In zijn toespraak op de familiedag van de N-VA stelde partijvoorzitter De Wever dat we “nog maar pas begonnen [zijn] aan onze tocht”. Ook liet hij aan de camera’s van VRT NIEUWS weten dat hij op het einde van deze legislatuur een herziening van de grondwet wil.

De Wever maakte op het provinciaal domein Puyenbroeck de standpunten van zijn partij nog maar eens duidelijk. Sociaal-economische hervormingen, Vlaamse identiteit en veiligheid. Daarbovenop wil hij voor het einde van deze legislatuur een herzieningsverklaring van de grondwet bewerkstelligen.

De Wever: “Vakbonden kijken naar de eigen navel”

De N-VA trekt tijdens de komende verkiezingen opnieuw de kaart van de economische hervormingen. Het afbouwen van de schulden en de pensioenen betaalbaar houden zijn volgens De Wever het belangrijkste.

Hulp van buiten zijn partij verwacht De Wever niet. “Op de grote kleurvakbonden hoeven we […] niet te rekenen. Die kijken naar de eigen navel, zaaien paniek en staken zonder enig besef van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar helaas is ook elders de moed om de nodige hervormingen te verdedigen soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen”, stelt De Wever.

De Wever: “Zelfschaamte en cultuurrelativisme regeren nog altijd”

Mogelijks erger dan de weerstand van de vakbonden tegen economische hervormingen, is de weerstand tegen de Vlaamse identiteit volgens de N-VA-voorzitter. “De zelfschaamte en het cultuurrelativisme regeren nog altijd in intellectueel Vlaanderen. Wie niet meedoet met het opengrenzenbeleid en het cultiveren van mensen in hun rol van eeuwig slachtoffer, wordt afgedaan als een slechte mens. […] Wij brengen een heel klare boodschap: wie lid wil worden van een club, moet de spelregels van die club aanvaarden.”

Een welvarend, warm en veilig Vlaanderen dat gefundeerd is op onze Vlaamse identiteit blijft voor N-VA de doelstelling. “En het blijft voor ons een evidentie dat we dit streven slechts volledig kunnen verwezenlijken in een zelfstandig Vlaanderen. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Alleen zelfbestuur zal ons werk veiligstellen”. 

Herziening van de Grondwet

De Wever kreeg vorige week forse kritiek omdat hij het communautaire luik achterwege zou laten bij de komende verkiezingen. Voor de camera’s van VRT NIEUWS gaf de N-VA-voorzitter echter te kennen dat hij op het einde van deze legislatuur de grondwet voor herziening vatbaar wil laten verklaren. Volgens De Wever is het immers logisch dat “een meerderheid de kiezer alle opties geeft om de toekomst van een land vorm te geven”.

2 REACTIES

  1. Ware Bart De Wever een zionistische leider en N-VA een zionistische politieke partij geweest dan was Israël vandaag niet onafhankelijk. Idem dito met Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina,Slowakije en andere landen in Europa die na WOII onafhankelijk zijn geworden. Dus Bart, geen daden maar woorden. Geen wit blad maar resultaten. En tot nader order faalt N-VA omdat zijn artikel 1 geen millimeter voortgang heeft gekend. Integendeel, eerst de Belgische staat consolideren en de VVB ridiculiseren en afdoen als een groep folkloristen en nu opnieuw de gedupeerde nationalisten binnen uw partij proberen te paaien met gespierde taal. Klinkt niet geloofwaardig. Trouwens wat zegt uw bondgenoot Charles Michel hiervan? Ik zal het u vertellen wat hij aan de Franstalige pers verklaarde:”BDW mag verklaren wat hij wil zolang hij maar doet wat ik hem zeg” (sic).

  2. Er wordt nogal veel tamtam gemaakt rond die grondwet, die Vlaanderen zijn demografische zowel als zijn democratische meerderheid ontzegt. Maar hoe zit het nu in mekaar ? Is de grondwet er voor de burger ? Of is die burger er voor die grondwet, die dezelfde Vlaamse burger miskent in al zijn geledingen