Een groep conservatieve katholieken, die de Latijnse ritus verdedigen, hebben paus Franciscus vorige maand een zogenaamde ‘Broederlijke correctie’ overhandigd. Daarin vragen zij dat de paus een aantal standpunten, die door de ondertekenaars van de brief als ketters beschouwd worden, corrigeert en verduidelijkt.

Op 11 augustus werd de 25 pagina’s tellende brief, getiteld ‘Correctio filialis de haeresibus propagatis’, overhandigd aan paus Franciscus. De brief werd intussen ondertekend door 62 conservatieve theologen, academici, priesters en religieuzen. De groep komt nu pas met het nieuws naar buiten, omdat ze vooralsnog geen antwoord van de paus ontvangen hebben.

Amoris Laetitia

Enkele van de standpunten die de paus verkondigt, in zijn postsynodale exhortatie Amoris Laetitia, zijn volgens de ondertekenaars in strijd met de kerkelijke leer. Het gaat onder meer om standpunten van de paus over het huwelijk, het gezin en over de bediening van de sacramenten. Volgens de ondertekenaars van de brief zorgen de standpunten voor verwarring bij sommige gelovigen. Zij verzoeken de paus dan ook deze zaken te corrigeren. “Als filosoof en theoloog is het onze taak om de kerkelijke leer te verduidelijken en om misverstanden daarover te vermijden”, klinkt het.

De uitspraken die door de groep als ketters beschouwd worden, werden voornamelijk gepropageerd in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia. Wat in zo’n document geschreven wordt is meestal bedoeld om gelovigen aan te zetten tot een bepaald gedrag, het staat dus niet voor

Volgens de ondertekenaars is de kritiek wel degelijk gegrond, omdat pausen volgens de katholieke leer pas onfeilbaar zijn indien zij ‘ex cathedra’ over kwesties van geloof en moraal spreken. De uitspraken die door de groep als ketters beschouwd worden, werden voornamelijk gepropageerd in de postsynodale exhortatie Amoris Laetitia. Zo’n exhortatie is leerstellig, en niet wetgevend.

“Met diepgaand verdriet, maar uit de liefde voor onze Heer Jezus Christus, uit liefde voor de Kerk en voor het pausdom, en uit toewijding aan u, zijn wij verplicht om deze terechtwijzing aan Uwe Heiligheid te bezorgen over de verspreiding van ketterijen in woorden, handelingen en gebaren”, staat er geschreven.

Drie delen

De brief bestaat uit drie delen. In het eerste deel verduidelijken de ondertekenaars van de brief waarom zij, als praktiserende en gelovige katholieken, het recht en de plicht en de plicht hebben om een correctie uit te vaardigen naar de paus. Het tweede deel van de brief is gewijd aan de correctie zelf. Het derde deel geeft uitleg bij wat de schrijvers van de correctie zelf als oorzaak van de crisis zien. Enerzijds is dat volgens hen de moderniteit. Een andere oorzaak is volgens hen het gedachtengoed van Maarten Luther.

Ondertekenaars zijn onder meer Bernard Fellay, Isebaert Lambert van de KU Leuven, kerkjurist Cor Mennen, professor Ettore Gotti Tedeschi van de Universiteit van Milaan en Stéphane Mercier, die door de UCL geschorst werd omdat hij kritisch stond tegenover abortus.

6 REACTIES

      • En niet meer lid worden van de voetbalclub, of bij mannelijke leraren in een klaslokaal…… en laten we het vaderschap ook maar afschaffen. Hoe intens triest het ook is dat priesters zoiets hebben gedaan, het komt in alle machtsposities voor.
        Overigens wordt het steeds duidelijker dat de daders zeer liberale, oversekste homofiele priesters waren, zelfs 80 % van de misbruikers. De meeste slachtoffers waren daarom dus ook jongetjes. Vreselijk! Al deze daders moeten gewoon berecht en heel lang opgesloten worden, ze zouden ook nooit priester moeten zijn geworden, of vader, of leraar, of voetbaltrainer…