De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde vandaag dat de Koerdische Arbeiderspartij PKK geen terroristische organisatie betreft en sprak bijgevolg alle verdachten in het dossier vrij. “Onaanvaardbaar” volgens Turkije. België is volgens Turkije een zwakke schakel in de strijd tegen terreur.

In oktober 2015 opende het federaal parket een dossier omdat de PKK in België en andere Europese landen jonge Koerden zou ronselen om ze op te leiden voor het gewapend conflict in Turkije. De Brusselse raadkamer oordeelde dat het om een gewapend conflict gaat en de terrorismewet hier dus niet van toepassing is. In Turkije, maar ook in de EU en de Verenigde Staten wordt de PKK wel als een terroristische organisatie beschouwd.

Burgeroorlog

Het parket ging dan ook in beroep tegen de uitspraak en trok naar de kamer van inbeschuldigingstelling. Die sloot zich echter aan bij de eerdere uitspraak van de Brusselse raadkamer en sprak de 36 personen of vennootschappen die verdacht werden, opnieuw vrij. Doordat het volgens de kamer gaat om een burgeroorlog, is het bijgevolg onderworpen aan het oorlogsrecht. Hierdoor kan de PKK volgens de kamer onmogelijk als terroristisch gezien worden.

“Mijn cliënten hebben altijd gezegd dat ze geen onderdeel uitmaken van de PKK, maar dat ze de bredere Turks-Koerdische beweging vertegenwoordigen. Ze zijn tevreden dat de strijd van het Koerdische volk nu gezien wordt als een burgeroorlog, en niet als terrorisme”, aldus advocaat Jan Fermon. SCEPTR sprak met Gel Alper, hoofdredacteur bij nieuwspagina de Jonge Turken. Alper is het niet eens met de uitspraak dat het zou gaan om een burgeroorlog. “Het is zeker geen conflict tussen Erdogan-aanhangers en Koerden (zoals vaak wordt gesteld in de westerse media). De Koerden hebben sinds de jaren ’90 veel rechten gekregen.”

Turkse reactie

Turkije is niet te spreken over de uitspraak van de Brusselse kamer. “Onaanvaardbaar”, aldus Turks minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu. Het oordeel van de kamer is “een nieuw voorbeeld van steun aan terreurorganisaties die de veiligheid en belangen van Turkije viseren”, aldus Mevlüt Cavusoglu. Turkije had volgens hem betrokken moeten worden in het proces. De strijd tegen terrorisme zal na deze uitspraak verzwakken in Europa volgens de minister. Turks president Recep Tayyip Erdogan noemde ons land eerder al “een belangrijk centrum voor de PKK en de Gülen-beweging”.

Gel Alper volgt president Erdogan hierin. “Het is geen geheim dat de PKK al tientallen jaren wordt gedoogd in Europa en zeker België waar het functioneert als een belangrijk centrum”, aldus Alper. Dit zou volgens Alper overigens nefast zijn voor de integratie van Turken binnen onze samenleving. Op de vraag of de PKK volgens hem een terroristische organisatie is, is hij duidelijk. “De PKK is voor mij een terroristische organisatie net zoals alle andere terreurorganisaties. Hier maak ik geen onderscheid in. De PKK viseert iedereen die tegen haar is”, aldus Alper. “De PKK haalt haar inkomsten uit opiumhandel, vrouwenhandel en chantage.”

Gevolgen

Het gedogen van de PKK zou volgens Alper gevolgen kunnen hebben inzake integratie. “De meeste Belgische Turken die ik ken hebben tot enkele jaren geleden nooit een vijandigheidsgevoel gehad tegenover de Belgische staat. Maar sinds dat er PKK-tenten worden opgezet in Brussel, Belgische parlementsleden rondlopen met PKK-vlaggen en nu zeker met de uitspraak van de Brusselse kamer, zullen de Belgische Turken een groter wantrouwen hebben tegenover België. Dit is een zeer slechte zaak voor de integratie. Zeker als een bevolkingsgroep zich hier niet 100% geaccepteerd voelt.”

“Turkije vormt op dit moment een zeer belangrijk buffer tussen al het geweld en alle conflicten en Europa zelf. Hoe groter de steun van Europa aan Turkije in de strijd tegen alle vormen van terreur, hoe veiliger het zal zijn in Europa”, aldus Alper. “Daarom is het belangrijk dat Europa en zeker België de relaties met Turkije stabiel houdt.”

2 REACTIES

  1. Wat de Koerden in Turkije doen is een zaak tussen Turken en Koerden. Wat ze hier doen is een zaak tussen Belgen en Koerden. De kamer van inbeschuldigingstelling hoeft zich niet te bemoeien met de toestand in Turkije, en de Turken niet met de toestand in België. De sultan heeft hier niets te zeggen, al zou hij het wel willen.