De Nederlandse deradicaliseringsambtenaar Saadia T., die sinds eind juli in opspraak kwam, krijgt strafontslag van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PVDA).

Saadia kwam eind juli onder vuur te liggen nadat ze ervan werd verdacht fraude te hebben gepleegd. Als gevolg van deze aantijging werd Saadia geschorst. In de maand augustus namen de klachten over de ambtenaar alleen maar toe. Ze zou onder andere jihadrondelaars vrij spel gegeven hebben. Kortom, er bleek heel wat mis te lopen in de Amsterdamse strijd tegen radicalisering. Uit verder onderzoek blijken de verdenkingen dermate ernstig te zijn dat burgemeester van der Laan besloten heeft haar per direct te ontslaan.

Belangenvermenging

In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad schrijft burgemeester van der Laan dat op basis van het onderzoek is gebleken dat Saadia zich schuldig maakte aan belangenvermenging. Van der Laan schrijft: “Saadia T. heeft opdrachten gegund aan een persoon voor uiteenlopende rollen en via verschillende bedrijven waar zij een privérelatie mee had. Dat is in strijd met de gemeentelijke regelgeving.” Verder blijkt ook te zijn gesjoemeld met een offerte die werd opgemaakt en gewijzigd door de betrokkene.

Volgens van der Laan zaait het incident twijfel over de veiligheid in de Nederlandse hoofdstad. Daarom noemt hij het incident “bijzonder ernstig”. De aanslagen in Europese steden bezorgden de Amsterdammers al angst voor een aanslag in hun stad. “Door dit incident wordt de angst aangewakkerd”, stelt van der Laan.

Burgemeester van der Laan

Verder staat in de brief aan de gemeenteraad te lezen dat er al langer vraagtekens werden geplaatst bij het functioneren van Saadia. Er was reeds een nieuwe leidinggevende aangesteld om orde op zaken te stellen.

Saadia T. werkte nauw samen met burgemeester van der Laan. Ze was zijn rechterhand en de burgemeester zette haar meermaals uit de wind. Of hij nu ook de verantwoordelijkheid moet dragen, is voer voor discussie. Zeker is wel dat hem op 14 september een spoeddebat wacht over de gehele zaak.