Op dit ogenblik is Brussels schepen Karine Lalieux (PS) bevoegd voor Toerisme, een bevoegdheid die naar haar werd overgedragen nadat Philip Close (PS) burgemeester werd. Een voorlopige situatie die wel eens definitief zou kunnen worden op de gemeenteraad van komende maandag 11 september. In dat geval wordt ze bevoegd voor vzw’s waar haar broer een sleutelrol in speelt. “Deontologisch onaanvaardbaar”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Johan Van den Driessche die de belangenvermenging aankaart.

Als schepen Lalieux, naast Cultuur en Openbare Reinheid, definitief de bevoegdheid Toerisme verwerft dan wordt ze eveneens voorzitter van de stedelijke vzw Brussels Major Events (BME), die verschillende evenementen organiseert zoals Winterpret, Brussel Bad en het jaarlijks vuurwerk op nieuwjaarsavond. Ook als Lalieux geen voorzitter wordt valt deze vzw onder haar bevoegdheid.

Familiezaak

Haar broer, Patrick Lalieux, is gedelegeerd bestuurder van de stedelijke vzw Rock The City, die eveneens onder de bevoegdheid van schepen Lalieux valt. Die vzw heeft als één van haar grootste klanten Brussels Major Events (BME).

“In dat geval zouden we een situatie krijgen waarbij een schepen politiek verantwoordelijk is en toezicht uitoefent op instellingen waarin een direct familielid een cruciale functie vervult. Vanuit deontologisch en ethisch oogpunt zou dat volstrekt onaanvaardbaar zijn! Ik roep hierbij het stadsbestuur op om hier terzake op te treden,” aldus Johan Van den Driessche.

Nieuw vertrouwen?

Daarmee lijkt het Brussels stadsbestuur nog ver weg van het nieuwe vertrouwen dat men vroeg aan de bevolking na de politieke crisis die in juni losbarstte. Toen werden tal van corruptieschandalen bekend in Brusselse vzw’s waarbij PS-mandatarissen betrokken waren. Yvan Mayeur diende daarbij af te treden als burgemeester. De crisis leidde uiteindelijk tot de démarche van CdH-voorzitter Benoît Lutgen om de PS uit de verschillende regeringen te zetten waaraan ze deelnam. In Wallonië, met name in de Waalse (gewest)regering, slaagde dit opzet en werd de PS vervangen door MR. Maar in Brussel en in de Franse gemeenschapsregering kon geen nieuwe meerderheid zonder de PS worden gevormd en blijven de Franstalige socialisten aan de macht.

1 REACTIE

  1. Voor diegenen die het nog altijd niet zouden weten.

    De truuk met de vzw’s (afvoeren van openbare taken naar zogenaamd private vzw’s) dient om onbelemmerd te kunnen graaien, verspillen en postjes pakken. Omdat de vzw’z niet gebonden zijn aan de gemeentewet, de wetten op het openbaar bestuur en andere “ongemakkelijkheden”.