Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort (PS), vroeg tijdens zijn regeringsverklaring om een vertrouwensstemming. Doordat er 48 uur moet zitten tussen de indiening van een motie van vertrouwen en de stemming, stemmen de leden van het parlement pas woensdag. 

Doordat cdH-voorzitter Benoît Lutgen het vertrouwen in iedere regering met de PS opzegde, zocht men in Franstalig België naar nieuwe regeringen. De zoektocht hiernaar werd enkel in het Waals Gewest tot een goed einde gebracht. In de overige regeringen, de Brusselse regering en de Franse gemeenschapsregering, blijft de PS zitten. Vervoort wil nu na de pogingen van Lutgen zijn leiderschap opnieuw verstevigen.

Vervoort: “We hebben nog veel te doen”

In zijn regeringsverklaring stipuleerde Vervoort dat zijn regering enkele onverwachte problemen kende. Zo verwees hij onder meer naar de politieke crisis in Franstalig België en de aanslagen.

De minister president kijkt echter met voldoening terug op wat ‘zijn‘ Brusselse regering de afgelopen drie jaar heeft bereikt. Doch, volgens hem is het werk nog niet af. “We hebben nog veel te doen voor de Brusselaars. Mijn voltallige regering blijft zich bewust van de uitdagingen. Zij is nog altijd zeer gedreven om het project dat wij vorm hebben gegeven, uit te voeren en dat zal zo blijven. In weer en wind”, schrijft Belga.

Positie verstevigen

Vervoort haalde ook Philippe Maystadt aan. In een interview had het gewezen cdH-kopstuk immers gesteld dat de Brusselse en Franse gemeenschapsregering na Lutgen zijn mislukte démarche het werk moesten verderzetten.

Volgens Vervoort “vraagt deze regering [daarom] het vertrouwen van het Brussels Parlement”. De voorzitter van het Brussels Parlement, Charles Picqué (PS), besliste dat de stemming daarover woensdag, tijdens een korte plenaire vergadering, zal worden gehouden.

SamuScandale

De onthullingen rond Samusocial hebben reeds zware politieke gevolgen gehad. De hele PS kwam twee maanden geleden in opspraak toen bleek dat de Samusocial in 2016 alleen al 60.000 euro aan zitpenningen uitdeelde aan het bestuur. Dat bestuur was doorspekt met PS-leden waaronder de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta.

Het zou gegaan hebben om 140 euro per zitting per persoon, maar voor de vele vergaderingen bleek geen bewijs voorhanden te zijn. Hierna bleek dan nog eens dat de opgestreken zitgelden van Peraïta en Mayeur hoger zouden zijn dan aangenomen.

De hele affaire leidde tot het ontslag van Mayeur als burgemeester en Pascale Peraïta als OCMW-raad-voorzitster. Dit werd opgevolgd door een heuse regeringscrisis in Brussel en Wallonië alwaar de positie van de PS onhoudbaar werd voor coalitiepartner cdH van Benoît Lutgen.

Sinds het schandaal rond Publifin en Samusocial en de betrokkenheid van de PS daarin is de communistische PTB (PVDA) in de Waalse peilingen als een pijl omhoog geschoten en reeds groter geworden dan de PS.