De plaatsvervangende burgemeester van Schaarbeek Bernard Guillaume (MR) kondigt een tijdelijk pre-opvangcentrum aan voor de migranten in het Maximiliaanpark.

Nu de overlast rondom het Maximiliaanpark en het Noordstation de laatste weken uit de hand loopt, kondigt plaatsvervangend burgemeester van Schaarbeek Bernard Guillaume (MR) de komst van een pre-opvangcentrum in die buurt aan. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet opgezet met de plannen en distantieert zich.

“Constructief” overleg

De mededeling komt er na overleg op vrijdagmiddag tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) en plaatsvervangend burgemeester van Schaarbeek Bernard Guillaume (MR).

Volgens het kabinet Francken verliep het overleg “constructief”. Er zou zijn afgesproken om de politieacties en infocampagnes verder te zetten. Men is er wel duidelijk dat men een nieuw opvangcentrum niet ziet zitten: “Er zijn geen afspraken gemaakt voor een opvangcentrum voor mensen die geen asiel willen aanvragen in België. Dat zou een enorm risico zijn om transitmigranten aan te trekken. Als de gemeente dit initiatief wil nemen, dan raden wij dit ten stelligste af. Het is geen goed idee.”

In 2015 werd in het WTC III-gebouw al een gelijkaardig pre-opvangcentrum opgezet. Op het kabinet Francken benadrukken ze wel dat het toen om een andere situatie ging. De mensen daar wilden immers in België asiel aanvragen, mensen die dat willen worden meteen opgevangen. Dat is op deze migranten niet van toepassing, omdat zij willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Tijdelijk opvangcentrum

Volgens Guillaume zou het geplande opvangcentrum een capaciteit van zo’n 100 tot 200 personen gaan bevatten. Naar alle waarschijnlijkheid komt het centrum er in een straal van 500 meter rond de Dienst Vreemdelingenzaken, vlak naast het Maximiliaanpark. Het centrum zal de migranten in hun eigen taal juridische steun verlenen.

Het opvangcentrum zou slechts tijdelijk zijn. Geen van de partijen wil immers een extra toestroom creëren. Guillaume: “Het dient om de migranten die er nu al zijn te helpen om van het Noordstation en het Maximiliaanpark weg te raken en hen tijdelijk onderdak te geven.”

Het overleg kwam er na een discussie waarin de burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt (DéFI) staatssecretaris Francken ervan beschuldigde te weinig te doen om de situatie op te lossen. In een reactie op de uitspraken van Clerfayt liet Francken toen al weten niet van zin te zijn een nieuw opvangcentrum te organiseren.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/