Volgens de New York Times is president Donald Trump (Rep.) van plan om positieve discriminatie aan te pakken in het onderwijs. De laatste jaren kwam het fenomeen van voorkeursbehandelingen voor minderhedengroepen fors onder druk te staan in de Verenigde Staten.

Sinds de opkomst van de zwarte Burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten midden jaren 60 ondersteunt en stimuleert de Amerikaanse overheid positieve discriminatie van etnische minderheden in het onderwijs. Positieve discriminatie staat echter al jaren onder druk in de Verenigde Staten.

Opzettelijke rassendiscriminatie

Trump zou, volgens de New York Times, nu zijn verkiezingsbelofte willen nakomen en hier een einde aan maken. Uit het document dat de New York Times kon inkijken zou immers blijken dat het Witte Huis op zoek is naar een team externe juristen die bereid zijn een zaak te onderzoeken van opzettelijke rassendiscriminatie bij toelatingen op scholen en de mogelijke vervolging hiervoor. Die ‘opzettelijke rassendiscriminatie’ omvat voorschriften om minderhedengroepen zoals afro-Amerikanen voorrang te geven op blanke studenten bij de inschrijf- en selectieprocedure.

Meteen zou vanuit de hoek van de burgerrechtenactivisten forse kritiek ontstaan zijn op de ontdekkingen. Vanita Gupta, hoofd van de sectie burgerrechten onder het bewind van president Obama, spreekt van een nieuwe koerswijziging in het beleid van de VS. “Na de transgenders die uit het leger worden geweerd, betekent dit alweer een grote koerswijziging inzake burgerrechten”. Vorige week kondigde Trump immers aan op zijn Twitter dat er geen plaats meer zou zijn voor transgenders in het Amerikaanse leger.

Het Witte Huis heeft reeds gereageerd op de onthullingen en noemt ze “inaccuraat”. Het zou gaan om een zaak van Aziatische Amerikanen die al sinds het presidentschap van Barack Obama aansleept. “Men zocht vrijwilligers om een administratieve klacht te onderzoeken van 64 Aziatische Amerikanen die in mei 2015 werd ingediend en nog onopgelost is”, aldus Sarah Flores, woordvoerder van Justitie. “De klacht gaat over rassendiscriminatie tegen Aziaten in toelatingen op universiteiten.”

1 REACTIE

  1. Positieve discriminatie? Ja en nee. Ja, als het over dezelfde competentie en arbeidsethiek gaat, dan helpt het wél. Neen als het gaat over accepteren van competentie met ontbrekende arbeidsethiek of competentie tout court. Meestal gaat positieve discriminatie gepaard met toegeeflijkheid op deze punten. Niet echt een aanrader dus, want incompetentie en je m’en fous worden gehonoreerd.

    • Inderdaad. Het vreemde van de redenering is dat de partijen die discriminatie willen bannen, daarvoor net discriminatie gebruiken. Meestal heeft dit tot gevolg, dat minder bekwame personen voorgaan op een meer bekwame die er hard voor hebben gewerkt. Kan niet. Positieve discriminatie is ook discriminatie.