Nadat de beruchte haatimam van Verviers El Alami Amaouch het land werd uitgezet, wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ook de verblijfsvergunning afnemen van zijn zoon

Na een lang juridisch conflict kreeg Theo Francken gelijk en moest de imam het land verlaten. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de radicalisering van tientallen moslims rondom Verviers, velen van hen trokken uiteindelijk naar Syrië. De imam was getrouwd met een Nederlandse en verbleef lange tijd in Den Haag. Hij heeft zowel een Marokkaans als een Nederlands paspoort. Aanvankelijk werd gedacht dat hij naar Nederland zou gaan, maar hij trok uiteindelijk naar Marokko.

“Oh Allah, roei de hatelijke christenen uit”

Nu wil Francken dus verderzetten en ook de zoon van de imam uitzetten. Hij baseert zich daarvoor op de nieuwe vreemdelingenwet, die toelaat om EU-burgers uit te wijzen als deze een gevaar betekenen voor de nationale veiligheid. Volgens Francken zijn er op basis van die wet voldoende redenen om de jongeman uit te zetten.

Zo dook de zoon in 2016 op in een filmpje waarin hij opriep om christenen te vermoorden. “Oh Allah, verneder en vernietig de aanbidders van afgoden. Oh Allah, roei de ­hatelijke christenen uit. Dood hen allemaal en laat er geen enkele over”, zo klonk het. Sindsdien zit hij vast in een de jeugdgevangenis. Daarnaast stond de jongeman ook op het punt een aanslag te plegen. Uit onderzoek naar zijn berichten via de app Telegram blijkt dat hij in contact stond met jihadisten in Syrië.

Nu heeft Francken dus besloten ook zijn verblijfsvergunning in te trekken. In principe heeft de jongeman nog twee weken om zich tegen de beslissing te verzetten. Daarna moet de Dienst Vreemdelingenzaken de beslissing bekrachtigen. De jongeman kan in dat geval wel nog beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Nederland: “Nodige maatregelen treffen”

Het is vooralsnog niet duidelijk waar de zoon van Amaouch heen zal gaan. Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie heeft wel contact met ons land over de uitzetting. “Als hij inderdaad naar Nederland komt, dan zullen de nodige maatregelen worden genomen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De woordvoerder ging wel niet in op de mogelijke maatregelen. Normaal gezien worden geradicaliseerde jongeren in Nederland in de gaten gehouden door hun gemeente, politie en eventuele betrokken onderwijs- of jeugdinstellingen.