Sinds 1 januari organiseert de gemeente Sint-Joost-ten-Node gratis buitenschoolse opvang voor de Franstalige scholen. Ouders met kinderen op een Nederlandstalige school moeten daarentegen nog steeds betalen voor de opvang van hun kinderen. “Pure discriminatie”, stelt gemeenteraadslid Frédéric Roekens (Groen) tegenover BRUZZ

In januari kondigde de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir (PS), gratis voor- en naschoolse opvang aan. Tot op heden kunnen enkel Franstaligen daarvan genieten. Voor de zomer echter, achtte schepen voor Nederlandstalig Onderwijs, Bea Meulemans (sp.a), gratis opvang voor Nederlandstaligen nog “haalbaar” vanaf september 2017. Wat blijkt echter: gisteren, bij de herziening van het gemeentebudget, werd hier geen budget voor vrijgemaakt.

Verschil in organisatie

Volgens de politieke meerderheid in Sint-Joost ontstond het aanhoudende onderscheid tussen de Franstalige scholen en de Nederlandstalige school door het verschil in de organisatie van de kinderopvang. Aan Franstalige kant organiseert de gemeente immers zelf de kinderopvang. De Nederlandstalige school daarentegen geeft dit uit handen aan vzw ‘De Buiteling’.

Deze vzw organiseert ook in andere gemeenten Nederlandstalige buitenschoolse activiteiten en zou volgens het gemeentebestuur duurder zijn dan gemeentepersoneel. Zelf stelde Meulemans eerder “verrast te zijn toen ik dat hoorde in het college”.

“Ongeoorloofde discriminatie”

Volgens Kir wil de gemeente “die opvang gratis te maken. De gemeente betaalt jaarlijks zowat 50.000 euro aan De Buiteling voor de opvang. Het contract eindigt in juni, we gaan het gesprek met hen aan. Het is ons doel om de gratis opvang ook op de Nederlandstalige school toe te passen vanaf 1 september 2018. Dat is goed nieuws voor de 450 leerlingen van de school, en hun ouders”, stelt de burgemeester.

Het groene gemeenteraadslid is echter niet onder de indruk van Kir. “Feit is: ouders van kinderen in de Nederlandstalige school blijven betalen, in de Franstalige niet. De rekening begint inmiddels hoog op te lopen, en ik sta machteloos. Ik raad de ouders dan ook aan naar de Raad van State te stappen over deze ongeoorloofde discriminatie, om zo het geld terug te vorderen dat ze sinds januari al uitgegeven hebben”, aldus Roekens tegenover BRUZZ.

1 REACTIE

  1. Volgens de grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Leg dat maar eens uit aan een Turkse burgemeester met dubbele nationaliteit. Indien de beslissing van de PS burgemeester zou gewraakt worden volgt er dan een sanctie. Neen. Pestboetes allerhande (verkeer, politiereglement) zijn voorbehouden voor de modale Belg. Een beleid dat steunt op willekeur daar kennen onze lokale despoten alle knepen van.

Comments are closed.