Afgelopen vrijdag verwierp de Griekse Raad van State het verzet van twee Syrische mannen die worden uitgewezen naar Turkije. Het arrest is belangrijk in het licht van de migratiedeal tussen de Europese Unie en Turkije van maart 2016.

De Griekse Raad van State -de hoogste administratieve rechtbank van het land- verwierp daarmee het beroep van de twee Syriërs tegen eerdere gerechtelijke uitspraken. De Raad oordeelde dus dat de twee geen recht hebben op asiel in Griekenland.

“Turkije veilig land”

“Het hof verwerpt de beweringen van de Syriërs dat hun leven en vrijheid in gevaar zouden wijn indien zij terugkeren naar Turkije, aangezien de rechters van oordeel waren dat hier geen bewijs voor bestond”, zegt een anonieme rechterlijke ambtenaar.

Bij het vonnis werd ook rekening gehouden met het feit dat de twee Syriërs banden met Turkije hebben. De twee hebben daar namelijk familie zitten.

De deal tussen de EU en Turkije heeft als doel asielzoekers van de Griekse eilanden naar Turkije terug te brengen. In ruil daarvoor krijgt Turkije miljarden euro’s aan steun. Tot nu toe werden enkel migranten die niet aanmerking kwamen voor internationale bescherming gedwongen terug te keren naar Turkije.

Als de twee Syriërs gedeporteerd worden, zal dat de eerste formele terugkeer zijn van asielzoekers van Griekenland naar Turkije op de basis van het oordeel dat Turkije een veilig land is, sinds de Turkijedeal van kracht is.

Betere uitvoering akkoord EU en Turkije

Het vonnis is belangrijk omdat er tot nu toe geen afgewezen asielzoekers zijn teruggekeerd naar Turkije. Enkel migranten die hun asielaanvraag lieten vallen en niet in beroep gingen werden uiteindelijk teruggestuurd naar Turkije. In principe zet dit arrest het licht op groen voor een betere uitvoering van het akkoord tussen de EU en Turkije.

Op dit moment bevinden er zich zo’n 62.000 migranten, voornamelijk Syriërs, Afghanen en Irakezen in Griekenland. Zij waren van plan door te reizen naar Noord-Europa maar strandden in Griekenland toen de andere Europese landen beslisten hun grenzen te sluiten in maart vorig jaar.

ADVERTENTIE