N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde gisteren voor de camera’s van Terzake dat zijn partij het communautaire verhaal helemaal niet in de diepvries steekt. “De Vlaamse kiezer […] geven wat [hij] wil”, is volgens hem de hoofdopdracht van zijn partij. Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken ligt “de geloofwaardigheid van De Wever […] te grabbel”.

Het interview van De Wever in Het Laatste Nieuws blijft nazinderen. In plaats van volop voor een confederaal model te kiezen, stelde De Wever dat de N-VA vooral wil inzetten op thema’s zoals economie, veiligheid en identiteit. Doordat het communautaire in 2019 voor de N-VA waarschijnlijk geen breekpunt gaat worden, lijkt er een V-Front te ontstaan. Zo komen Hendrik Vuye en Veerle Wouters alvast met een eigen initiatief, mogelijks in samenwerking met het Vlaams Belang.

Vlaamse kiezer dienen

De Wever is het echter niet eens met de kritiek van Van Grieken, Vuye en Wouters. “Ik stel vast dat ik een uitspraak doe en dat daar telkens weer commotie rond ontstaat en dat ik het dan weer moet komen uitleggen om de puntjes op de i te zetten”, stelde De Wever.

‘De hoofdopdracht van N-VA is om aan de Vlaamse kiezer te geven wat die wil. Dat is een ander beleid in economie, veiligheid en de bescherming van onze identiteit en ‘way of life”,  betoogde De Wever. “Wie ooit een zelfstandig Vlaanderen wil zien heeft maar één opdracht, en dat is zoveel mogelijk kiezers vergaren. Men kan mij niet verwijten dat we zoveel mogelijk mensen willen overtuigen”, sprak de N-VA-voorzitter duidelijke taal.

Van Grieken: “België heeft de N-VA veranderd”

Van Grieken is het daar echter niet mee eens. “N-VA zal België niet veranderen, maar België heeft de N-VA veranderd. De geloofwaardigheid van De Wever ligt te grabbel. De situatie is eigenlijk absurd, maar hij raakt daar blijkbaar mee weg”, betoogde de voorzitter.

Van Grieken reikte wederom de hand aan Vuye en Wouters. Vuye gaf in de studio van Terzake aan dat hij en Wouters het aanbod van Van Grieken ‘rationeel’ zullen gaan bekijken. “Wij gaan er alles aan doen om het communautaire op de agenda te krijgen, maar er zijn wel grote verschillen tussen ons, Veerle en ik zijn geen Vlaams Belangers”, stelde de professor Staatsrecht. “Er zijn ook andere mogelijke partners zoals Lijst Dedecker. We gaan nu alles rationeel bekijken en voorbereiden. We gaan niet omwille van een communicatie van De Wever plots alle plannen op tafel leggen”, aldus Vuye.

7 REACTIES

  1. Bij de regeringsonderhandelingen zal het communautaire automatisch aan bod komen. NVA hoeft daar geen programmapunt van te maken. Een andere mogelijkheid is ook dat er een federale regering wordt gevormd die wat meer oor heeft naar Vlaamse verzuchtingen. Zoals deze regering. Het politiek verzet van de vakbonden toont aan dat er wel degelijk een ommezwaai is. Niet alles is perfect. En het zomerakkoord is zoals Ivan Van de Cloot zegt, gebakken lucht dat op niets berust en het resultaat van politiek gemarchandeer zonder diepgang. Wat dat betreft begint het werk pas. We zullen zien wat het wordt.

      • En wie niets wil zoals de N-VA nu zal ook niets krijgen. Of denk je nu echt dat de Franstalige partijen zijn stilgevallen in hun strategie om Vlaanderen te overheersen. En denk je nu echt dat zij een tweede minderheidsregering met enkel de MR nog zullen aanvaarden? Bekijk dan eens de media in Wallonië en je weet genoeg. Droom maar verder samen met De Wever.

      • N-VA is niet langer een Vlaamsnationale partij. Belgische politiek is nu belangrijker. Dank zij haar electoraal succes is de partij geëvolueerd tot een politiek solide Belgische KMO. N-VA heeft CD&V en OVLD van de troon gestoten en de macht, dividenden en een status op Belgisch en internationaal niveau overgenomen. Zie Kris Peeters die zijn ambities reduceert door naar Antwerpen te pendelen voor wat? Voor eventueel een jobke als schepen te kunnen versieren. Wat een afgang. Charles Michel en Bart De Wever zijn nu de CEO’s van de nieuwe multinational N-VA & MR. De inzet van deze cruciale samenwerking: het leiderschap in Belgistan te behouden en te consolideren. Daar is heel veel geld mee gemoeid. Wat zou BDW zich nog druk maken over communautaire zaken die niet langer een meerwaarde betekenen voor zijn carrière en deze van de partijtop. De partijraad heeft de boodschap van Bart over de inzet van de verkiezingen in 2018 en 2019 begrepen. Quid de Vlaams-nationalisten? Moeten zich de vraag stellen of het redelijk is binnen de huidige context van N-VA te eisen om de kip met de gouden eieren, België, te slachten? Neen, N-VA kiest voor de economie en dat is geld.

    • Klopt. De vroegere taal- en cultuurstrijd is voorbij (enkel in Brussel niet). De grootste communautaire brok zit vandaag in de economie. Vlaanderen en Wallonië hebben een totaal andere kijk op welvaartscreatie. De NVA blijft dus wel degelijk voor het belangrijkste communautaire gaan. In 2019 mogen we een harde botsing met de PTB verwachten. De Wever moet dus niet vechten voor het communautaire. Het komt vanzelf.

  2. Toen N-VA een minipartij was had ze een ambitieus programma. Ik citeer: 1)stop met de geldtransferten naar Wallonië,2) splitsing van de sociale zekerheid,3) Goed bestuur. Dat moest allemaal gerealiseerd worden extra muros van de Belgische staat met Vlaamse onafhankelijkheid. Sinds de verkiezingen van 2014 is N-VA de grootste partij van Vlaanderen en België en kreeg BDW de sleutels van de Wetstraat 16, het centrum van de be. macht, overhandigd. Dat verandert de psyché van een N-VA voorzitter. Na een onderhoud met Charles Michel notoir Belgicist en antiregionalist, verandert BDW plotseling van register. Exit Vlaamse eisen. De deal met Charles: N-VA verwerft Belgische macht in ruil voor collaboratie met de Waals-Brussel MR. Goed voor de partijkas van N-VA maar nul meerwaarde voor Vlaanderen. Geen verandering van strategie insinueert Bart? Veel meer. Zeg maar een politieke transsexualiteit. Politicoloog Bart Maddens (KUL) vroeg zich af (HLN 12/09/17) of een Vlaams-nationale partij die zwijgt over de eigen corebusiness, niet ophoudt een Vlaams-nationale partij te zijn ? N-VA ontvangt elk jaar 13 miljoen euro per jaar van België. Dat is gigantisch veel geld. N-VA heeft dus de middelen om de publieke opinie te sensibiliseren en te overtuigen. Doet ze dus niet overeenkomstig de geheime afspraken met Charles Michel. O ja! Over de geldtransferten van de Belgische schatkist, gesponsord door de Belgische belastingbetaler, naar N-VA, heb ik BDW nooit horen klagen, in tegenstelling met de stigmatisering van de nationale solidariteit met Wallonië. Van incoherentie gesproken.