Een nieuwe grote studie uitgevoerd door marktonderzoekbedrijf Ipsos brengt aan het licht dat men, verspreid over de gehele wereld, een negatief beeld heeft van immigratie. Een significante minderheid wil de grenzen sluiten voor vluchtelingen, velen van hen vrezen dat terroristen zich verschuilen onder de grote migratiestromen.

Over het algemeen zijn de opvattingen over migratie negatief. Men denkt in bijna elk land dat migratie de afgelopen vijf jaar is gestegen. Gemiddeld denkt de helft van de bevraagden in elk land dat er teveel immigranten in hun land zijn.

België bij koplopers negatieve opvattingen migratie

België is een van de landen waarin men over het algemeen een zeer negatief beeld van migratie heeft. Dit is ook het geval in Turkije, Rusland, Italië en Hongarije. Zes op tien bevraagden in België denkt dat migratie over het algemeen een negatieve impact op onze samenleving heeft.

Globaal denkt bijna de helft van de bevraagden dat er teveel migranten in hun land zijn (49%) en een gelijkaardig percentage (46%) vindt dat immigratie ervoor zorgt dat hun land op een negatieve manier verandert. In België ligt dit percentage nog veel hoger, net als in Turkije, Italië en Rusland.

Opmerkelijk is dat in Groot-Brittannië de attitudes inzake migratie positiever zijn geworden dan de voorgaande jaren. Dit ondanks de recente toename in migratie en het Brexit-referendum, waarbij migratie een grote rol speelde in het debat.

Verder blijkt dat mensen vooral bezorgd zijn over de impact van migratie op de openbare dienstverlening in hun land. Over het algemeen lijkt een meerderheid te denken dat migratie een te grote druk legt op de publieke sector.

Grenzen sluiten voor asielzoekers

Globaal willen vier op de tien mensen de grenzen sluiten voor asielzoekers. Zes op tien denkt dat terroristen zich voordoen als vluchtelingen. Opvallend is dat de stijging in mensen die de grenzen willen sluiten het grootst is in Turkije, de VS en het politiek correcte Zweden. Zweden kreeg door de jaren heel migranten te verwerken, terwijl Turkije de afgelopen paar jaar een zeer groot aantal Syrische vluchtelingen ontving.

Slechts 41% van de mensen in de gepeilde landen denkt dat vluchtelingen met succes geïntegreerd kunnen worden. Scepticisme hierover is bijzonder hoog in Turkije, Frankrijk en jawel, België.

De peiling werd afgenomen via het internet bij volwassenen onder de 65 jaar. De gepeilde landen zijn Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, India, Italië, Japan, Mexico, Polen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zweden, Turkije en de Verenigde Staten.

“Acht op tien Belgen bereid vluchtelingen te helpen”

Volgens 11.11.11 is het tegengestelde echter waar. Eerder deze week berichtte de Morgen over een enquête die de Vlaamse ngo had uitgevoerd. Volgens 11.11.11 blijkt uit hun enquête, die bij duizend mensen werd afgenomen, dat acht op de tien Vlamingen vluchtelingen willen helpen.

Met stellingen zoals “Vorig jaar verdronken meer dan 5000 mensen op zee. Dit moet stoppen”, “vluchtelingenkampen zijn geen plek om een kind te laten opgroeien” en “Ik zou vluchten als het leven van mezelf of mijn gezin elke dag in gevaar is” ging een meerderheid van de bevraagden akkoord. Uit deze resultaten trekt 11.11.11 de conclusie dat er onder bevolking veel meer draagvlak is voor vluchtelingen dan vaak wordt aangenomen.

“Er is dikwijls te horen dat er geen draagvlak is bij de bevolking om vluchtelingen op te vangen”, aldus algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. “Maar de resultaten van dit onderzoek bevestigen wat we al langer in bredere kringen opvangen. Acht op de tien Vlamingen vinden het belangrijk om solidariteit te tonen met mensen die het moeilijk hebben en zijn dus bereid vluchtelingen helpen.”

8 REACTIES

  1. Logisch. Multicultuur en links-liberaal cultuurrelativisme verbrokkelen de gemeenschaps-homogeniteit, op dewelke democratie en sociale zekerheid zijn geënt. Men kan volk niet bedriegen; dat kon geen enkele dictatuur. Het feit dat de postmoderne elite daar toch tegenin ging, zal verstrekkende historische gevolgen hebben.

  2. Immigratie of invasie van vreemde volkeren? Deze mensen arriveren hier niet in een nomansland en toch hebben ze de vaste overtuiging dat ze de autochtonen moeten bekeren tot de leer van Allah. In afwachting van het kalifaat zouden wij ons moeten aanpassen aan hun normen en waarden en in het gunstigste geval plaats moeten maken voor een duale samenleving met dito normen. De wachtkamer voor de nieuwe religieuze orde.

  3. Moest men er even erg van overtuigd zijn dat al die “vluchtelingen” (want daar begint de discussie al: vluchteling of migrant ?) na de oorlogen of regimes waarvoor ze zogezegd op de vlucht zijn (stokpaardje van 11.11.11 en anderen) zouden teruggaan, dan zou het draagvlak véél groter zijn. Maar – in tegenstelling tot de meeste vluchtelingen in de wereldoorlogen – zullen ze NIET teruggaan. En daar wringt voor veel mensen het schoentje: tijdelijk opvangen: JA Echter, ongebreideld hier settelen: NEEN

  4. Wat ik al herhaaldelijk op deze site heb geschreven: zoek wat informatie over ngo’s, over Soros en zijn Open Society Foundation, over de stichtingen van Rockefeller, over Coudenhove-Kalergi, over de zienswijze van de VN en de EU omtrent migratie, en je zal zien dat het hele immigratie-gebeuren niet zomaar een toevalligheid is. Ceterum censeo…