Voormalig burgemeester Yvan Mayeur en voormalig OCMW-voorzitter Pascale Peraïta, beiden PS, werden vorige week gesignaleerd bij een “discrete” bijeenkomst van de raad van bestuur van daklozenorganisatie Samusocial. Dat bericht La Libre Belgique.

De Franstalige socialisten Mayeur en Peraïta waren aanwezig op een bijeenkomst van de raad van bestuur van Samusocial. Nochtans moesten beide PS-bestuurders ontslag nemen toen bleek dat ze zich hadden verrijkt via Samusocial. Dat ontslag kondigden ze zelf al aan op 8 juni. Bovendien bleken de vier vertegenwoordigers van de Brusselse regering in die raad van bestuur niet uitgenodigd: “Meerdere bronnen bevestigen ons dat er inderdaad een vergadering was. Dat wij pas na de feiten zijn ingelicht, is totaal onbegrijpelijk. Hier hangt een geurtje aan.”

Verontwaardiging

Het bericht wekt verontwaardiging op: “Hoe is het mogelijk dat Pascale Peraïta, die niet wil praten voor deze commissie, zich tot op vandaag nog bezighoudt met het dagelijks bestuur van Samusocial, net als Yvan Mayeur. Hebben zij niet de waardigheid om zich niet meer met de vzw bezig te houden?”, zei Benoît Cerexhe (cdH) gisteren in de onderzoekscommissie Samusocial.

Zowel Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) als de twee bevoegde ministers Pascal Smet (SP.A) en Céline Fremault (cdH) hebben bij de ontslagnemende voorzitter van Samusocial, Michel Degueldre (PS), de agenda en het verslag van de recente raad van bestuur opgevraagd. Zij dringen er tevens op aan om zo snel mogelijk een algemene vergadering te organiseren om het ontslag van de raad van bestuur te bevestigen. Het is de bedoeling dat de daklozenorganisatie zal opgaan in een nieuw gewestelijk orgaan.

De Brusselse regering bekijkt ook de mogelijkheid om de ontslagvergoeding van Peraïta niet uit te betalen. Dat kan gaan over een bedrag van 140.000 tot 400.000 euro.

Hallucinant

“De aanwezigheid van Peraïta en Mayeur op die vergadering is echt hallucinant. Het bewijst nogmaals hun grenzeloze arrogantie. Zij beschouwen Samusocial gewoon als hun eigendom,” aldus Liesbet Dhaene (N-VA) die als oppositielid zetelt in het Brussels parlement.

In een opiniebijdrage in De Morgen hekelt Dhaene de ministers die jarenlang bevoegd waren voor Samusocial, met name Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Brigitte Grouwels (CD&V), die respectievelijk tien en vijf jaar bevoegd waren: “Ondanks vermoedens van onder andere misbruik van subsidies en dubbele facturering, slaagden Yvan Mayeur (PS) en Pascale Peraïta (PS) er jarenlang in om elke vorm van transparantie en inzage in Samusocial te verhinderen en haar subsidie jaarlijks te verhogen. Pas in 2013 besliste de Brusselse regering om opdracht te geven aan de inspectie financiën om een rapport over Samusocial op te stellen. Op dat moment was Huytebroeck al negen jaar bevoegd als minister, Grouwels vier jaar.”

‘Bonne gouvernance’

N-VA heeft weinig vertrouwen in de aanpak van de Brusselse regering: “Het ziet er jammer genoeg niet naar uit dat er veel zal veranderen. Huidig Minister-President Vervoort (PS) is zowel in de vorige legislatuur als in de huidige actief tussengekomen om Samusocial te beschermen tegen pogingen tot controle van bevoegde ministers. Maar ondertussen blijkt de PS weer stevig in het zadel te zitten in Brussel. En ondanks hun luide roep naar “bonne gouvernance” en hun mooie voornemens maakt geen enkele van zijn collega’s van Défi, Open Vld, SP.A en CD&V hier een punt van. Et les excuses? Elles sont faites pour s’en servir.”

2 REACTIES

  1. De enige manier om orde op zaken te stellen zou erin bestaan dat het Brusselse OCMW weer zijn taken opneemt, taken waar per slot van rekening de OCMW’s werden opgericht. En dat tegelijkertijd de schenkingen van het Brussels stadsbestuur aan Samuasicial worden stopgezet.
    Het laat zich aanzien dat zulks niet zal gebeuren. Dus uiteindelijk leveren de betrokkenen om niets anders dan krokodilletranen en smoelentrekkerij.
    En om voor alle duidelijkheid het nogmaals te herhalen: de stad Brussel kan de bewuste vzw’s niet dwingen tot het houden van een algemene vergadering, de stad Brussel heeft er niets in de pap te brokken, heeft geen enkel bevoegdheid om op te treden binnen in het bestuur van de genoemde en andere vzw’s.

    En dat weten de zogenaamd klagende politiekers [MR, Ecololo, CDH, de nieuwe Moslimpartij enz…] maar al te goed, dus vragen ze iets wat nooit kan worden verwezenlijkt. In andere woorden, het gaat om smoelentrekkerij ten top.