In een interview met SCEPTR zei de afgevaardigde van de Irakese regering voor het Irakees parlement Turhan Al-Mufti dat “alles op tafel ligt” als de Koerden bereid zijn om hun referendumplannen over Koerdische onafhankelijkheid van Irak op te bergen. De Koerdische Regionale Overheid plant een onafhankelijkheidsreferendum volgende week op 25 september. Echter, dit werd door de Irakese overheid reeds als “ongrondwettelijk” bestempelt.

De Irakese overheid heeft al verschillende malen en ondubbelzinnig laten weten dat het de referendumplannen van de Koerdische Regionale Overheid niet steunt. Ook buurlanden Turkije en Iran zijn tegenstanders van het voornemen. De ergste verwachtingen zijn dat, nu de strijd tegen IS nagenoeg achter de rug ligt, het komt tot een gewapend conflict tussen de Koerden en de Irakese centrale overheid over de separatistische ambities van de Koerden. Echter, in een poging om de lont uit het kruitvat te trekken laat de regering weten dat “alles op tafel ligt”. Dit in betrekking tot olierechten die thans exclusief voorbehouden zijn aan Bagdad.

Onafhankelijk Koerdistan niet levensvatbaar?

De Koerden dromen er al lang van om hun eigen staat te stichten. Forse weerstand van omliggende landen en de rest van de wereld hebben dat tot nu toe echter altijd voorkomen. Door middel van een officieel referendum willen de Koerden daar nu verandering in brengen. In het noorden van Irak bevindt zich de Koerdische Autonome Regio, die in 2005 onafhankelijk verklaard werd. Bij wet is de regio echter wel nog een deel van Irak.

Al-Mufti stelt zich evenwel vragen bij de levensvatbaarheid van een zelfstandige Koerdische staat. De strijdkrachten van de Koerdische Regionale Overheid (KRG), de Peshmerga, zijn momenteel aanwezig in en rond de stad Kirkoek. Dat gebied is rijk aan olie en is door de Koerden bevrijd van IS, maar is formeel geen territorium van de KRG, al zou het referendum ook hier worden gehouden. Zonder dat gebied heeft de KRG nauwelijks eigen (olie-)inkomsten, stelt Al-Mufti: “Om een land te hebben, moet je iets hebben om op te leven. Het is niet gewoon ‘ik ga een land starten’ zoals Zuid-Soedan deed”.

Bagdad wil echter de onderhandelingspiste open houden nu de tijd dringt en het Irakees Hooggerechtshof de KRG reeds gebood om het referendum uit te stellen. Concreet belangrijk zijn olierechten. Tijdens de strijd tegen IS heeft de KRG zich het recht toegeëigend om zelf olie te verkopen, maar wettelijk mag enkel Bagdad dit doen. Indien Bagdad de KRG toestaat om zelf olie te verkopen is de crisis in Irak mogelijks voorlopig afgewend. “Alles is mogelijk”, verzekert Al-Mufti.

1 REACTIE