Mannen verdienen in België 21,1 procent meer als men de ruwe cijfers in beschouwing neemt. Maar wanneer men de cijfers beter bekijkt en vergelijkt per beroep en bedrijf bedraagt de ‘netto’ loonkloof maar 1,4 procent.

Wanneer men het gemiddelde (voltijdse) salaris neemt van een man en vergelijkt met dat van een vrouw, dan verdient een man 21,1 procent meer loon. Echter, wanneer men hetzelfde beroep en bedrijf in beschouwing neemt, daalt het verschil tot een verwaarloosbare waarde. Dat blijkt uit een ‘white paper’ van het adviesbureau Hay Group.

Mechanismen achter ‘loonkloof’ ontrafeld

De Hay Group ging op zoek naar de mechanismen achter de loonkloof zodat bedrijven nuchterder naar de loonkloof kunnen kijken. Het rapport was bijzonder grondig: de steekproef die gehanteerd werd nam 8,78 miljoen werknemers in 25.000 bedrijven in 110 landen onder de loep. Wat België betreft werden de beroepsinkomsten van 177.000 werknemers onderzocht.

Landen onderling verschillen volgens de studie wel ietwat van elkaar, maar door de band genomen is de conclusie ook in andere landen hetzelfde. De verschillen tussen de absolute loonkloof en de werkelijke loonkloof is zeer groot en overal is de werkelijke loonkloof klein. Dit in het bijzonder in de Scandinavische landen.

Wat blijkt nog? De loonkloof wordt maar in geringe mate bepaald door het salarisbeleid van werkgevers. “Als je iets aan de kloof wilt doen, moet je goed weten hoe die precies veroorzaakt wordt”, waarschuwt Walter Janssens van Hay Group in De Standaard.

Eerder ‘loopbaankloof’ of ‘loopbaankeuzekloof’ dan loonkloof‘

“Ik spreek zelf liever over een loopbaankloof of zelfs een loopbaankeuzekloof. Want het verschil wordt ook veroorzaakt doordat vrouwen andere keuzes maken dan mannen. Dat begint al bij de studiekeuze”. Het rapport wil volgens Janssens niet het loonkloofprobleem minimaliseren, maar eerder aanmoedigen om er iets aan te doen door dit te begrijpen.

Keuzes over een bepaalde job en in een job hebben dus een grotere impact op de verdienste dan ‘institutioneel seksisme’. Zo nemen vrouwen veel minder topfuncties op wat voor een groot deel de ‘bruto’ loonkloof verklaart. In België is 42,5 procent in de gewone administratieve functies mannelijk, verduidelijkt ook het rapport. Bij hogere functies wordt dat al 52,5 procent, in de middenkaders 70,6 percent en in de hoogste kaders 81 procent. Daar ligt dus de oplossing, vindt Janssens.

Promotie

Het rapport ontbloot tevens dat mannen en vrouwen bij het begin van hun loopbaan heel vaak circa hetzelfde verdienen en zelfs dat de vrouw geregeld meer verdient. Dit onder meer omdat er meer meisjes afstuderen aan de universiteiten dan jongens.

Tien jaar later in de loopbaan zien we het echter verschillen. Een vrouw zit dan nog vaak op hetzelfde functieniveau of heeft zelfs een stap teruggezet om voor de kinderen te zorgen terwijl de man promotie maakte. Anderzijds zijn ook de beroepskeuzes verschillend. Zo is er een oververtegenwoordiging van vrouwen in de zorg- en onderwijssector. Hier verdient men veel minder dan bijvoorbeeld in de chemie.

Eerder bleek ook al uit de berichtgeving van The New York Times en TIME dat verschillende gezins- en loopbaankeuzes een cruciale factor zijn in het verklaren van de loonkloof. Meerdere critici en politici vroegen zich in het verleden dan ook al af waarom bedrijven niet veel meer vrouwen zouden aannemen als ze werkelijk goedkoper zijn voor hetzelfde werk. Toch blijft de loonkloof als resultaat van seksistische discriminatie tot vandaag een hardnekkige mythe.

1 REACTIE

  1. Sterk artikel. Ik erger me blauw aan de ideologische rigiditeit waarmee men vasthoudt aan de zogenaamde loonkloof. De Amerikaanse econoom Thomas Sowell heeft al in 1981 (YouTube: ‘Firing Line – Thomas Sowell w/ William F. Buckley Jr.’) aangetoond dat de ‘wage gap’ onzin is, door er o.a. op te wijzen dat vrouwen vaker de keuze maken om minder overuren te presteren, lange periodes thuis te blijven om zich over de kroost te ontfermen, waardoor ze anciënniteit en carrièrekansen missen die hun mannelijke collega’s wel grijpen. Het feit dat vrouwen (als groep) minder verdienen heeft dus niets te maken met hun geslacht, maar met de verschillende levenskeuzes die ze maken. Ook de Nederlandse econome Marike Stellinga schreef een vernietigend boek over dit onderwerp: ‘De mythe van het glazen plafond’.