Het weekblad Knack becijferde dat de Belgische monarchie de belastingbetaler in 2017 zo’n 36.200.000 euro gaat kosten. De dotaties die de leden van de koninklijke familie ontvangen maken meer dan één derde van de totale kostprijs uit. 

De dotaties van de koninklijke familie vormen regelmatig een heikel politiek punt. Deze zomer startte de discussie opnieuw naar aanleiding van een bezoek van prins Laurent aan de Chinese ambassade. Doordat de prins geen toestemming had gevraagd aan de regering – waartoe hij wel was verplicht – besloot men om een gedeelte van zijn dotatie in te houden. Niettemin kan het Belgische koningshuis nog steeds rekenen op een royale financiering.

Koning Filip als grootverdiener

In 2013, toen Filip zijn vader Albert II als koning van België opvolgde, werden er een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd. Zo betaalt Filip – in tegenstelling tot Albert II – btw en accijnzen op zijn uitgaven. Personenbelasting hoeft de vorst nog niet te betalen.

Om zijn taken in “volledige morele en materiële onafhankelijkheid” te kunnen uitoefenen ontvangt Filip in 2017 zo’n 11.786.000 euro. De koning moet van dit bedrag al zijn personeels- en werkingskosten betalen.

Ieder koningskind zijn dotatie?

Naast Filip krijgt ook zijn vader, Albert II, een jaarlijkse dotatie. Deze is – tot zijn grote onvrede – begroot op ‘maar’ 924.000 euro. Wat in vergelijking met onze buurlanden echter opvallend is, is dat buiten de troonopvolger ook de andere koningskinderen een dotatie ontvangen.

In het verleden echter was deze materie nog in lijn met onze buurlanden geregeld. Doch, in 2000 besloot toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open Vld) prinses Astrid een dotatie toe te kennen. Volgens hem beantwoordde dit “aan [haar] reële behoefte”. Verder wees hij ook op de taken die de prinses voor het land uitvoerde. Tot op heden ontvangt de prinses zo’n 321.000 euro per jaar.

Ook haar broer prins Laurent ontvangt een dotatie. De regeling hiervan is echter van recentere datum. Nadat Laurent publiekelijk zijn ongenoegen uitte over het feit dat hij geen dotatie kreeg en zijn zus wel, ontvangt hij sinds 2011 eveneens een dotatie. Voor 2017 bedraagt deze 308.000 euro.

Gaan de kosten oplopen?

In totaal ontvangt de Belgische koninklijke familie zo’n 13.339.000 euro aan dotaties. Doch, dit is slechts een ‘klein’ deel van de kosten. De departementen Landsverdediging, Buitenlandse Zaken en de Federale Politie dragen volgens Knack zo’n 22.861.000 euro aan kosten. Bijgevolg kost de Belgische monarchie de belastingbetaler in 2017 zo’n 36.200.000 euro.

Deze kosten kunnen in de toekomst nog verder oplopen. Zo zal waarschijnlijk ook prinses Elisabeth vanaf haar 18e verjaardag in 2019 op een dotatie kunnen rekenen.

10 REACTIES

 1. Ik ben niet bepaald koningsgezind, maar eerlijk gezegd, zie ik het probleem zo niet. Als Laurent elk jaar 300.000 euro vangt, dan is dat op een jaar nog geen 30 cent per Belg. De taksen op één tas koffie zijn dank zij de witte kassa al groter… Ik heb slechtere entertainers al meer betaald dan 30 cent. Ook de rest van de koninklijke familie: goedbetaald, dat zeker, maar ik zou met geen enkele willen wisselen… De Grote Graai zit niet daar… Jammer genoeg niet, anders was het eenvoudig op te lossen…

  • 1. De keuze om ‘slechte entertainers’ te voorzien in een inkomen, is vrij. Als ‘slechte entertainers’ geen publiek vinden, moeten ze op zoek naar een andere job. De subsidiëring van de monarchie is geen vrije keuze, maar een wettelijke plicht.

   2. Het gaat niet over € 300.000, maar over € 36.200.000. Bovendien telt België geen 10 miljoen belastingbetalers.

   3. Een groot bedrag wordt klein als je het deelt door 10.000.000. Dat neemt niet weg dat het in absolute zin een groot bedrag is. Revalidatiecentra / gehandicaptenzorg zou heel blij zijn met het ‘kleine’ bedrag van € 0,30 x 10.000.000.

   • Klopt allemaal wat je zegt (behalve het detail in punt 2: De 300.000 gaat over de dotatie van Laurent, niet van het gehele koningshuis en ook nog eens alle randkosten, die tot 36 miljoen leiden).
    Mijn punt is dat het niet daaraan is dat België kapot gaat. Het is afleiding van waarvoor ik heel véél koffies moet drinken. Bijvoorbeeld de NMBS krijgt jaarlijks 3 miljard, of afgerond 300 euro per Belg. Zoals je terecht aanmerkt zal dat richting 1.000 euro zijn per belastingbetaler. Of wat te denken van het verschil in pensioen tussen ambtenaren en gewone stervelingen: Dat kost elk belastingbetaler jaarlijks eerder 2.500 euro… Sta me toe de 30 cent voor het entertainment van Laurent dan eerder een afleidingsmanoeuvre te zien, dan een groot probleem…

   • Superrijk? Het is maar hoe je het bekijkt. Zelfs die 3 euro per hoofd voor het koningshuis valt nog mee. Ik word warm noch koud van het koningshuis, maar een koning of lid van het koningshuis kan deuren openen waar de burgemeester van België, de burgemeester van Vlaanderen en de burgemeester van Wallonië niet eens op de bel mogen duwen. Tot spijt van wie benijdt zijn er veel landen die wél nog respect opbrengen voor een monarchie. En dat zijn niet altijd zelf monarchieën.

   • Kan u een vb.geven van wat koning flup wel kan of gelukt is. En een president van een land niet? Wat respect betreft kan een koning inderdaad ongestraft misprijzen voor de bevolking tonen. Bij een president zou dat fataal zijn .hij moet immers rekening houden met verkiezingen.

   • Je kan je vraag stellen aan de deelnemers van de handelsmissies. En ook een koning doet niet meer wat hij wil de dag van vandaag. Dat voorrecht is weggelegd voor presidenten die hun grondwet verkrachten en voor eeuwig en drie dagen aan de macht blijven.

   • Neen, het is helemaal niet rechtvaardig, en of het verantwoord is, is moeilijk te zeggen: Zelf geloof ik niet in het ‘openen van deuren’ e.d. door de monarchie.. Maar nogmaals: het is niet het grootste probleem van België, het is hooguit een kwestie van eerlijkheid..

   • Niemand heeft gesuggereerd dat België ‘kapot gaat’ aan de financiering van de monarchie.

    Je argument is: diefstal is geen ernstig misdrijf want er worden ook moorden gepleegd. Ik deel je punt m.b.t. NMBS, maar dat neemt niet weg dat ook de subsidiëring van de monarchie een probleem is. (Of het gezien wordt als problematisch hangt natuurlijk af van andere, niet-economische argumenten tegen het bestaan van het Belgische monarchie.)

   • Ik deel jouw mening dat subsidiëring van de monarchie fout is, maar het is niet echt een (groot) probleem. Als er één man in een land een moord pleegt wordt het land niet ontwricht. Maar als er ondertussen een miljoen mensen meer dan 50% roven van alle anderen, is dat wel zwaar ontwrichtend, En dan is een academische discussie over de moordenaar vooral afleiding. Hoe fout de moord ook is…