Nadat gisteren reeds 50 illegale migranten werden aangehouden aan het station van Brussel-Noord zijn nu opnieuw 24 ‘sans-papiers’ opgepakt bij een grootschalige politiecontrole aan hetzelfde station.

Honderd agenten van de lokale, federale en de spoorwegpolitie zijn deze ochtend ingezet aan het station Brussel-Noord. Dit om de vele migranten die er rondhangen te controleren. Veelal gaat het om migranten uit Zwart-Afrika die willen doorreizen naar het VK en hier dus illegaal verblijgen.

Gevlucht

Een groep van de ‘sans-papiers’ is weggelopen toen de politie ter plaatse kwam. 24 mannen werden wel meegenomen door de politie voor verder onderzoek. Een van hen is minderjarig. De DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) zal nu de opgepakte mannen controleren en beslissen wat met hen moet gebeuren zoals het verplaatsen van de mannen naar een gesloten opvangcentrum.

Dirk Vandervelden van de Franstalige en linkse pro-migratieorganisatie vzw Humain is boos na de razzia. “Dit machtsvertoon is nergens voor nodig”, zo klaagt hij bij de VRT. “Deze mensen zijn géén probleem voor de veiligheid. Zij slapen hier en proberen hier rust te vinden”. Nochtans is sinds 21 december 2012 illegaal verblijf strafbaar gesteld (artikel 108a van de Vreemdelingenwet). Velen van de migranten die rond Brussel-Noord en het Maximiliaanpark verblijven zijn dus in overtreding van de wet.

Geen nieuw Calais

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil naar eigen zeggen absoluut vermijden dat Brussel het nieuwe Calais wordt. Daarom kondigde hij dinsdag “intensievere politiecontroles” aan om de 700-tal migranten in de buurt van het Brusselse Noordstation en het Maximiliaanpark weg te krijgen. De razzia’s van vandaag en gisteren kaderen hierin.

Sinds enkele maanden kamperen er opnieuw honderden migranten in de buurt van het Maximiliaanpark en het Noordstation in Brussel. De migranten liggen op het grasperk recht tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken. De meesten willen geen asiel aanvragen in ons land maar zijn transitmigranten die naar het VK willen trekken.

In augustus ontstond er een welles-nietes spel over het al dan niet opzetten van een pre-opvangcentrum in de buurt. Burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt (DéFI) was hier een voorstander van. Minister Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn/waren evenwel resoluut tegen.

Echter, sinds vandaag is wel gestart met een – kleinschalige – opvang in het Brusselse Maximiliaanpark door de diensten van Francken. “We verwachten ook niet dat veel mensen op dit aanbod zullen ingaan. De meesten weigeren elke vorm van opvang, omdat ze willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk”, zegt woordvoerster van Katrien Jansseune aan het Laatste Nieuws.

De Dublin-akkoorden vereisen dat asielzoekers asiel aanvragen in de eerste verdragsstaat waar ze toekomen. Het Dublin-systeem overlapt grotendeels met de Schengenzone.Tijdens de vluchtelingencrisis en de grote instroom van 2015 werden de akkoorden nauwelijks nageleefd.

2 REACTIES