De energie-intercommunales, dat zijn de utilitaire gemeentebedrijven die uw gas en elektriciteit leveren, zijn de afgelopen 6 jaar 1 miljard rijker geworden. Dat is een vermogensstijging van ongeveer 9,1 procent. Opvallend: in die periode is niet alleen uw energiefactuur verdubbeld, maar de winstuitkeringen aan de gemeenten bleven ook op peil. Dat blijkt uit info van Het Laatste Nieuws en het boek ‘De Vlaamse Ziekte’ van de burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (LDD). Ook partijvoorzitter John Crombez (sp.a) werkte mee aan het boek. 

Reekmans, burgemeester van Glabbeek en ondervoorzitter van Lijst Dedecker, heeft in zijn boek de ingewikkelde structuren van de Vlaamse intercommunales in kaart gebracht. Dat zijn de utiliteitsbedrijven die de Vlaamse gezinnen toeleveren en in handen zijn van de gemeentes. Zo blijkt onder meer dat er maar liefst 1.506 politici betaald worden in de 44 energie-intercommunales die Vlaanderen rijk is. Bekijkt men al de intercommunales, dan gaat het om minstens 5.300 betaalde mandaten uitgeoefend door politici. Opvallend: John Crombez, wiens partij in slecht daglicht kwamen tijdens de Publipart-affaire, werkte ook mee aan het boek van de rechtsliberaal.

Energiefactuur steeg samen met vermogen van intercommunales

De energie-intercommunales hebben nagenoeg allemaal stevige winst geboekt de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het onderzoekswerk van Reekmans en Crombez. “En dat terwijl de ­energiefactuur van de Vlaming met liefst 100 procent gestegen is”, aldus de rechts-liberaal. De LDD’er pleit hierom voor een radicaal afschaffen van de intercommunales. “Het systeem moet op de schop en dat zal ­leiden tot goedkopere energie”, aldus Reekmans aan Het Laatste Nieuws.

Verder onderzoek door Het Laatste Nieuws wijst ook uit dat het eigen vermogen van die energie-intercommunales gestegen is met 1 miljard: van 11 miljard naar 12 miljard. Dat is een stijging van 9,1 procent. Op zich niet zo dramatisch, ware het niet dat de uitkeringen aan de gemeenten al die jaren wel op peil zijn gebleven. Immers, “elk jaar stroomt een half miljard euro naar de ­gemeenten via de ­energie-intercommunales, als verdoken belastingen”, zo verduidelijkt Reekmans.

“De Vlaming heeft dus meer betaald voor zijn energie om de intercommunales rijker te maken [naast ook] de kassa van de gemeenten te ­laten kloppen”, vervolgt Reekmans.

Als men de energie-intercommunales buiten beschouwing laat, zijn er nog een 148 andere intercommunales die zich onder meer bezig houden met waterlevering, afvalophaling en dergelijke meer. In totaal, inclusief de energie-intercommunales, zijn er maar liefst 5.300 betaalde Vlaamse politici zetelende in die organisaties. Dat is – toevallig – nagenoeg hetzelfde aantal als het volledige inwonersaantal van Glabbeek.

Kritiek

Vanuit de meerderheid klonk al kritiek op de auteurs van het boek, met name specifiek op Crombez. Volgens Peter De Roover, federaal fractieleider voor N-VA, probeert Crombez elke gelegenheid te gebruiken om in de kijker te komen. Zo liet hij op Facebook optekenen: “Wat doet een sp.a-voorzitter die het ook niet meer weet en uit elk hout een pijl probeert te snijden?”.

De Vlaamse overheid werkt wel aan een decreet om het aantal structuren en mandaten te beperken onder impuls van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Zo zou vijftien mandatarissen in een raad van bestuur voldoende moeten zijn. Dit zou moeten helpen om de energie-facturen kleiner te doen maken.

Echter, begin deze zomer werd nog de ‘Turteltaks’ door het Grondwettelijk Hof als illegaal verklaard. De Turteltaks, officieel de ‘Vlaamse Heffing Elektriciteitsafname’ was een Vlaamse taks ingevoerd onder de huidige Vlaamse regering van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in 2015. Die gold bovenop de netwerkkosten van de intercommunales. Het Hof vernietigde de taks omdat gewesten geen belastingen mogen heffen op zaken die reeds belast worden door de federale staat. Ondanks de ongrondwettelijke aard van de taks zal de Vlaamse consument niets terugbetaald worden voor de belastingjaren 2016 en 2017.