Juncker wil “anti-Europese extremisten” zoals VB droogleggen

10
4484

De Europese Commissie plant om het moeilijker te maken voor eurosceptische partijen zoals het Vlaams Belang en het FN van Marine Le Pen om financiering te krijgen. Volgens Vlaams Belang gaan dit “naar een discriminatie van meningen”.

“Het kan niet de bedoeling zijn dat we de koffers vullen van anti-Europese extremisten”, dat liet Juncker optekenen tijdens zijn toespraak voor de ‘State of the European Union’ in Straatsburg gisteren. De Europese Commissie kondigt in dit kader en op vraag van het Europees Parlement strengere regels aan inzake de financiering van Europese partijen en organisaties.

Huidige regeling

Vandaag is het relatief eenvoudig om EU-gelden te verkrijgen. Dit geldt voor de grote koepelpartijen zoals de Europese Volkspartij (EVP) waar bijvoorbeeld de CD&V en de partij van Italiaans oud-premier Silvio Berlusconi inzitten, maar ook voor de kleinere overkoepelende organisaties zoals die van het Vlaams Belang en het FN. Maar dat wil men nu veranderen. “Zij die de EU willen vernietigen, kunnen geen EU-geld krijgen”, zo liet EVP-fractieleider Manfred Weber eerder dit jaar nog optekenen.

Deze ideologisch gemotiveerde oproep blijkt nu gehoor gevonden te hebben bij de Europese Commissie alwaar men in heldere verwoording duidelijk maakt dat de ideologische kleur van de subsidie-ontvangers van tel is. “[We willen niet] de koffers vullen van anti-Europese extremisten”, zo liet Juncker ondubbelzinnig verstaan gisteren.

Echter, die koffers van de ‘anti-Europese extremisten’ zijn niet zo bijzonder groot. Zo kreeg in 2015 de ‘Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheden’ van het FN en Vlaams Belang finaal 400.778 euro van het Europees Parlement. Dat is slechts 34 procent van de toen maximum beschikbare subsidie voor de organisatie. Ter vergelijking, de EVP trok in 2015 8.053.043 euro of 99,5 procent van hun maximumtoelage.

“Juncker is zelf een populist”

Gerolf Annemans, Europarlementslid voor het Vlaams Belang, laat weten aan De Standaard dat zijn partij niet tegen strengere regels is om bepaalde onregelmatigheden te voorkomen. Zo kwam onlangs de Europese koepelpartij van Nigel Farages UKIP, de ADDE, onder vuur te liggen wegens verkeerdelijk uitgeven van Europese middelen. Ook nam het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) al FN-medewerkers in het Europees Parlement onder de loep.

Maar volgens Annemans “gaan we naar een discriminatie van meningen”. De Vlaams Belang’er meent dat de nieuwe regeling dreigt om, bij gebrek aan duidelijke criteria, misbruikt te worden om bepaalde partijen te discrimineren die eurocraten als populistisch bestempelen. Echter, “Juncker is zelf een populist die naar goedkoop applaus hengelt”, aldus Annemans.

Volgens Juncker zal de nieuwe regeling de EU evenwel democratischer maken. “De dagen van gebrek aan transparantie, geruchten en intentieprocessen zijn voorbij”, zo luidt het in zijn ‘State of the European Union’.

Opvallend: Bij de plannen van Juncker is ook het voorstel vervat om de functie van Commissievoorzitter en die van voorzitter van de Europese Raad (thans Donald Tusk) te laten samensmelten. Dat is verregaand gezien de Europese Raad het ‘intergouvermentele’ orgaan is van de premiers en staatshoofden en waar de lidstaten de plak blijven zwaaien. De Commissie werkt evenwel ‘supranationaal’, dat wil zeggen in belangrijke mate zonder de controle van de soevereine lidstaten.

10 REACTIES

  1. Een dronkaard die zich de keizer van Europa waant. De vraag is wanneer het Europese kaartenhuisje in elkaar zakt want men kan de geprogrammeerde islamisatie van Europa niet eeuwig blijven ontkennen, en het antwoord daarop zal gegeven worden in het stemhokje door de Europese bevolking die beseft dat het tijd is om nee te zeggen tegen de populistische Junckers en zijn kunstmatige Europese Vierde Rijk. Junckers; dat is de aan alcohol verslaafde furhrer die de geheelonthouder Donald Trump vergeleek met de leider van het Derde Rijk. Maar zelf doen Junckers en zijn Europese Unie er alles aan om elke vorm van meningsuiting te kop in te drukken. Junckers is niet eens verkozen door het volk. Hij heeft niet goed opgelet tijdens de geschiedenisles; hij wil vooral zelf zijn eigen Europese geschiedenis schrijven. Gelukkig zijn er nog mensen die tussen de lijnen kunnen lezen.

  2. Een heel goed idee. In navolging van Juncker kunnen we dan ook Unia en soortgelijke organisaties droogleggen. Die vertellen ook alternatieve feiten, polariseren, stigmatiseren, ondermijnen de sociale cohesie en ondersteunen fundamentalistische aanhangers van een religie, waar je als vrije maatschappij toch wat vragen kan bij stellen.

  3. Voor wie vlot de Duitse taal kan lezen: ga eens kijken bij KOPP-Verlag. Daar vindt je boeken over de wereldpolitiek waarvan je mond van verbazing openvalt. De echte ultra-rechtsen zijn niet het Vlaams Blok en Geert Wilders en konsoorten die zich enkel keren tegen de islamisering van het westen, maar de superrijken en multinationals, die ngo’s financieren om de westerse cultuur te verknechten, ook via de islam. Die “superrechtsen” willen daarom, net zoals de EU de nationale staten afschaffen om gemakkelijker greep te krijgen op de wereldbevolking.