Belgie zal dit jaar 1.050 Syrische vluchtelingen opvangen die op dit moment in de Syrische buurlanden verblijven. De vluchtelingen worden geselecteerd, grondig gescreend en voorbereid op hun leven in België.  In dat kader is staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op dit moment in Libanon.

Dit jaar zal België 1.050 Syriërs hervestigen. Zeshonderd van hen maken onderdeel uit van de 1-op-1 afspraak tussen de EU en Turkije. Volgens die afspraak beloofde de EU om per Syrische vluchteling die teruggestuurd wordt naar Turkije vanuit Griekenland er één vanuit Turkije te hervestigen. Daarnaast zullen er driehonderd Syriërs uit Libanon overgebracht worden, en 150 uit Jordanië.

Hervestiging

“Echte vluchtelingen op een veilige en legale manier laten overbrengen, is de toekomst, weg van de illegale migratie en de mensensmokkel. Deze manier is ook rechtvaardiger, omdat je ook meer kwetsbare groepen helpt en niet alleen sterke mannen die gevaarlijke routes volgen”, aldus Francken.

De staatssecretaris erkent dat illegale migratie op dit ogenblik nog een probleem vormt. “In verhouding tot de totale asielstroom is hervestiging nog een relatief beperkt fenomeen, omdat de illegale asielstroom nog steeds niet onder controle is”, zegt Francken. Hij hoopt dat legale, gecontroleerde hervestiging op termijn de voornaamste toegangsweg vormt.

De meeste vluchtelingen uit Syrië bevinden zich in buurlanden zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Vooral Libanon draagt de grootste last van deze vluchtelingenstroom. Op een bevolking van een viertal miljoen telt het land meer dan één miljoen vluchtelingen uit Syrië.

Om de druk op deze landen te verlichten nemen een aantal landen vluchtelingen over via hervestiging. Ook België heeft al vier jaar zo’n hervestigingsprogramma. Daarbij wordt jaarlijks een vast quotum aan vluchtelingen overgenomen, voornamelijk Syriërs en Congolezen.

“De oplossing van de asielcrisis”

Op Facebook licht de staatssecretaris zijn reis naar Libanon toe: “Libanon is het land dat het meest getroffen door de oorlog in Syrië. Het heeft meer dan 2 miljoen vluchtelingen op haar grondgebied. Voor een klein land als Libanon is dat heel zwaar. Er zijn een aantal contacten met de Libanese overheid en we zullen praten over […] de hervestiging van vluchtelingen, echte vluchtelingen, de meest kwetsbare profielen naar België.”

“Dat doen we, omdat dat in mijn ogen de oplossing is van de asielcrisis: mensen veilig en legaal binnenvliegen vanuit echte crisisgebieden. Maar dat betekent ook geen illegale migratie meer. Stop die bootjes […],  stop de mensensmokkel, stop die illegale trafiek. Maar breng ze veilig, op een goede en correcte manier, binnen in […] Europa”

1 REACTIE

  1. De enige manier om vluchteligen efficiënt te helpen is een einde maken aan de oorlogen en onveiligheid in de landen van herkomst. Herlocaliseren. Indien nodig dan wel in de regio bv. in gedemilitariseerde gebieden of veilige buurlanden. Vluchtelingen, een variant voor migratie, naar overbevolkte landen laten emigreren (deporteren?) (voorbeeld België), zelfs ter compensatie voor het oorlogsleed dat België veroorzaakt (sic) in de oorlogsgebieden, lijkt mij geen rationele oplossing. Zeker niet naar continenten met een andere cultuur. Trouwens wanneer gaan Theo Francken (N-VA) en Geert Bourgeois (N-VA) eens erkennen dat vreemdelingen die het “statuut verkrijgen van vluchteling” volgens het internationaal- en Belgisch recht niet kunnen verplicht worden zich te integreren. En wie de Belgische nationaliteit verwerft verkrijgt bovendien nog, wat logisch is, gelijke rechten . Gelijke rechten betekent ook individuele vrijheden. Eenieder is bv vrij de normen en waarden van N-VA te delen of te verwerpen. De oorlogsdynamiek van de regering Michel & De Wever in het Midden-Oosten te steunen of te veroordelen. Te geloven dat de Belgische militaire interventies in de derde wereld onze overheidsschuld al dan niet verhogen. Al dan niet bijdraagt tot de welvaart van de modale Belg. De oorlogscampagnes van de regering Michel & De Wever al dan niet moreel verwerpelijk te vinden.