Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering heeft er tot dusver een moeilijke week opzitten. Naast het vertrek van waarnemend voorzitter Meral Özcan, zijn er ook financiële problemen. In De Morgen, de krant die met het verhaal naar buiten kwam, spreekt een bron van “wanbeheer”. 

Bij het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie is het al een tijdje onrustig. Begin augustus nog, maakte het agentschap bekend dat 123 van de 700 werknemers op termijn zouden moeten vertrekken. Dit – althans volgens het agentschap – omdat de vluchtelingenstroom is stilgevallen. Bijgevolg is er dan ook minder personeel vereist.

Andere oorzaken

Uit een interne mail die op de redactie van De Morgen belandde, blijkt dat er ook andere oorzaken zijn. Onder meer “extra opdrachten […] waar geen financiering tegenover staat” en “postfusiekosten” worden hierin genoemd. Volgens de interne mail zou de overheidsinstantie “eind 2017 afstevenen op een tekort van enkele miljoenen euro’s. En als we niet zouden ingrijpen loopt dit tekort op tot 12 miljoen euro in 2019”, zo citeert De Morgen uit de mail.

Een aantal kosten zoals onder andere het implementeren van een nieuw computersysteem werden “nooit meegerekend in de boekhouding”. Ook de 30 voltijdse werkkrachten die het agentschap nodig had voor de fusie tot een goed einde te brengen, waren niet gefinancierd.

Volgens bronnen van De Morgen heeft het Agentschap Inburgering en Integratie dit jaar een tekort van zo’n drie miljoen euro. Ook de jaarrekening van 2016, vertelt met een verlies van 2,2 miljoen euro, een soortgelijk verhaal.

Afgaande op een rapport van de inspectie van Financiën mocht dit echter geen nieuws heten. Zo valt er in dit rapport te lezen dat het agentschap eind 2017 op “een tekort van enkele miljoenen euro’s” zal afstevenen. Doch, een financiële analyse van het consultancybedrijf Deloitte schatte de situatie anders in. Dit rapport voorspelde volgens De Morgen “een positief resultaat […] voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016”. 

“Wanbeheer en onbekwaamheid”

Volgens bronnen van De Morgen zou de totstandkoming van de fusie aan de basis van het probleem liggen. Deze zou “door de onbekwaamheid van de directie” immers mislukt zijn“Ze hadden de extra middelen tijdens de vluchtelingencrisis kunnen gebruiken om het deficit weg te werken, maar dat is niet gebeurd. Minister Homans moet elke keer bijpassen met extra budget. Dit is puur wanbeheer”, stelt men tegenover De Morgen.

Voor oppositiepartij Groen is het artikel van De Morgen een aanleiding om te pleiten voor een externe audit van het Agentschap Inburgering en Integratie. Of dit gaat gebeuren is echter nog maar de vraag.

Asielinstroom

Zowel het agentschap als Homans wijzen erop dat het personeelsbestand en de dienstverlening afhankelijk zijn van de asielinstroom. Zo kon het agentschap op extra middelen rekenen toen de asielinstroom piekte. Nu deze instroom aan het opdrogen is, ontvangt de dienst minder middelen.

“Het is de taak van het agentschap om dit te monitoren en het aanbod van de dienstverlening af te stemmen op de vraag. De manier waarop dit gebeurt is een managementkwestie en zal gebeuren in overleg met de vakbonden“, stelt Homans tegenover BELGA.