Vandaag sprak president Donald Trump (Rep.) de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Trump haalde in zijn toespraak hard uit naar het “moorddadig regime” van Iran, de “socialistische dictatuur” van Venezuela en het “verdorven regime” van Noord-Korea. Mocht het laatste land zijn nucleaire wapenrace niet opgeven, dan zullen de VS volgens Trump “genoodzaakt zijn Noord-Korea totaal te verwoesten”.

Vooraf werd er met spanning uitgekeken naar de toespraak van de Amerikaanse president. Aan de vooravond van zijn redevoering hield Trump immers al een korte toespraak waarin hij zijn beklag deed over de ‘inefficiënt’ werkende Verenigde Naties. De toon was meteen gezet. “De jongste jaren heeft de VN niet zijn volledig potentieel gehaald vanwege bureaucratie en slecht bestuur”, aldus president de president. “De Verenigde Naties dienen zich meer te concentreren op mensen en minder op bureaucratie”, aldus de president gisteren.

Voor zijn eigenlijke toespraak kreeg Trump, met betrekking tot Noord-Korea, een mooie inleiding van VN-secretaris-generaal António Guterres. “Miljoenen mensen leven in de schaduw van de gruwel”, betoogde hij. Velen lijden daar volgens hem “onder hongersnood en zware schendingen van de mensenrechten”.

Volgens Guterres zou het gebruik van kernwapens ondenkbaar moeten zijn. “Zelfs de dreiging om die te gebruiken, mag nooit worden getolereerd. Maar de wereldwijde angst voor atoombommen staat vandaag op het hoogste niveau sinds het einde van de Koude Oorlog. We mogen niet al slaapwandelend in een oorlog verglijden”, waarschuwde Guterres de Algemene Vergadering.

Trump: “Rocket man is op een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime”

Trump stak van wal met te verwijzen naar de terroristen en extremisten die “aan kracht gewonnen hebben en zich verspreid hebben naar elke hoek van de planeet”“Schurkenstaten steunen niet alleen terroristen, maar bedreigen andere naties met de meest verwoestende wapens gekend door de mensheid”, hekelde Trump Noord-Korea.

Het gedrag van Pyongyang omschreef de president als “destabiliserend, vijandig en gevaarlijk”. “Het roekeloze streven naar nucleaire wapens en ballistische raketten bedreigt de hele wereld”, volgens de president. Naar eigen zeggen heeft zijn land veel geduld met Noord-Korea maar als ‘rocket man’ de Verenigde Staten zou bedreigen, dan ziet Trump geen andere keuze dan het land totaal te verwoesten. “Rocket man is op een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime. De Verenigde Staten staan klaar en zijn bereid om in te grijpen, maar hopelijk zal het niet nodig zijn. Dat is waar de Verenigde Naties voor dienen”, aldus de president.

De president riep alle andere naties op tot een samenwerking met als doel de isolatie van Noord-Korea. Dit “tot het vijandige gedrag stopt. Het is tijd dat Noord-Korea begrijpt dat een nucleaire ontwapening de enige toekomst is.”

“Moorddadig regime”

Het Noord-Koreaanse kernprogramma was niet het enige atoomprogramma waar Trump zich zorgen over maakte. Ook richting Iran vielen er harde worden. Zo noemde hij het akkoord dat zijn voorganger Barack Obama samen met de vier andere grote kernwapenstaten en Iran sloot “een schande”. Iran is volgens de president een “moorddadig regime” dat “geweld exporteert”.

De president verstuurde ook harde woorden richting Venezuela. In die “socialistische dictatuur” is de toestand volgens Trump “onaanvaardbaar”.