Nederlands minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok (VVD) heeft een oproep gedaan om allochtonen aan te trekken om voor de Nederlandse politie te gaan werken. Het imago van de politie zou rampzalig zijn onder allochtone jongeren waardoor het korps geen weerspiegeling is van de samenleving. “Cruciaal” volgens Blok.

Uit onderzoek bleek dat de politie kampt met een imagoprobleem onder allochtonen. De meerderheid van de ondervraagde allochtone jongeren gaf aan “zeker niet” bij de politie aan de slag te willen gaan, bij autochtone Nederlanders ligt dat een stuk lager. Zo’n 56% van de jongeren met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse origine gaven aan nooit voor de politie te willen werken. Onder autochtone Nederlanders is dart 31%.

Discriminatie

Het imago van de politie is rampzalig onder allochtonen.De redenen voor dit opvallende cijfer zijn divers. De voornaamste reden zijn discriminatie en de ongeduldigheid van Nederlandse agenten. “Je hoort dat ze roekeloos handelen, zinloos schieten op mensen”, aldus een jongere. Bovendien voelen allochtone jongeren zich vaak gediscrimineerd door Nederlandse agenten waardoor ze een slecht beeld hebben over de politie.

Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok wil graag verandering brengen in het te blanke korps van de Nederlandse politie. Blok acht het “cruciaal” dat de politie “een weerspiegeling is van de samenleving”. “Ieder geloof is welkom, iedere afkomst is welkom, net als homo’s en lesbo’s. Iedereen moet welkom zijn, simpelweg omdat de politie effectiever is als deze een doorsnee van de samenleving is”, aldus Blok.

Men zou reeds op de goede weg zijn. De resultaten van het onderzoek worden bevestigd door de politie. Men benadrukt echter dat er, met succes, reeds stappen ondernomen zijn om het imago van de politie te verbeteren. Daardoor zou het aantal allochtonen in het korps ook reeds in stijgende lijn zitten. “Het percentage aspiranten met een migratieachtergrond is gestegen van 10 procent in 2013 naar ruim 19 procent in 2016. In 2017 zet die stijgende lijn zich door”, liet een woordvoerder weten.

2 REACTIES