Vanmorgen hield het Vlaams Belang een persconferentie in Antwerpen genaamd ‘Illegalen niet welkom’. Volgens de partij wordt illegaal verblijf in dit land door zowel de regering als de lokale overheden gedoogd.

Eerder deze week startte Filip Dewinter (VB) al een meldpunt voor illegaliteit. Deze morgen hielden hij en zijn partij ook een persconferentie in Antwerpen om de thematiek verder toe te lichten. Het Belang wil door middel van cijfermateriaal en “een analyse van het gebrék aan cijfers” aantonen dat we nog steeds een “ultralaks beleid inzake illegale vreemdelingen op ons grondgebied” moeten verdragen.

“Illegaliteit is een voortdurend misdrijf”

In haar persmededeling wijst de partij erop dat illegaliteit een voortdurend misdrijf is. “Wanneer daar dan nog bijkomt dat er geen actief opsporingsbeleid wordt gevoerd […] verzaakt de overheid aan een van haar kerntaken. Indien […] een illegaal […] zelden wordt opgepakt en opgesloten laat staan ook effectief het land wordt uitgezet, geeft de overheid […] het signaal dat ons grondgebied van iedereen is.”

Volgens het Vlaams Belang is aan deze praktijk ook onder de centrumrechtse regering Michel weinig veranderd. Vaak krijgen na een lange administratieve procedure het bevel het grondgebied te verlaten waarna ze alsnog gewoon weer op straat staan. Dit blijkt ook uit de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken van het jaar 2016.

In haar persmededeling wijst het Vlaams Belang erop dat de regering niet eens lijkt te weten om hoeveel illegalen het precies gaat, de cijfers lopen namelijk sterk uiteen. Zo sprak staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) van “tienduizenden”. “Misschien wel 200.000”, aldus Binnenlandse Zaken. Volgens Bert Anciaux (Sp.a) zijn het er 200.000 in Brussel alleen. Ook zou het zeer moeilijk zijn om cijfers los te krijgen van de regering en lokale besturen.

“In het licht daarvan zijn de door Francken aangekondigde 466 nieuwe plaatsen voor illegalen in gesloten centra  een druppel op een gloeiend hete plaat. Dat geldt eveneens voor het geplande gesloten centrum met slechts 144 plaatsen in Zandvliet.” Volgens het Vlaams Belang ligt de lat dus verre van hoog genoeg.

“Ten eerste moet er veel meer worden ingezet op het voorkomen van criminaliteit door illegalen door de toegang tot ons grondgebied voor illegalen véél moeilijker te maken […] Ten tweede moet de focus veel meer komen te liggen op illegaliteit als crimineel feit op zich. Overlast, criminaliteit en jihad-terreur door illegalen zijn immers het gevolg van het gedogen van illegaal verblijf op ons grondgebied.”

Voorstellen

Het Vlaams Belang doet een aantal voorstellen om de problematiek aan te pakken. Zo wil de partij eerst en vooral een “einde van de gedoogpolitiek” van de illegaliteit. “Illegaliteit staat gelijk aan criminaliteit. De focus moet dan ook veel meer komen te liggen op illegaliteit als crimineel feit op zich. Overlast, criminaliteit en jihad-terreur door illegalen zijn immers het gevolg van het gedogen van illegaal verblijf op ons grondgebied”, aldus het Vlaams Belang.

Daarom wil de partij onder meer een illegaleneenheid binnen de Antwerpse politie die zich enkel en alleen bezighoudt met het actief opsporen, oppakken en opsluiten illegalen. Daarnaast wil de partij ook een gerichte opsporingen van illegalen per wijk. Ook moeten volgens het Vlaams Belang illegalen die worden aangehouden 48 uur bestuurlijk worden aangehouden. Dit om een onder meer een afschrikeffect te creëren.

https://twitter.com/SamvanRooy1/status/908681137706414080

Daarnaast moeten er voor de partij veel meer plaatsen in gesloten centra komen, moeten schoollopende kinderen van illegalen geregistreerd worden om voorrang te geven aan ouders die wel een verblijfsvergunning hebben. Ook moet er voor het Vlaams Belang een bestraffing komen voor wie illegalen huisvest of tewerkstelt: “Wie een illegaal te werk stelt of huisvest is medeplichtig aan een voortdurend misdrijf.”

“Last but not least moet er een register komen dat voor iedere burger vrij raadpleegbaar is, waarin gedetailleerd wordt bijgehouden hoeveel illegalen, al dan niet crimineel, er worden opgepakt, opgesloten en het land uitgezet. Antwerpen moet hierin het voortouw nemen als voorbeeld voor andere Vlaamse steden.”

1 REACTIE

  1. Onder druk van misplaatste politiek correcte solidariteit wordt illegaliteit inderdaad gedoogd. Wat van de eigen bevolking niet wordt geaccepteerd, accepteert men wel van mensen die in ons land illegaal inbreken. In dit geval is volgens links het toegestaan de rechtstaat te verkrachten.