VS: Gewelddadige rellen tussen uiterst rechts en links in Virginia

20
2502

De gouverneur van Virginia en de burgemeester van Charlottesville hebben de lokale noodtoestand uitgeroepen naar aanleiding van rellen die zijn uitgebroken in de stad. Aanleiding was een betoging onder de noemer ‘unite the right’ (verenig de rechterzijde). De rellen zijn gisteren begonnen en lijken dus ook vandaag verder gezet te zullen worden. Voorstanders van uiterst links en uiterst rechts gaan hierbij op de vuist. Er viel reeds een dode.

In een gemeenschappelijke verklaring laten stadsmanager Maurice Jones en interim ‘County Executive’ Doug Walker weten dat de noodtoestand er voor moet zorgen dat er “voldoende middelen kunnen ingezet worden om de lopende evenementen in de gemeenschap meester te kunnen”. Aan het begin van de betoging had de politie gezegd dat de betoging kon doorgaan, maar nu wordt het een ‘onwettige bijeenkomst’ genoemd. Mensen die niet willen vertrekken worden gearresteerd. De poging van de overheid om de zaken onder controle te krijgen, komt er tijdens een bijzonder gewelddadige sfeer. Zo reed zelfs een wagen in op de uiterst linkse tegenbetogers. Daarbij liet een vrouw het leven.

Weghalen standbeeld

Aanleiding van de betoging in het centrum van Charlottesville was de beslissing om het standbeeld van de Zuidelijke generaal Robert E. Lee weg te nemen. Die speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse Burgeroorlog rond deelstatelijke rechten en slavernij.

Dergelijke beslissingen om het eigen historisch patrimonium weg te nemen omwille van nieuwe politieke gevoeligheden gebeurt de laatste tijd steeds vaker in de VS. Enkele dagen terug ging men zelfs zo ver om de naam ‘Lynch’ weg te nemen van enkele scholen omdat het te gevoelig zou liggen. Hoewel de familie Lynch waardevolle bijdragen heeft geleverd aan de school zou het te veel lijken op het werkwoord lynchen en zo (zwarte) mensen kunnen kwetsen. In de 19de en begin 20ste eeuw gebeurde het in bepaalde delen van de VS dat men jacht maakte op zwarte mensen om ze op te knopen.

Pro-blanke betogers

Het lijkt er op dat deze betoging vooral gedragen werd door ‘blanke nationalisten’.
Veel betogers hebben zelfgemaakte schilden en dragen helmen en op sociale media zijn er verschillende incidenten te zien tussen betogers en tegenbetogers.

Ook de voormalig leider van de KKK en oud-deelstaatparlementslid David Duke is aanwezig op de betoging.

De ‘first lady’ van Amerika, Melania Trump, reageerde al afwijzend op de rellen in Virginia. Ze zegt in een tweet vrijheid van meningsuiting te steunen, maar roept op om zonder haat te communiceren. Uit geweld komt niets goed voort volgens haar.

Ook president Donald Trump (Rep.) zelf veroordeelde al het geweld en verkondigde op Twitter dat er geen plaats is voor “dit soort van geweld” en haat.

20 REACTIES

 1. De socialistische 68 revolutie mislukte bij het vallen van de muur. Het communisme had bewezen onwerkbaar te zijn en was niet meer verdedigbaar. Daarom zocht men een nieuw aanknopingspunt. Dat was niet langer het kapitaal, zoals in het klassieke marxisme, maar werd nu het schuldgevoel. Het speelde in op de christelijke Europese cultuur met haar zondebesef en liefhebben van de naaste. Daarbij werd de eigen cultuur aangevallen. Dit viel niet in goede aarde bij grote delen van de eigen bevolking, en het Westen geraakte steeds meer verdeeld tussen de twee kampen. Tussen zij die de Westerse cultuurhistorie willen opheffen en zij die zich tegen die opheffing verzetten. Oproepen tot rust is zinloos. Dit conflict is existentieel en zal voortschrijdend escaleren.

  • …analyse verleden: akkoord. Toekomst? Wie zal het zeggen? Escaleren zal enkel gebeuren als links haar gebruikelijke geweld, racisme en fascisme verder uitbouwt.

   Een negatieve indicatie zijn de politieke zuiveringen door links. Ook in België zijn die zuiveringen bezig. (gerapporteerd door Unia: milieuvereniging die een medewerker ontsloeg wegens ongewenste politieke overtuiging.)

   Is een boycot van milieuverenigingen de gepaste reactie?

   ps ik ben–niet–de persoon die ontslagen werd door die milieuvereniging.

   • Het antwoord vraagt tijd en moed. Respect voor mensen impliceert geen respect voor alle uitingen van hun denken of cultuur. Dat zijn twee verschillende begrippen. We moeten de evidente waarheid durven te zeggen dat een samenleving, die vanuit de erkenning van universele mensenrechten geëvolueerd is tot een democratische rechtstaat, cultureel superieur is aan samenlevingen die deze evolutie (nog) niet meemaakten. Het is mijn overtuiging dat het nog niet te laat is. Cultuur is immers een toegestane politieke breuklijn, en de vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd door de grondwet. Het zal nog een lange strijd worden, maar winnen zullen we ze.

  • Ik ga grotendeels akkoord met uw analyse. Ik ben allesbehalve een communist, maar ik ga niet akkoord met uw analyse dat communisme onwerkbaar is. In het communisme heb je verschillende strekkingen. Een van de grote problemen met de communistische experimenten die er zijn geweest is het “democratisch deficit”. Alleen zijn er meer kapitalistische experimenten geweest dan communistische. Maar kapitalisme heeft ook al aangetoond om regelmatig te falen. Kijk maar naar Griekenland, crash van Wall steet in 1929,…. Het grote probleem bij kapitalisme is dat het kapitaal de neiging heeft om zich te gaan concentreren rond een kleine groep personen. Die personen gaan dan met dat geld politieke invloed proberen te kopen en de media naar hun hand te zetten. Met die invloed gaan ze de wetgeving proberen naar hun hand te zetten om nog meer kapitaal naar zich toe te laten vloeien. De VS is hier een goed voorbeeld van. Niet vergeten dat communisme een gevolg is van gefaalde kapitalistische systemen. Ik weet wel dat sommige dingen nogal kort door de bocht kunnen klinken, maar helaas kunnen u of ik hier geen boek schrijven. Want er zijn veel nuances in beide richtingen en ik wil hier niet klinken als de verdediger uiterst links. Alleen elk systeem heeft zijn sterktes en zwaktes en het falen ervan licht meestal aan menselijke factoren (nepotisme, machtsgeilheid,corruptie) en de geopolitieke omgeving (hete of koude oorlogen). Voor de rest: I am all behind you!

   • Philippe, socialisme heeft haar plaats in de democratie, maar als systeem op zich werkt het niet. Maak je er een dictatuur van (in dat geval spreken we van communisme), faalt het altijd. Mensen moeten immers kunnen excelleren. Hierdoor trekken ze niet enkel zichzelf omhoog, ze trekken ook hun gemeenschap mee. Teveel sociale herverdeling is niet sociaal, het komt neer op het verdelen van faling. Socialisme produceert armoede. Haar enige functie is het afremmen van een te sterk kapitalisme. Meer niet.

   • eigenlijk is het beste systeem kapitalisme met sociale correctie,maar bij elk systeem is er één zwakke schakel dat ge niet weg krijgt”de mens”

   • Wie zegt dat mensen moeten excelleren? Niet elke mens is concurentieel prestatiedriven. Trouwens u bent enorm verward met die comment, u beseft toch dat kapitalisme juist kapitaal bevoordeeld en niet prestatie. Prestatie is links/Kapitaal rechts.

   • Indien de mens niet excelleert, gaat de gehele samenleving naar beneden. Dat is mijn punt. Het communisme had schitterende sociale wetten, maar geen cent meer om ze uit te voeren. Het excelleren is immers de ware sociale zekerheid. Zonder dit, loopt het finaal mis. Niet enkel voor de individuele mens, maar ook voor het collectief.

   • Ik ga grotendeels akkoord. Ik vind dat het eerder een zaak is een evenwicht te zoeken. Er moet een herverdeling zijn zonder een hangmat te worden voor sommigen. Er moet ook een rem staan op kapitalisme om uitbuiting en dergelijke tegen te gaan, maar proberen vrijheid van ondernemen en creativiteit niet te begraven. Men moet mensen belonen die het goed doen, maar ook mensen die door omstandigheden minder geluk hebben beschermen. Een van de grote problemen is dat niet productief kapitaal gaat lopen met een te groot deel van de opbrengst van kapitalisme. Hiermee bedoel ik speculanten en sommige grote financiële instellingen die totaal geen toegevoegde waarde hebben. (soms zelfs destructief zijn voor de reële economie)

 2. Het politiseren van etnische / raciale kenmerken is verwerpelijk, ongeacht of dit als ‘links’ of ‘rechts’ wordt gekwalificeerd. Het viel — helaas —te verwachten dat de “identity politics” die de afgelopen jaren door de politieke linkerzijde werd bedreven tot een soortgelijke tegenreactie zou leiden aan de andere kant van het politieke spectrum.

  Het is verontrustend om te moeten vaststellen dat bepaalde mensen die zichzelf als ‘rechts’ kwalificeren niet bereid zijn om zich duidelijk uit te spreken tegen aanhangers van ‘blank nationalisme’.

   • Klopt. Vele intellectuelen ontkennen het bestaan van de eigen culturele ruimte. Die ruimte moet worden bestreden, want die leidt onver­mijdelijk tot aantasting van hun gedachtegoed. Een gedachtegoed dat uitgaat van ideologische gelijkheid en dat weigert de verschillen te zien. Behoudsgezind, redenerend vanuit een ideologie, en tegen de natuurlijke loop van de geschiedenis.

   • 1. Cultuur heeft niets te maken met etniciteit. Denkers als Thomas Sowell, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Clarence Thomas, Ben Shapiro, Walter E. Williams, etc., zijn gecultiveerde Westerlingen met niet-blanke etnische kenmerken. Grote delen van Sub-Saharaans Afrika en Zuid-Amerika zijn christelijk, en hebben dus een gemeenschappelijke culturele band met het Westen, terwijl een meerderheid van de blanke Tsjetsjenen het islamitische geloof aanhangen en zich dus cultureel oriënteren op het Arabische schiereiland.

    2. Het is net een van de verworvenheden van onze ‘superieure’ cultuur dat wij in staat zijn om in te zien dat etnische kenmerken volstrekt irrelevant zijn. Wat van belang is, is ‘onze manier van leven’ — onze culturele verworvenheden, ons intellectueel en artistiek erfgoed dat door iedereen, ongeacht raciale kenmerken, kan worden aangehangen, bewonderd en uitgedragen.

    3. Ik heb nooit begrepen in wat voor vreemde geestelijke toestand iemand moet verkeren om trots te halen uit het feit dat hij met een bepaalde huidskleur geboren is.

    4. Het bovenstaande artikel gaat over rellen die uitgebroken zijn tussen twee extremistische groeperingen. Enerzijds aanhangers van de KKK / blanke nationalisten (door sommigen onder de noemer “Alt Right” geplaatst), anderzijds gewelddadige linkse / anarchistische groeperingen zoals Antifa. Beide groepen zijn proto-fascistisch en rechtvaardigen het gebruik van geweld in naam van een hoger politiek doel. Ik verwerp ze allebei, omdat ik in de eerste plaats aanhanger ben van beschaving. Beschaving vereist dat het gebruik van geweld niet getolereerd wordt.

   • 1.Cultuur komt voort uit etniciteit.kijk naar de britse kolonie’s Australie,Vsa.canada,.Allemaal landen met een zelfde cultuur (min of meer).Ex-kolonie’s van spanje hebben een andere cultuur.Met Afrika en z.amerika delen we een godsdienst.Zeker niet de cultuur van geweld en vrouwen onderdrukking die er heerst.De mensen die u opnoemt worden in vele gevallen als de vijand door hun eigen volk gezien.Omdat ze de blanke westers cultuur verdedigen.
    2.helemaal eens.Zo zien wij het ,maar de niet blanken denken er anders over.
    3.Elke gek zijn gebrek….Maar de grote meerderheid van de mensen op de wereld denkt wel zo.
    4.U kan dat geweld verwerpen.Het gaat u er niet tegen beschermen.

   • 1. De Spaanse cultuur verschilt inderdaad van de Angelsaksische, niettegenstaande de etnische overeenkomsten. U maakt dus eigenlijk mijn punt: cultuur heeft niets te maken met etniciteit. Criminaliteit en vrouwenonderdrukking heeft te maken met cultuur, niet met etniciteit.

    2. U heeft het niet begrepen. “Blanken” of “niet-blanken” zijn geen monolithische groep. Het feit dat wij (zo vermoed ik) over dezelfde etnische kenmerken beschikken, maakt niet dat wij hetzelfde denken. Mijn ideeën zijn niet het gevolg van mijn huidskleur. Mijn huidskleur is irrelevant.

    3. Zelfs als 99.99% van de wereldbevolking zo zou denken, zou dat het desbetreffende idee nog niet tot waarheid verheffen. De waarheid wordt niet bepaald door de getalsterkte van een bepaald idee, maar door de waarachtigheid van de argumenten die men daarvoor kan aandragen.

    4. Het is de taak van de overheid om de orde te handhaven. Het is mijn morele plicht als rechtgeaarde democraat om mij uit te spreken tegen mensen die geweld gebruiken en dus de wet overtreden.

  • Volledig akkoord. Ik denk dat dit is omdat mensen aan de rechter zijde niet altijd er 100% uit zijn waar ze nu voor of tegen zijn. Ze laten zich nog te veel leiden door emoties. Typisch hierin zijn mensen die niet willen dat moslims naar Europa komen. Meestal ontaardt dit in een discussie over racisme, multiculturaliteit of religie. Maar eigenlijk gaat de discussie niet daar over. De discussie gaat eigenlijk over de normen en waarden van de nieuwkomers (en hun kinderen) en in hoeverre hun normen en waarden compatibel zijn met de onze. Dit is een grote intellectuele fout van de (extreem)rechter zijde die links jarenlang heeft kunnen uitbuiten. Als je de discussie over normen en waarden laat zijn, zal je zien dat de linker zijde het veel moeilijker begint te krijgen. Je zal dus zien dat links er altijd een raciale, culturele of religieuze discussie van tracht te maken. Maar, de spreidstand die linkse partijen doen om enerzijds hun progressieven en anderzijds conservatieve moslims aan zich te binden is iets wat op lange termijn onhoudbaar is. Je zag dit goed bij de discussie over het onverdoofd slachten. De aarzeling binnen de groenen was enorm. Moreel zijn ze tegen onverdoofd slachten, maar anderzijds willen ze de stemmen van moslims binnenhalen. Dit heeft zelfs tot gevolg gehad dat er groenen de partij hebben verlaten.

 3. Tegenbetogers, of ze nu rechts zijn, links of half-en half zijn bij een toegelaten betoging lui die het niet kunnen verdragen dat andersdenkenden ook voor hun mening mogen uitkomen. In die zin is hun optreden alvast een bewijs dat ze het begrip democratie niet snappen. Of niet willen snappen.
  Dat ze zich nogal dikwijls vermommen met bivakmutsen toont aan dat er criminele boosaardigheid in het spel is. Wie gemaskerd mensen belaagt is een potentiële misdadiger, en moet als dusdanig worden behandeld. Desnoods uitgeschakeld.