Door de slechte staat van het Vlaamse waterleidingnet gaat er elke dag zo’n 180 miljoen liter drinkwater verloren. Het economische verlies – dat de watermaatschappijen doorrekenen aan de consument – bedraagt virtueel zo’n 280 miljoen euro per jaar

Vlaams parlementslid voor sp.a, Rob Beenders, maakte op basis van een rapport van Aquaflanders (de vereniging voor Vlaamse water- en rioleringsbedrijven) de cijfers publiek. Hoewel een nulverlies van drinkwater niet mogelijk is, kan er volgens hem nog zeer veel progressie worden geboekt. Zo lekt er nu, per dag, gemiddeld zo’n 2.900 liter drinkwater weg. Deze cijfers variëren echter van drinkwatermaatschappij tot drinkwatermaatschappij. Zo verliest de slechtst scorende maatschappij zo’n 7.500 liter per kilometer. De kleinste verspiller doet het dan weer met zo’n 1.500 liter per kilometer.

Beenders: “Onze auto mogen we niet wassen in de zomer, maar elke dag gaat er zoveel water verloren”

Beenders wil dan ook dat Vlaams minister voor Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), actie onderneemt. Ook vraagt hij om hoorzittingen in het parlement met de betrokken minister te organiseren. “Het is toch al te gek dat we in de zomer met een watertekort kampen waardoor we onze auto’s niet mogen wassen en landbouwers hun velden niet mogen besproeien, terwijl er elke dag zoveel water verloren gaat?”, stelt hij tegenover Belga.

Schauvliege wees er in een reactie op dat de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk zijn voor de investeringen in het waterleidingnet. Concreet moeten ze een deel van de inkomsten uit de waterfactuur gebruiken voor het onderhoud en het herstel van de leidingen.

“Historische achterstand”

De minister van Milieu beklemtoonde verder dat er sprake is van een “historische achterstand” en dat de maatschappijen een “inhaalbeweging” moeten maken. Goedkoop zal het wegwerken hiervan niet zijn. De kosten lopen volgens Schauvliege mogelijks op tot in de miljarden.

Beenders pleit voor meer transparantie en efficiëntie in de sector. Zo hebben volgens hem “drinkwatermaatschappijen […] niet enkel een economische opdracht, maar moeten [ze] ook duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Het rapport van Aquaflanders spreekt van ‘aanwezige actieplannen’ per watermaatschappij, maar de opvolging ervan moet strikter en beter”.