Een groep sp.a-militanten roept de partij op om sneller te vervellen. Zo vinden zij dat de vernieuwingsoperatie die sp.a-voorzitter John Crombez in gang zette, niet snel genoeg gaat. In een manifest op hun Facebookpagina ‘Wij zijn socialisten’ pleiten ze voor “nu een versnelling hoger schakelen om aan de socialistische beweging een nieuw elan te geven”.

Dat de sp.a betere tijden heeft gekend, kan men gerust als een understatement bestempelen. Zo liepen de socialisten veel imagoschade op door de schandalen bij zusterpartij PS. Doch, ook de Gentse socialisten gaan door de Publipart-affaire en de banden tussen de burgemeester van Gent, Daniel Termont (sp.a), en gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur niet vrijuit. Daarbovenop komen dan nog eens dramatische peilingen, interne rebellie en mandatarissen die onder de partij haar eigen ethische lat gaan zoals Louis Tobback en Franky Deblock.

Carrièrisme

De militanten wijten de huidige malaise binnen hun partij aan hoofdzakelijk twee oorzaken: “carrièrisme” en “deelname aan neoliberaal beleid”. Zo zijn zij “verontwaardigd over de voorbeelden van zelfverrijking van ‘socialistische’ mandatarissen die aan het licht zijn gekomen. Dat is volledig in strijd met de socialistische principes van rechtvaardigheid en solidariteit. Door dergelijke praktijken worden socialistische partijen volledig ongeloofwaardig”. Ook stellen zij dat de sp.a “veel te lang [heeft] nagelaten een echt alternatief uit te werken dat ten goede komt aan de meerderheid van de mensen, en niet alleen aan de happy few van kapitaalbezitters”.

Pessimistisch zijn de progressieven echter niet. Zo lanceren zij een oproep “tot alle socialisten om samen te bespreken hoe wij onze beweging in versneld tempo kunnen heropbouwen, democratiseren en verlinksen. Wij kunnen ons daarbij laten inspireren door wat Bernie Sanders en Jeremy Corbyn tegen alle verwachtingen in hebben verwezenlijkt”.

“Terug naar de bron”

Deze ‘socialistische revival’ moet volgens het pamflet starten door terug “naar de bron [te] gaan”. “Stemrecht, de 40uren week, sociale bescherming, inspraak in de onderneming, sterke openbare diensten tot en met een overheid aan de kant van de mensen in plaats van een kleine minderheid. We moeten die draad terug opnemen”, valt er te lezen.

Tegenover De Morgen formuleert Marc Le Bruyn – een van de initiatiefnemers van het manifest – zijn strijdpunten concreter. “Het eerste waar wij aan denken, is een samenwerking met Groen”, zo schrijft De Morgen. Het progressieve kartel dat in Antwerpen N-VA-voorzitter Bart De Wever van de troon wil stoten, beschouwen de initiatiefnemers als een voorbeeld voor heel Vlaanderen. Ook de banden tussen de sp.a en de vakbonden moeten terug inniger worden. Meer concrete voorstellen hebben de ondertekenaars van het manifest nog niet. Daarop blijft het nog wachten tot 23 september. Dan komen de initiatiefnemers – en de personen die achter hun doelstellingen staan – samen.