De Nieuwe Gemeentewet maakt een intern controlesysteem verplicht voor alle Brusselse gemeenten. Wat blijkt echter: amper één op drie gemeenten heeft zo’n systeem. De andere gemeenten beschikken volgens minister-president Rudi Vervoort (PS) wel over een informeel systeem van interne controle.

Volgens de Nieuwe Gemeentewet moeten gemeenten maatregelen en procedures ontwerpen om fraude te voorkomen en middelen efficiënt te gebruiken. Fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Johan Van den Driessche, vroeg aan Vervoort hoever de gemeenten op dit vlak staan. Wat blijkt: nog niet de helft van de gemeenten voldoet aan deze vereisten.

Ondanks opleiding geen beterschap

In 2016 voerde de gewestelijke dienst Plaatselijke Besturen een evaluatie uit. Daaruit bleek dat slechts 6 gemeenten over een intern controlesysteem beschikten zoals de Nieuwe Gemeentewet voorschrijft. Enkel Anderlecht, Brussel-Stad, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis en Schaarbeek voldoen hieraan.

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur – gesubsidieerd door de Brusselse regering – gaf vorig jaar vorming rond de implementatie van zo’n intern controlesysteem voor gemeenten en OCMW’s. “Maar vandaag kunnen wij uit het antwoord van de minister-president afleiden dat er nog niet echt veel is gewijzigd op het terrein”, betoogt Van den Driessche.

‘Informeel controlesysteem’

In zijn antwoord stelde Vervoort echter dat de overige gemeenten wel over een informeel systeem van interne controle beschikken. Deze vormen voldoen echter niet aan de wettelijke vereisten. Volgens Van den Driessche is dit “helemaal geen garantie voor een performant en professioneel systeem van interne controle“. Het gewest moet nu volgens hem “haar rol als toezichthouder ernstiger vervullen”.

Door de laksheid van de Brusselse regering dreigt het controlesysteem volgens Van den Driessche in duigen te vallen. “Net zoals het Rekenhof de kwaliteit van de dienst Interne Audit van het Brussels gewest controleert, moet het Gewest de kwaliteit van de interne controle bij de gemeenten controleren. Vooral omdat het hier gaat om een opstartfase inzake een materie waarmee de gemeenten weinig of geen ervaring hebben. Een goed werkende interne controle is immers de sokkel van goed bestuur”, stelt de N-VA’er.