De energie-intercommunales, dat zijn de utilitaire gemeentebedrijven die uw gas en elektriciteit leveren, zijn de afgelopen 6 jaar 1 miljard rijker geworden. Dat is een vermogensstijging van ongeveer 9,1 procent. Opvallend: in die periode is niet alleen uw energiefactuur verdubbeld, maar de winstuitkeringen aan de gemeenten bleven ook op peil. Dat blijkt uit info van Het Laatste Nieuws en het boek ‘De Vlaamse Ziekte’ van de burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (LDD). Ook partijvoorzitter John Crombez (sp.a) werkte mee aan het boek. 

Reekmans, burgemeester van Glabbeek en ondervoorzitter van Lijst Dedecker, heeft in zijn boek de ingewikkelde structuren van de Vlaamse intercommunales in kaart gebracht. Dat zijn de utiliteitsbedrijven die de Vlaamse gezinnen toeleveren en in handen zijn van de gemeentes. Zo blijkt onder meer dat er maar liefst 1.506 politici betaald worden in de 44 energie-intercommunales die Vlaanderen rijk is. Bekijkt men al de intercommunales, dan gaat het om minstens 5.300 betaalde mandaten uitgeoefend door politici. Opvallend: John Crombez, wiens partij in slecht daglicht kwamen tijdens de Publipart-affaire, werkte ook mee aan het boek van de rechtsliberaal.

Energiefactuur steeg samen met vermogen van intercommunales

De energie-intercommunales hebben nagenoeg allemaal stevige winst geboekt de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het onderzoekswerk van Reekmans en Crombez. “En dat terwijl de ­energiefactuur van de Vlaming met liefst 100 procent gestegen is”, aldus de rechts-liberaal. De LDD’er pleit hierom voor een radicaal afschaffen van de intercommunales. “Het systeem moet op de schop en dat zal ­leiden tot goedkopere energie”, aldus Reekmans aan Het Laatste Nieuws.

Verder onderzoek door Het Laatste Nieuws wijst ook uit dat het eigen vermogen van die energie-intercommunales gestegen is met 1 miljard: van 11 miljard naar 12 miljard. Dat is een stijging van 9,1 procent. Op zich niet zo dramatisch, ware het niet dat de uitkeringen aan de gemeenten al die jaren wel op peil zijn gebleven. Immers, “elk jaar stroomt een half miljard euro naar de ­gemeenten via de ­energie-intercommunales, als verdoken belastingen”, zo verduidelijkt Reekmans.

“De Vlaming heeft dus meer betaald voor zijn energie om de intercommunales rijker te maken [naast ook] de kassa van de gemeenten te ­laten kloppen”, vervolgt Reekmans.

Als men de energie-intercommunales buiten beschouwing laat, zijn er nog een 148 andere intercommunales die zich onder meer bezig houden met waterlevering, afvalophaling en dergelijke meer. In totaal, inclusief de energie-intercommunales, zijn er maar liefst 5.300 betaalde Vlaamse politici zetelende in die organisaties. Dat is – toevallig – nagenoeg hetzelfde aantal als het volledige inwonersaantal van Glabbeek.

Kritiek

Vanuit de meerderheid klonk al kritiek op de auteurs van het boek, met name specifiek op Crombez. Volgens Peter De Roover, federaal fractieleider voor N-VA, probeert Crombez elke gelegenheid te gebruiken om in de kijker te komen. Zo liet hij op Facebook optekenen: “Wat doet een sp.a-voorzitter die het ook niet meer weet en uit elk hout een pijl probeert te snijden?”.

De Vlaamse overheid werkt wel aan een decreet om het aantal structuren en mandaten te beperken onder impuls van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Zo zou vijftien mandatarissen in een raad van bestuur voldoende moeten zijn. Dit zou moeten helpen om de energie-facturen kleiner te doen maken.

Echter, begin deze zomer werd nog de ‘Turteltaks’ door het Grondwettelijk Hof als illegaal verklaard. De Turteltaks, officieel de ‘Vlaamse Heffing Elektriciteitsafname’ was een Vlaamse taks ingevoerd onder de huidige Vlaamse regering van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in 2015. Die gold bovenop de netwerkkosten van de intercommunales. Het Hof vernietigde de taks omdat gewesten geen belastingen mogen heffen op zaken die reeds belast worden door de federale staat. Ondanks de ongrondwettelijke aard van de taks zal de Vlaamse consument niets terugbetaald worden voor de belastingjaren 2016 en 2017.

6 REACTIES

 1. We weten allemaal dat het grondig fout liep en loopt met onze energievoorziening. Freia (SpA) is begonnen met er een zootje van te maken en nadien ging het van kwaad naar erger, onder andere via de Turteltaks (VLD). Aan de politieke kleur blijkt het dus niet te liggen, en emotioneel gekrakeel van SpA, Groen, en VLD zal geen bevredigende technische en financiële oplossing bieden. Een klein voorbeeld : wat groen ook beweert, kernenergie is de meest groene energie. Zolang we geen performant net hebben dat inter-Europees grote hoeveelheden energie (nagenoeg verliesloos : DC) kan transporteren, is er namelijk voor iedere alternatieve windmolen of zonnepaneel een klassieke centrale op fossiele brandstof als backup nodig. Slecht bezig ! Kernenergie is wel potentieel gevaarlijk, zeker in een dichtbevolkt gebied als het onze, maar dat is een ander debat. Ondertussen werden de vroege investeerders in groene energie – de zonnepanelen op onze daken – eerst beloond met groene certificaten, vervolgens gestigmatiseerd en vervolgens financieel gestraft. Wie nog altijd niet gestraft wordt, zijn de grote investeerders die onze landschappen nog steeds met windmolens om zeep helpen. Vlaanderen ligt vol met daken waarop zonnepanelen kunnen worden gelegd die geen hinder en gevaar veroorzaken, maar toch moet en zal Vlaanderen volgebouwd worden met windturbines die in principe op 1.5km van huizen moeten staan : principieel kunnen er in Vlaanderen dus nauwelijks windturbines geplaatst worden. Maar grote investeerders kunnen goed lobbyen bij onze politici, voor wie begrijpt wat ik bedoel. Ik heb niets tegen windturbines, maar zet ze op plaatsen waar ze passen en energetisch efficient zijn : op zee !
  Wat is de oplossing ? Voor wie zonnepanelen heeft : loskoppelen van het net ! Dat is nog altijd duur, maar je weet tenminste waar je aan toe bent. Je kunt het ook met een groep huizen doen. Kwestie dat je diepvries niet uitvalt als je zelf op vakantie bent. En ook : alle argumenten zijn er nu, om terugvordering te vragen van de Turteltaks. VZW Zonstraal en andere groeperingen : waar wachten jullie op? Tenslotte : binnenkort zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Spreek uw lokale politici eens aan ! 🙂

  • Er werd inderdaad een loopje genomen met die zogenaamde subsidiëring van de zonnepanelen. Had men indertijd moeten zeggen dat er een (zware ) prosumententarief had aangekomen, ik vraag me af hoeveel zonnepanelen er zouden zijn geplaatst. Die prosumententarief is in wezen en in feite een contraktbreuk met de mensen die indertijd de overheid geloofden,volgden en investeerden. En nu voor schut staan. De overheden vragen van langs om meer van de (werkende) burger om er van langs om meer voor terug te geven.

   • Ik denk dat uiteindelijk de werkende burger niets meer zal overhouden. Ik heb ooit artikel over een studie gelezen hierover. Daar beweerde men dat meer dan 90% van wat we verdienen terug naar de staat gaat.
    Ongeveer de helft van je (de gemiddelde belg) bruto loon gaat naar de staat.
    Op de helft die overblijft moet je nog onroerende voorheffing betalen op uw huis, taksen voor uw wagen, btw op uw aankopen, allerlei taksen die afval-, water- en energie-intercommunales uitvinden, eventueel nog taksen e.a. op intresten of dividenden,…..
    Eens je overleden bent moeten uw nabestaanden belastingen betalen op hetgeen ze van u erven.
    En zo komt het dat uiteindelijk van alles waar je voor gewerkt hebt meer dan 90% naar de staat gaat.
    En toch blijkt dat ze nog meer nodig hebben en ze gigantische schuldenbergen hebben opgebouwd.

 2. Spa heeft jaar en dag meegeholpen om gemeentebelastingen te innen via de intercommunales.

  Om over de vette zitpenningen van de Spa-vertrouwelingen + de vette percentjes die ze moesten afdragen aan spa nog maar te zwijgen.

  Hun gebrul is niet enkel leugenachtig en hypocriet, ook nog n’s beledigend en neerbuigend tav de kleine man.

  Beurzensnijders zijn aandoenlijke amateurs vergeleken bij Spa.

 3. Niet enkel de energiefactuur is met 100% gestegen, maar ook de waterfactuur. Het hangt misschien af van regio, maar ik betaal nu meer aan premies voor waterzuivering, riolering e.a. dan het totale bedrag dat ik 3 jaar geleden betaalde voor ongeveer hetzelfde verbruik. Dit allemaal zonder dat er echte vooruitgang wordt geboekt op het vlak van riolering, waterzuivering en dergelijke. Waar gaat dit geld naartoe?
  Intercommunales zijn een instrument waarbij gemeentes hun inkomsten verhogen en toch kunnen beweren dat ze de belastingen verlagen. De gemeentebesturen kunnen makkelijk de zwarte piet doorschuiven naar de intercommunales als de factuur stijgt. Dat ze er zelf in vertegenwoordigd zijn, laten ze wel even achterwege.