Om de pensioenen betaalbaar te houden komt de regering met nieuwe maatregelen. Deze treffen vooral zij die na hun 50ste werkloos worden. Zo zal wie langer dan één jaar werkloos is vanaf 2019 terugvallen op het minimumrecht bij de pensioenopbouw. Bij de vorige regeling was dat pas na vier jaar. De vakbonden vinden het typerend voor de regering-Michel “om opnieuw ouderen te viseren”.

Strenger zijn voor werklozen met betrekking tot de pensioenen is een dossier waaraan de Vlaamse liberalen veel belang hechten. Eerder bond Kamerlid voor Open Vld, Vincent Van Quickenborne, de kat aan de bel door te verwijzen naar de casus van de twee Waalse vriendinnen. Caroline, die een lange tijd werkloos was, kreeg op de keper meer pensioen dan Virginie die heel haar leven als zelfstandige had gewerkt. Via deze manier hoopt de regering daar nu ook iets aan te doen.

20 miljoen euro besparen

Daniel Bacquelaine (MR), minister van Pensioenen, stelde in juli een pakket maatregelen voor waarbij het aantal gewerkte jaren aan belang won. Personen die langer dan een jaar werkloos zijn, zouden vanaf 2019 terugvallen op het minimumrecht bij de pensioenopbouw. Momenteel is dit pas vanaf vier jaar.

Voor 50-plussers bestond er lange tijd een uitzonderingsregel. Indien personen van boven de 50 werkloos werden, vielen deze niet terug op het minimumrecht. De regering maakt met dit uitzonderingsregime nu komaf. Ook zij – ondanks dat het voor 50-plussers moeilijker is om aangenomen te worden – zullen na één jaar terugvallen op het minimumrecht. Deze maatregel moet vanaf 2019 zo’n 20 miljoen euro opbrengen.

Vakbonden: “Typisch voor deze regering”

Het uitzonderingsregime werd door de regering Di Rupo ingevoerd omdat het op die leeftijd zeer moeilijk is om aan werk te geraken. De vakbonden zijn niet te spreken over de voorstellen van Bacquelaine. Zo is het volgens de bonden “typisch voor deze regering en Bacquelaine om opnieuw de oudere werknemer te viseren”, aldus Gina Heyrman van het het ABVV.

Eerder introduceerde Bacquelaine al een nieuwe berekening waardoor, volgens een studie van de pensioenadministratie, één op vijf burgers minder pensioen zou krijgen. In het oude systeem werden de jaren van ziekte en/of werkloosheid geteld als de laatste lonen, de hoogste dus. Maar in de toekomst wil de liberale minister een berekening maken op basis van de eerste vijfenveertig werkjaren waardoor ook de beginlonen meetellen (die in de jaren ’70 uiteraard een stuk lager waren dan nu). De keerzijde is dan weer dat iedereen die langer dan 45 jaar werkt meer pensioen zou gaan krijgen.

In België bedroeg het gemiddelde pensioen in 2013 zo’n 1.200 euro. In Frankrijk trok een gepensioneerde in datzelfde jaar 1.343 euro, in Nederland zelfs 1.600 euro. Duitsland daarentegen gaf elke maand gemiddeld slechts 987 euro uit aan elke pensioengerechtigde in 2013.

1 REACTIE

 1. Als iemand geen pensioensverlaging verdient, dan zijn het wel vijftigplussers die werkloos worden. Die mensen hebben meestal 30+ jaren gewerkt en worden dan tegen hun wil in de werkloosheid gedumpt met zo goed als geen kans op een nieuwe job. En nu zullen ze ook nog eens extra gestraft worden met een lager pensioen. Ronduit onrechtvaardig.

  • Nog een bedenking. Een partij als de NVA krijgt elk jaar 14 miljoen. Ook de andere in het parlement vertegenwoordigde partijen worden royaal gefinancierd door de overheid. Als er dan toch 20 miljoen gevonden moet worden, kan misschien eens naar dat systeem gekeken worden, in plaats van te besparen op de kap van mensen die al een laag inkomen hebben.

  • Voor privé-werknemers is altijd al gekeken naar het werkelijk aantal gewerkte jaren en naar het werkelijk verdiende loon. (Bij ambtenaren tellen enkel de de laatste (vetste) jaren mee voor hun pensioen)

   Igv werkloosheid is het inkomen lager. Dat is normaal.

   De vraag stelt zich wat de oorzaak is van dat niet aan de slag raken van 50+. De werkloosheidsval is mss. ook igv 50+ van toepassing? Er werd in het verleden reeds gesteld dat de welingeburgerde leeftijdsbarema’s een hinderpaal zijn bij de aanwerving van oudere werknemers.
   Stel eens dat een 50+ een job aanvaardt met een loon dat lager ligt dan het loon waarmee zijn pensioen berekend wordt. Dan krijgt hij een lager pensioen. Wat zou zijn reactie dan kunnen zijn? Zijn inkomen is mss. hoger, evt. nauwelijks hoger, dan zijn werkloosheidsvergoeding…

   De duur van zijn bijdragen. aan het werkloosheidsstelsel.
   Iedereen draagt een stukje bij aan het stelsel van werkloosheid. Daarmee krijg je de kans om te genieten van werkloosheidsvergoeding. Het verband tussen rechten en bijdragen is al vele jaren doorgeknipt. 30+ jaren werken en in extremis 17 jaren werkloosheidsvergoeding lijkt me een opmerkelijke verhouding… Natuurlijk is niet iedereen 17 jaar lang werkzoekend. Daarnaast is de hoogte van de bijdragen (en rechten) ook wel relevant om deze situatie te kunnen beoordelen.

   Tot slot: zou het kunnen dat het systeem altijd al bedoeld was als pré-pensioen? Vakbonden en linkse partijen waren immers altijd al voorstander van korte carrières. Activering was een woord dat tot voor kort des duivels was.

   Is de reden voor het hoge aantal 50+ bij werkzoekenden deels ook buiten de wil van de werkgever gelegen?

 2. Bazenpoepperspartij NV-Asociaal & Regerings-Trawanten o.l.v. Schaduwpremier Bart De PezeWever, VOKA’s onderdanige butler, willen 50+doppers kost wat kost terug naar Daens’ miserie periode te flitsen. Ze WETEN goed genoeg dat 50+doppers zelden of NOOIT meer een betrekking vinden. Maar dergelijke DISCRIMINATIE zal de allochtonofiele, islamofiele politiek-benoemde, volkomen OVERgesubsidiëerde UNIA-ambtenaartjes (halal) worst wezen !