Tijdens zijn werkbezoek aan Marokko lanceerde burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter Bart De Wever nogmaals het idee om een ‘Belgische’ gevangenis in Marokko te bouwen. 

De Wever had in Rabat samen met afgevaardigden van zijn kabinet, de federale en lokale politie een onderhoud met consul-generaal Karim Lahlou. De twee spraken er onder meer over samenwerking op het vlak van misdaadbestrijding en over het probleem van het jihadisme.

‘Belgische’ gevangenis in Marokko

“De gesprekken die we vandaag hebben gehad, zeker met de Marokkaanse politie, waren zeer concreet en zinvol”, zegt De Wever. “Er is de wil om informatie uit te wisselen, ook over bepaalde families, zonder de lange, juridische weg te volgen.”

“De akkoorden die tussen België en Marokko zijn gesloten in verband met rehabilitatie en de uitwisseling van digitale vingerafdrukken moeten nu ook worden uitgevoerd en mogelijk verbeterd. We moeten naar een win-winsituatie”, zegt De Wever.

Hij verduidelijkt: “We moeten die samenwerking ook voor hen laten lonen. Het drugsgeld dat bijvoorbeeld van ons land naar hier gesluisd wordt, zou voor hun schatkist moeten zijn, als zij de inbeslagname doen. Op die manier loont het dan ook voor hen om de criminelen van bij ons terug te nemen.”

Tijdens het bezoek lanceerde hij opnieuw een reeds bestaand idee van zijn partij. Namelijk een Belgische gevangenis in Marokko, waar illegale criminele Marokkanen hun straf zouden kunnen uitzitten. “Voor mij moet dat bespreekbaar zijn. Een gevangenis is een investering, geeft ook werkgelegenheid hier in Marokko. Bouw hier een ‘Belgische’ gevangenis. Bij ons zitten 1.200 gedetineerden met de Marokkaanse nationaliteit, van wie bijna vijfhonderd illegaal.”

Jihadisme

Een ander thema dat tijdens de reis werd aangehaald is het jihadisme. Marokko telt een groot aantal Syriëstrijders, zo’n 1.200. “Die gesprekken gaan goed en zijn open maar op sommige vragen krijgen we gewoon geen antwoorden. Als ik peil naar de motieven van hun vertrekkers, krijg ik daar een weinig concreet antwoord. Ik vermoed dat hun vertrekkers heel anders zijn dan de onze. Maar vermoedelijk is het moeilijk in kaart te brengen wat die motieven zijn”, aldus De Wever.

Marokko staat bekend om zijn harde aanpak van het jihadisme- en radicalismeprobleem. De Wever spreekt zijn bewondering uit: “Ongeveer duizend Marokkanen met een link met een terrorismedossier zitten hier nu hun straf uit. De inzet van het lokale politiekorps wordt enorm gewaardeerd. Hierin, maar ook in het besef dat terrorisme wordt gefinancierd met drugsgeld, zitten we op dezelfde lijn.[…] Preventie kan werken maar niet als ze al te ver heen zijn. In deradicalisering geloof ik niet. En het lijkt erop dat ze daar hier ook niet op inzetten.”