Tijdens een lezing in Amsterdam had Sybrand Buma, fractievoorzitter van de Nederlandse christendemocraten (CDA), het onder andere over de steeds groter wordende kloven in onze samenleving, multiculturalisme en de “boze Nederlander”. 

Gisteren vond de negende H.J. Schoo-lezing plaats, een jaarlijks initiatief van Elsevier Weekblad. De jaarlijkse lezing is een monument geworden ter nagedachtenis aan de vandaag precies tien jaar geleden overleden Elsevier-hoofdredacteur Hendrik Jan Schoo. Eerder spraken onder andere Edith Schippers (VVD) en Mark Rutte (VVD) er.

Nederland is “een christelijk land”

“Onze traditie, onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, die geven we niet op, die mogen we niet laten verwateren”, aldus Buma. Volgens de fractievoorzitter van de Nederlandse christendemocraten zijn het de migranten die zich moeten aanpassen aan onze normen en waarden, en niet omgekeerd. Hij vindt dat er te veel waarde werd toegekend aan begrippen als vrijheid en te weinig aan cultuur en identiteit. Nederland is “in zijn grondslag nog steeds een christelijk land.”

De Nederlandse cultuur is bovendien niet gebouwd op het multiculturele vooruitgangsdenken vindt Buma. “Verscheidenheid is nooit een doel op zich geweest”, zei hij. “De hoop dat een soort Europese verlichte islam zou ontstaan, is ijdel gebleken. Nieuwkomers bleken onze vrijheid niet als vanzelfsprekend te omarmen en hielden meer dan verwacht vast aan eigen geloof, taal en cultuur. De gewone Nederlanders bleven verweesd achter.”

Mensen die met vaak terechte bezorgdheden zitten, worden volgens Buma al te vaak ten onrechte afgeschilderd als “boze burgers”, als een afwijking van de norm. Volgens Buma kan men deze “boze burgers” ook gewoon Nederlanders noemen die steeds tegen een muur aanlopen. “De gewone Nederlanders raakten onderweg naar dat volmaakte Nederland iets kwijt: hun gemeenschap, hun identiteit, het gevoel thuis en geborgen te zijn.”

Buma beschouwt het als een kracht van populistische politici zoals Geert Wilders van de PVV dat zij “de pijn zien” bij het volk. Dit soort partijen geven volgens Buma evenwel geen “fundamentele antwoorden” maar doen aan “symptoombestrijding zonder samenhangende visie”. “De vrijheid van meningsuiting is bij hen het hoogste recht, maar de koran moet worden verboden”, aldus Buma.

3 REACTIES

  1. IJdel? NAÏEF is een beter woord.
    Kan de voorzitter van die Nederlandse Christelijke Partij eens en woordje uitleg gaan geven aan zijn Vlaamse Collega, want die staat daar nog steeds met zijn broek op zijn knieën te wachten op die meegaande en zich aanpassende “Kultuur”

  2. Buma: ‘Hoop op Europese verlichte islam is ijdel gebleken’- Hanna Arendt zou ooit verklaard hebben dat domme mensen gevaarlijker zijn dan slechte. Welnu de poco’s zijn daar een sprekend voorbeeld van. In de Vlaamse politiek is er tot nader order maar EEN partij die de gevaren van de islamisering al decennia lang correct inschat en ons waarschuwt voor de desastreuze consequenties. Poco’s stigmatiseren patriotten die opkomen voor de nationale identiteit en de europese cultuur. Voor poco’s is de suprematie van de multicultuur de absolute en enige aanvaardbare norm. Afwijkende meningen worden gecriminaliseerd. Graag een vraag aan de poco’s en moslims: welke toekomst biedt de koran aan de ongelovigen in een duale samenleving ?

  3. Mensen die zich over de islam informeren weten dit al een decennium vroeger. Politiekers hebben geen tijd om zich te documenteren en raaskallen vaak maar uit hun nek. Als het kalf verdronken is…

Comments are closed.