Tina Martens bracht als regeringscommissaris de extravagante vergoedingen bij daklozenorganisatie Samusocial mee aan het licht. Nu blijkt dat ze, volgens De Morgen, Le Soir en Sudpresse, van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek nog steeds 30.000 euro per jaar krijgt, ook al werkt ze er niet meer. De gemeente Molenbeek vroeg het Brussels gewest al in 2015 om in te grijpen maar tot op heden gebeurde er niets.

Martens werd in augustus 2014 gedetacheerd naar het kabinet van Brussels minister Pascal Smet (sp.a) waar ze de functie van adjunct-kabinetschef opnam. Ze werkte toen als OCMW-secretaris van Molenbeek, daarvoor had ze dezelfde functie in Evere. Op het kabinet van Smet kreeg ze in juni de rol toebedeeld om de vergoedingen bij Samusocial uit te spitten. Samen met Sandrine Cnapelinckx, van het kabinet van Brussels minister Céline Fremault (cdH), stelde ze een rapport op over het beheer van Samusocial.

Zitpenningen

Het waren de buitensporige zitpenningen die uiteindelijk tot het ontslag leidden van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) en de oprichting van de onderzoekscommissie. Het rapport werd eind juni besproken in de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement. Nu komt echter Martens’ eigen loon in opspraak.

Belangenvermenging?

Sinds Martens voor het kabinet van Smet werkt wordt haar loon betaald door de regering aan het OCMW van Molenbeek. Omdat haar loon als OCMW-secretaris hoger was, past het OCMW nog 30.000 euro per jaar bij. Martens is echter bij het kabinet Smet bevoegd voor het toezicht van de OCMW’s. De vraag stelt zich dan ook of daar geen sprake is van belangenvermenging. “Ieder kan zijn visie vormen over deze vragen. De feiten zijn er,” stelt Molenbeeks schepen Ann Gilles-Goris (cdH).

In maart 2015 ontdekte het Molenbeeks gemeentebestuur, dat toen zelf in financiële problemen zat, dat de storting nog steeds gebeurde. Molenbeek stuurde dan ook een brief naar het kabinet Smet om daar zo spoedig mogelijk een einde aan te stellen. Dat gebeurde evenwel nooit.

Twee oplossingen

Volgens schepen Ann Gilles-Goris, in Molenbeek bevoegd voor het toezicht op het OCMW, zijn er nu twee oplossingen. Ofwel stopt het OCMW van Molenbeek het verschil in loon te betalen, ofwel maakt het OCMW een einde aan de detachering naar het kabinet Smet. Dat laatste houdt in dat Martens terugkeert naar haar functie bij het OCMW. Komende maandag wordt de knoop doorgehakt.