielzoekers die getroffen worden door de herstructurering. Op dit moment werken er bij het agentschap 681 voltijdse werknemers. In juli vielen al acht ontslagen.

Een tweede oorzaak voor de nakende ontslagen is het feit dat het agentschap in 2015 ontstond uit een fusie van twintig entiteiten. Het afronden van de fusie liep echter vertraging op door de asielcrisis. “Bepaalde fusiegerelateerde processen zullen afgerond en ingevoerd worden. Dat wil zeggen dat we na het afronden van die processen zaken efficiënter en met minder mensen zullen aanpakken”, zo is te horen bij het agentschap.

“Bestuursmatig is een herstructurering de enige piste”, aldus de raad van bestuur. “In het verleden is al gebleken dat het sociaal overleg tussen de directie van het Agentschap en de vakbonden tot waardevolle resultaten voor de organisatie én voor de werknemer leidt. We hebben dus alle vertrouwen in beide partijen.”

Kritiek vanuit christendemocratische hoek

Er komt echter ook kritiek op de beslissing. De vakbonden vinden de gang van zaken “onbegrijpelijk”. Zij wijzen met beschuldigende vinger naar Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). Zij heeft immers bespaard bij het agentschap. “Het vaste bedrag blijft stabiel, maar de extra middelen zijn gehalveerd. Bovendien gaat de directie ervan uit dat ze projectsubsidies zal mislopen”, zegt Sofie Ostyn van de LBC-NVK, de christelijke vakbond voor bedienden.

Ward Kennes (CD&V) waarschuwt dan weer voor het ontstaan van nieuwe wachtlijsten. “De grote groep nieuwkomers die tijdens de asielcrisis ons land bereikten, begint nu pas zijn weg naar de inburgerings- en integratiekanalen te vinden. Deze ontslagen komen op het moment dat een grote groep mensen nog steeds op zoek is naar hun plaats in onze samenleving. Er moet absoluut vermeden worden dat er wachtlijsten ontstaan ten gevolge van een inkrimping van het personeelsbestand.”

1 REACTIE