Volgens Waals minister van Werk, Pierre-Yves Jeholet (MR), moeten Waalse werklozen zélf hun verantwoordelijk opnemen. Ook vraagt hij strengere controles aan de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst (Forem). Dat stelde Jeholet in een interview met Le Soir en de kranten van Sudpresse. 

De nieuwe Waalse regeringvoor het eerst in dertig jaar zonder de PS – wil Wallonië ingrijpend veranderen. Naast belastingverlagingen en het verminderen van het aantal ‘postjes’ wil de nieuwe regering een einde maken aan de grote werkloosheid in Wallonië. Wat blijkt: de minister die hiervoor verantwoordelijk is, hanteert alvast een andere taal dan zijn voorgangers.

Jeholet: “Een job valt niet uit de lucht”

Jeholet had in het interview een dubbele boodschap voor de Waalse werkzoekenden. “Ten eerste wil ik niemand aan de kant schuiven. Maar ten tweede: jullie mogen niet vluchten van je verantwoordelijkheden. Een job valt niet uit de lucht. We kunnen jullie helpen, deuren openen, opleidingen geven. Maar op een bepaald moment moeten jullie de zaak in handen nemen”, aldus de minister in een interview met Le Soir en Sudpresse.

Jeholet wil “tegen sommigen zeggen dat werkloosheid geen rente is”. Hij vraagt aan de Waalse werklozen dat zij “alle mogelijke inspanningen leveren om opnieuw aan de slag te [gaan]”.

Cultuur van uitvluchten

De kersverse minister sprak ook geharnaste taal over het Forum (de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst). Naar eigen zeggen wil hij komaf maken met de “cultuur van uitvluchten” die de instelling typeert. Een werkloze die een oproeping naast zich neerlegt is volgens hem “niet normaal”. “De regels moeten strikt worden toegepast, de sancties ook”, stelde de liberaal.

De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst – die volgens Jeholet te vriendelijk is voor werklozen – moet zich meer richten op tewerkstelling. Nu draait deze volgens de minister teveel rond zichzelf. “Ik heb genoeg van de statistieken om met zichzelf in het reine te zijn”, spreekt hij klare taal.