Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), kan zich aan een “Mars voor solidariteit en mensenrechten” verwachten wanneer hij volgende maand een lezing in Leuven geeft. Dat kondigden de initiatiefnemers op Facebook aan. 

Bij de woorden ‘Francken’, ‘lezing’ en ‘universiteit’ hoort veelal nog een vierde woord: protest. Zo werden onder andere al de lezingen van Francken aan de UGent en de VUB verstoord door studentenacties. Of de lezing van Francken in Leuven van hetzelfde bedje ziek zal zijn, valt vooralsnog nog niet te voorspellen.

De ondersteuning van de mars door de vzw Victoria Deluxe kan echter wel een verstoring van de lezing indiceren. Zo deed de artistiek leider van deze vzw, Dominique Willaert, in ieder geval al van zich spreken tijdens een van Francken zijn vorige lezingen. Willaert onderbrak de staatssecretaris immers herhaaldelijk en riep “ge durft niet antwoorden, Theo, ge durft niet”.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

#Opkuisen

Francken, de populairste politicus van Vlaanderen, heeft zich de afgelopen dagen niet populair gemaakt bij de organisatoren van de mars. Zo nemen zij het Francken kwalijk dat hij in een tweet over het Maximiliaanpark – waar er die dag 14 mensen waren  aangehouden – afsloot met “#opkuisen”.

“Opkuisen doe je met afval, niet met mensen”, betogen de initiatiefnemers van de actie. “Op 3 oktober komt Theo Francken naar Leuven om op uitnodiging van het KVHV een lezing te geven. Tijdens die lezing zal hij een politiek verdedigen die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B- burgers creëert en het middenveld monddood probeert te maken. Naar aanleiding van deze lezing organiseren we een mars voor solidariteit en mensenrechten. Een recent onderzoek van 11-11-11 laat zien dat 8 op de 10 Vlamingen bereid is om vluchtelingen te helpen. Met deze mars willen we bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen het koude beleid van Francken”.

Wansmakelijk beleid

Naar eigen zeggen staan de organisatoren voor een andere samenleving. Zo zijn zij van mening dat “Theo Francken […] verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op [opzet] om beter te kunnen heersen, ten koste van de zwaksten in de samenleving. Wij willen een samenleving die de mensenrechten onvoorwaardelijk respecteert. Wij willen een samenleving met gelijke rechten voor alle burgers. Wij willen een samenleving waar naar het middenveld geluisterd wordt. Wij willen een solidair alternatief van een actieve vredespolitiek, een ambitieus klimaatplan, meer ontwikkelingshulp en een actief anti-racisme beleid“.

De organisatoren laten weten dat de mars begint om 17u30 aan het station van Leuven. Doch, “we zullen op tijd stoppen zodat wie wil nog kan luisteren in de aula naar hoe Theo Francken zijn wansmakelijke beleid probeert goed te praten”.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/