De taxshift ingezet door de regering van premier Charles Michel (MR) zal begrotingsbewijs voordelen opleveren op federaal niveau tegen 2021. De surplussen op federaal vlak worden echter overtroffen door de negatieve impact op gewestelijk vlak. Hierbij draagt Vlaanderen de grootste last. Dat brengt De Tijd na het raadplegen van een studie van de Nationale Bank.

Op vraag van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verrichte de Nationale Bank een nieuwe studie naar de impact van de taxshift. Dat is de beleidsbeslissing van de regering-Michel om de lasten op arbeid te verlichten en andere zaken zoals consumptie en niet-arbeidsgebonden inkomsten meer te belasten. Bij de studie werd vooral aandacht gegeven aan de budgettaire impact en macro-economische gevolgen zoals globale tewerkstelling.

Federaal niveau profiteert, Vlaanderen verliest

Vorige week werd al bericht over de hoger dan verwachte factuur voor Vlaanderen dankzij de zesde staatshervorming. Vlaanderen dient hierbij 1,12 miljard terug te betalen aan het federale niveau waardoor een flink Vlaams begrotingstekort tegemoet wordt gegaan. Maar nu is ook duidelijk wat voor impact de federale taxshift op de gewesten zal hebben in de nabije toekomst. En die is omvangrijk, zo blijkt. De gewesten halen namelijk een belangrijk deel van hun inkomsten uit ‘opcentiemen’ die op de federale personenbelastingen worden geïnd.

De studie van de Nationale Bank ontbloot dat tegen 2021 de federale overheid kan beschikken over een budgettair surplus van 179 miljoen euro. Echter, het totale plaatje is er een van verlies. De gewesten, gemeenschappen en lokale overheden moeten immers een negatieve pil slikken van 806 miljoen euro.

Dit zal voornamelijk op het bord van Vlaanderen komen te liggen (384 miljoen of nagenoeg de helft). Het Waals Gewest zal 277 miljoen moeten ophoesten en de lokale overheden 265 miljoen. Deze instanties worden met flinke afstand gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (54 miljoen) en de Duitstalige gemeenschap (3 miljoen). De Franse Gemeenschap mag evenwel op een surplus rekenen en profiteert voor een geschatte 171 miljoen euro naast het federale niveau.

Vlaanderen moet 1 miljard terugstorten aan federale entiteit

Terugverdieneffecten

Dat maakt een totale negatieve impact van 627 miljoen. Hierbij werd reeds rekening gehouden met de terugverdieneffecten van de taxshift. Deze worden op 4,2 miljard euro geraamd door de Nationale Bank. De inspanningen rond de taxshift schat men op nagenoeg 4,6 miljard euro.

Johan Van Overtveldt stelt echter aan De Tijd dat niet rekening is gehouden met alle terugverdieneffecten. Volgens Van Overtveldt zal de taxshift zichzelf financieren en zelfs bijdragen aan een begroting in evenwicht. “De lastenverlagingen
financieren dus grotendeels zichzelf via extra jobs. Dankzij de taxshift dragen meer mensen bij en zijn minder mensen afhankelijk van vervangingsinkomens”, verdedigt Van Overtveldt zijn beleid.

Die jobimpact is wel degelijk positief. Er zouden 33.800 jobs verdwijnen, maar 85.900 jobs erbij komen. Netto zijn dat 52.100 extra jobs. Hierbij zou ook het bruto binnenlands product met 1,2 procent meer groeien. “De gezinsinkomens gecorrigeerd voor inflatie nemen toe met 1,6 procent, waaruit kan worden afgeleid dat de positieve effecten van de taxshift voor de gezinnen de druk op de prijzen als gevolg van sommige financieringsmaatregelen meer dan compenseren”, aldus nog de minister.