Uit onderzoek, gevoerd voor het boek ‘Het merk België’, blijkt dat Vlamingen op dit moment positiever tegenover België staan dan de Franstaligen. Een mogelijk gevolg van de N-VA-strategie om België ‘op zijn Vlaams’ te besturen.

Voorheen stonden vooral de Franstaligen bekend als liefhebbers van België, terwijl het Vlaams vertrouwen in het land steeds zeer laag was. Voor het boek ‘Het merk België’ voerden journalist Wouter Verschelden van Newsmonkey en marktonderzoeker Jan Callebaut een grootschalige enquête uit. Daarin werd bij 800 Belgen gepeild naar hun mening over allerlei thema’s. Uit dit onderzoek lijkt men te kunnen afleiden dat Vlamingen meer vertrouwen hebben in België dan de Franstaligen. De Vlamingen geven het land 6,3 punten op 10, terwijl de Franstaligen het land 6 punten op 10 geven.

Economie en veiligheid

“De Vlamingen zijn meer overtuigd van de goede levenskwaliteit binnen België dan de Franstaligen. Dat komt uiteraard omdat het hier economisch nog altijd een stuk beter gaat dan in Brussel en Wallonië Daarnaast spreken de Franstaligen veel meer over politieke onderwerpen”, verduidelijken de auteurs in Het Laatste Nieuws. 

“Een federale regering die gedomineerd wordt door drie Vlaamse partijen is over de taalgrens duidelijk een belangrijk thema, zelfs al is de premier een Waal”, aldus de auteurs. “In Vlaanderen maakt die politieke realiteit het net makkelijker om België graag te zien. Zeker omdat de elementen waar de Vlamingen het meest vertrouwen in hebben, namelijk economie en veiligheid, zwaartepunten zijn van het huidige beleid van de federale regering. De Franstaligen zijn banger na de aanslagen, de Vlamingen zijn veel positiever over de veiligheidsmaatregelen die de overheid nam.”

In 2014 verkoos de Vlaams-nationalistische N-VA voor een opmerkelijke verandering van strategie. In plaats van rechtstreeks voor onafhankelijkheid of autonomie te ijveren zouden zij vanaf dat moment inzetten op een rechts sociaal-economisch beleid. De redenering was dat de Franstaligen daardoor op termijn zelf vragende partij zouden worden voor een staatshervorming.

“Een federale ruk naar rechts, een ‘Belgisch’ politiek project creëren waarin de Franstaligen zich niet langer thuis zouden voelen: dat is sindsdien de strategie. Dat lijkt deels te werken: de Franstaligen schuiven in de politieke peilingen nog meer op naar links en uit dit onderzoek blijkt nu ook dat dat ze een stukje vervreemden van België”, aldus Verschelden. “Mogelijk bereiken de nationalisten het omgekeerde van waar ze heen wilden. Ze moeten dominant blijven om de Franstalige linkervleugel ‘uit te roken’ en aan de onderhandelingstafel te krijgen over confederalisme. Maar tegelijk doemt het risico op dat ze zelf te Belgisch worden en van de Vlamingen ‘betere’ Belgen maken.”

N-VA maakt zich geen zorgen

Joachim Pohlmann, woordvoerder van N-VA, nuanceert: “Het is logisch dat de Vlamingen zich meer herkennen in een Belgische regering die op vlak van economie, veiligheid en migratie het beleid voert dat ze al jaren vragen. Omgekeerd is het logisch dat de Franstaligen zich niet comfortabel voelen bij een regering waarbij ze ondervertegenwoordigd zijn. Dit is de eeuwige paradox van België: het zijn twee democratieën en één ervan zal altijd krijgen wat ze niet wil. Dat los je alleen met confederalisme op.”

“Doe deze steekproef nog eens als de PS en PTB aan de macht zijn en je krijgt het omgekeerde effect”, zegt Pohlmann. Volgens hem bestaat het gevaar ook niet dat Wallonië van vandaag op morgen plots verrechtst. “Zelfs als de PS inkrimpt, zal de sociologie van Wallonië niet van vandaag op morgen veranderen.”

9 REACTIES

 1. Pohlmann heeft gelijk. Sinds mensenheugenis is Vlaanderen centrumrechts, terwijl Wallonië (uiterst) links is. Ondertussen mag je ook Brussel bij dat linkse kamp rekenen. Zolang België een linkse koers vaarde, was het populair bij de Franstaligen. Nu België de een voorzichtige beweging naar rechts maakt, is het populairder bij Vlamingen. Dat verandert echter niets aan de onbestaande staat die België is. Het is en blijft een dubbelsociologie. Van zodra de Franstaligen terug naar links willen, zal het kot te klein zijn. Maximale scheiding is de enige uitweg.

 2. N-Ba gaat door belgie te versterken, Vlaanderen onafhankelijk maken(oei dat laatste zit nog maar eens voor 5 jaar in de diepvries) ofte het kwadraat van de cirkel. En wedden dat er (terug) velen gaan inlopen? Om na de verkiezingen vast te stellen dat ze er weer met open ogen ingerold zijn

  • België wordt helemaal niet versterkt. Wat versterkt wordt, is de Vlaamse aanpak binnen België. U vergeet dat de zwaarst geladen communautaire thema’s economie en migratie momenteel op een Vlaamse manier worden uitgevoerd. Dit zal veel meer effect hebben dan de vroegere taal- en cultuurstrijd. De verdamping van België is in volle gang.

   • De strategie van Bart en zijn volgelingn heeft de Vlaamse zelfstandigheid,geen stap vooruit gezet.Alleen alles tot stilstand gebracht. Mbt migratie voert N-VA gewoon het regeerakkoord uit. N-VA staat garant voor Belgische stabiliteit en duurzaamheid. Dat wordt bevestigd in de Wetstraat. Misschien zullen sommigen hun ogen opengaan wanneer BDW een adellijke titel krijgt van de koning vanwege bewezen diensten aan het Belgische vaderland.

   • Grote dingen past tijd. Ik geloof wel dat de huidige aanpak tot meer autonomie zal leiden, omdat de economische breuklijn meer druk zet dan de vroegere cultuurstrijd. Er is dus een kans, maar ik ben sportief. De geschiedenis zal uitwijzen wie van ons gelijk heeft.

 3. Diegenen die geloof hechten aan dit zogenaamd onderzoek lopen in de val.

  Maar bij diegenen die ook maar een beetje de politiek volgen zal het de wenlbrouwen doen fronsen. Vooreerst, het gaat om een peiling bij 800 “Belgen”, dixit de auteurs. Al van het begin een valse voorstellling van zaken, want een peiling vereist een minimum garantie op anonimiteit, wat hier kennelijk niet het geval is geweest. Dus een “onderzoek, niet bij 400 Vlamingen en 400 Walen maar bij 800 Belgskes. Ook dit geeft de teneur van de auteurs aan. Hoe dan ook, om dan de mening van 800 geselecteerden te extrapoleren naar de rest van de bevolking, bovendien te extrapoleren volgens vage criteria, dat mag en moet al te bar worden genoemd. Inderdaad, wie hierin geloofd loopt met open ogen in de val.

  Het lijkt mij nuttig er d aandacht op te vestigen dat de top de HLN-groep bestaat uit fervente B-plussers, waarbij het Luc van der Kelen, het notoire B-Plus opperhoofd van achter de schermen aan de touwtjes trekt. En voor diegenen die het zouden vergeten zijn, LvdK mag dan wel gepensionneerd hoofdredaceur zijn, hij is nog altijd diegene die de pollitieke lijn van de HLN-groep aan het bepalen is.

  Kortom, eigenlijk gaat het om niets meer dan een schampere poging om ‘t Belgiekske op B-plussige wijze aan te prijzen.

 4. Bart De Wever en N-VA hebben België opnieuw hot gemaakt en het Vlaams nationalisme begraven voor een limousine met chauffeur. Waarvan akte. Ondertussen hebben de regionalisten (inclusief de pseudo nationalisten in VL) het Belgisch ondemocratisch centralisme (unitarisme) vervangen door een regionaal ondemocratisch unitarisme. Op democratisch vlak heeft de burger geen millimeter vooruitgang geboekt in…Vlaanderen. Overigens heb ik mijn omgeving nog geen enkele N-VA’er horen klagen over het neo-Belgicisme van N-VA. Geldtransferten voor Franstalig België worden door Bart loyaal uitgevoerd. Logisch dat hij scoort bij onze Franstalige landgenoten. België maakt N-VA rijker en N-VA levert Belgische deviezen aan Wallonië. Zeg maar, een win win operatie.

  • U hebt nog geen enkele nva-er horen klagen?

   Goed zo, want niet enkel zijn de nva-ers in de meerderheid, het geeft tevens aan die nog enig verstand in huis hebben en niets omhanden willen hebben met azijnpisserij.
   En van verstand hebben gesproken, diegenen die blindlings geloof hechten aan de propaganda van B-Plus hebben mijns inziens een danig tekort aan deze kwaliteit.

   • “N-VA op tocht door de mist”, luidt de titel van een opiniestuk geschreven door Stijn Everaert, student Unif Gent, actief in Jong N-VA van Aalst. Ziehier een fragment:”De N-VA blijft op een slaafse manier redeneren binnen het Belgische kader met zijn grendels en alarmbellen, niet voor niets gevangenistermen, weet u nog?
    Anderzijds verklaart De Wever dat ‘het goede beleid’ alleen in Vlaamse structuren kan gegoten worden, indien de Franstaligen meewerken aan een tweederdemeerderheid en een gewone meerderheid leveren in hun taalgroep. ‘Gaat het over autonomie, dan hebben we ons lot niet in eigen handen’ klinkt het. Dit is het grootste pijnpunt van de N-VA-strategie. De N-VA blijft op een slaafse manier redeneren binnen het Belgische kader met zijn grendels en alarmbellen, niet voor niets gevangenistermen, weet u nog? We zien tot op heden niet de minste ‘communautaire appetijt’ ontstaan in Franstalig België. Dat is ook helemaal niet onlogisch, gezien de voordelen van de Belgische constructie voor de Franstaligen nog altijd oneindig veel groter zijn dan de nadelen van het ‘Vlaamse’ federale beleid. Denkt men werkelijk aan Franstalige zijde ooit ook maar enige steun te vinden om via bijzondere meerderheden de sociale zekerheid te gaan splitsen? De Franstaligen zouden dan meehelpen om de hoofdbrok van de Vlaamse miljardentransfers die ze jaarlijks ontvangen droog te leggen. Natuurlijk gebeurt dat niet”…Einde citaat. Conclusie: Verheugend dat er binnen de rangen van een autoritaire partij als N-VA een rationele en zelfbewuste Vlaming voor zijn mening durft uit te komen en luidop vertolkt wat velen in stilte denken. N-VA’ers open uw ogen en laat uw stem horen nu het nog kan.

Comments are closed.