AfD-voorzitster Frauke Petry stapt op na monsteroverwinning

7
2006

Het Duitse en rechtsnationalistische AfD mag luttele uren na haar indrukwekkende verkiezingsoverwinning op zoek naar een nieuwe voorzitter. Frauke Petry, nochtans net verkozen in de Bundestag via de AfD-lijst in hoedanigheid van partijvoorzitter, kondigt aan om als onafhankelijke te gaan zetelen. De verklaring komt er na maandenlange interne onenigheid bij de Duitse nationalisten.

Tijdens een persconferentie communiceerde Petry, tot voor heel kort nog AfD-voorzitter, dat ze als onafhankelijke gaat zetelen in het Duits parlement. Haar partij behaalde 13 procent van de stemmen, een resultaat ongezien voor een rechtsnationalistische partij in Duitsland sinds vele decennia. Met meer dan 90 zetels is de AfD de derde partij van het land geworden, groter dan de liberalen van FDP en de groenen.

Liebe Wähler und Unterstützer,ein Wahlkrimi, der in der jüngeren deutschen Geschichte seinesgleichen sucht, ist…

Publiée par Dr. Frauke Petry sur lundi 25 septembre 2017

Interne strubbelingen

Petry zei deze ochtend dat ze “na een lange periode van contemplatie” heeft besloten niet langer lid te blijven van de AfD en dus ook de partij niet langer te vertegenwoordigen in de Bundestag, het Duits parlement. Jörg Meuthen, lid van de rechterflank in de partij, verweet Petry van “een bom te droppen”. En nog: “Dit was niet met ons op voorhand overlegd. We wisten hier niets van.”

De onverwachte aankondiging toont aan dat ondanks het monumentaal succes de partij verre van geünificeerd is. Nu het gemeenschappelijk doel van de verkiezingen achter de rug ligt, kan men verwachten dat ruzie in de partij (nog) meer de kop zal opsteken.

Petry is/was een lid van de gematigde vleugel in de partij en wou de AfD meer salonfähig maken teneinde te kunnen deelnemen aan de macht. In april wou Petry deze piste doordrukken, maar zij kreeg weerstand van onder meer vicevoorzitter Alexander Gauland. Gauland is voorstander van een meer radicaal nationalisme en een rol van oppositie ten aanzien van Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU). Merkel zal nu meer dan waarschijnlijk opnieuw kanselier worden, dit maal zonder de sociaaldemocraten van SPD maar met samenwerking van de groenen en liberalen. De christendemocrate leidt Duitsland onafgebroken sinds 2005.

7 REACTIES

 1. Binnen elke partij zijn er gematigden en meer radicalen, en dat is hier niet anders. Het zorgt voor een versplintering aan de oppositiekant, maar daar moet de versplintering aan regeringskant worden bijgeteld. Ook de regerende coalitie kan quasi niet gevormd worden. We zijn beland in wat de politicoloog Huntington had voorspeld: de botsing van beschavingen en de moeilijkheid om daarmee om te gaan.

  • Volgens de poco-logica is enkel een coalitie mogelijk tussen CDU/SCU en SPD, of CDU/CSU-Groen-FDP. Aangezien de SPD hiervoor (voorlopig) bedankt rest enkel die laatste over. In de wetenschap dat tussen die 3 partijen er heel wat diepe ravijnen zijn ben ik heel benieuwd hoe zij er gaan uit geraken en ten koste van welke toegevingen. Rest ook dan de vraag hoe lang zo’n coalitie kan standhouden?

  • Maar dat is het punt niet. Het gaat niet over de moeilijke coalitievorming. Dat ze hun plan trekken. Het gaat erom dat zij die zich als “Alternatief” hadden opgeworpen intern zo verdeeld zijn dat ze dat woord niet (meer) waardig zijn. Petry is een zeer intelligente vrouw die door Gauland brutaal werd “kaltgestellt”. Dat ze opstapt kan ik zeer goed begrijpen. Maar als kiezer van de AfD zou ik mij zeer bedrogen voelen en dat al na enkele uren. Triest.

   • Zich eerst laten verkiezen op de golven van het “radicale nationalisme”, en het dan afstappen eens het snoepje binnen. Het mag dan wel door sommigen “intelligent” worden genoemd, maar neen, het spijt mij, maar hiervoor kan geen respect worden opgebracht.

    Immers, als de dame het gisteren niet eens was met de gang van zaken in de AFD, dan was ze het eergisteren ook niet, en had ze ontslag moeten nemen vooraleer de verkiezingen plaats vonden. Dan had ze tenminste nog de geloofwaardigheid aan haar kant gehad.

    Dat de politiek-correcte bent de gelegenheid te baat heeft genomen om sprrekt voor zich. Edoch, mij lijkt het eerder om een wanhoopsactie te gaan, een misrekening van het genre V&W. Maar we zullen wel gauw vernemen hoe de vork in de steel zit: ofwel slaagt “Frauke” een fractie samen te stellen van minstens 33 parlementariërs, ofwel blijft ze wezenloos alleen achter zoals V&W. Mijn gok gaat naar dit laatste.
    Wat er dan uiteindelijk op neer zou komen dat de dame zichzelf als “degelijke conservatieve”zal verkopen aan het FDP, in ruil voor een minister- of ander profijtelijk postje. Vedremo.

   • U schijnt te vergeten dat Petry tot kort de AfD heeft geleid. Zij werd bij het laatste congres zondermeer “kaltgestellt” door Gauland. En ik noem het opzettelijk zo. Daar bleek toen al dat het niet alleen over Petry ging, maar dat er een duidelijke ideologische breuk is binnen de AfD. Dus inderdaad het was niet van gisteren. Maar wat belangrijk is, Petry werd wel verkozen via een “Direktmandat” en komt zo rechtstreeks in de Bundestag. Bovendien haalde ze van de AfD veruit de meeste persoonlijke stemmen. Als u dat allemaal niet belangrijk vindt, tja. Daar komt nog bij dat Gauland met zijn strategie niet bepaald succesvol was. Hij haalt in zijn kiesdistrict niet eens een Direktmandat. Stof tot nadenken, zou ik zeggen. En wat V&W betreft, alle respect. Zij stellen tenminste hun principes boven de kadaver partijdiscipline.

   • Mijn waarde, u schijnt te vergeten wat onder “congres” moet worden verstaan: een samenkomst waarbij de meerderheid beslist over wat te beuren staat. Indien dame in de minderheod werd gesteld [of bedoelt u nog iets anders met “kaltgesteld”?], dan is dat niet meer dan de normale gang van zaken, ook al was het onder het impuls van booswicht Gauland. En dan had ze fatsoenlijkerwijze , ofwel zich moeten neerleggen bij die meerderheid, ofwel had ze ontslag moeten nemen. En al dan niet met een eigen lijst opkomen. Maar de dame heeft net het tegenovergestelde gedaan, namelijk eerst het postje pakken, om pas daarna ontslag te nemen. Het spijt mij, maar mijns inziens kan hiervoor geen respect worden opgebracht. Des te meer daar we de dame binnenkort als lid van de FDP mogen verwachten.

    En mutatis mutandis kan voor V&W hetzelfde worden gesteld. Namelijk, als men het prinipieel niet eens is met de partij onder wiens vleugels men verkozen werd, dan dient men zijn ontslag in voor het mandaat waarin men verkozen werd. Plaats latend voor de opvolgers. Edoch, steeds maar zijn eigen kleine zinnetje willen doordrijven, maar wel ‘t postje behouden, hiervoor kan mijns inziens geen respect worden betoond.

   • Om eerlijk te zijn, bij dergelijke reacties huiver ik en ben ik blij geen lid (meer) te zijn van een partij. Ik weet niet of u het Duitse kiessysteem kent, maar van de 94 zetels die AfD haalt werden er slechts 3 met een Direktmandat verkozen waaronder Petry (en niet Gauland!). Onbelangrijk, volgens u? Om het met een boutade te zeggen, als ik naast een chauffeur zit en ik zie die in volle vaart op een muur afrijden dan trek ik op tijd aan de handrem. Partijslaafjes die niets durven zeggen of doen lopen er natuurlijk genoeg rond. Daar bedank ik voor.