Het schip van Defend Europe, de C-Star, heeft een technisch defect opgelopen in de Middellandse Zee. Intussen zou het probleem alweer verholpen zijn.

Medewerkers van de Duitse ngo Sea-Eye zouden naar eigen zeggen hebben geholpen met het depanneren van de C-Star. Dit bericht werd echter al snel door Defend Europe weggezet als “Fake news”De C-star is het schip van Defend Europe, de aan Génération Identitaire gelieerde organisatie wiens zelfverklaarde missie het is de illegale migratie en de mensensmokkel naar Europa tegen te houden. Sea-Eye is dan weer één van de ngo’s die door Defend Europe ervan beschuldigd worden samen te werken met de mensensmokkelaars.

“Fake news”

Op vrijdag deelde Defend Europe op zijn facebookpagina mee dat de C-Star een klein technisch probleem had opgelopen tijdens de nacht van donderdag op vrijdag. “Om dit recht te zetten voordat het schip de SAR (Opsporing en Redding n.v.d.r.)zone binnenging en dichterbij andere schepen kwam, werd de hoofdmotor stilgelegd”, luidt het.

“Hierdoor wordt het schip volgens het COLREG-verdrag (Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee n.v.d.r.) als ‘niet onder bevel’ beschouwd. Informatie hierover werd naar andere schepen in de nabijheid verstuurd overeenkomstig de regulaties. Het probleem wordt zo opgelost”, aldus Defend Europe.

Sea-Eye meldt dat Italiaanse autoriteiten hun bemanning vertelden dat de C-Star een mechanisch falen had opgelopen en niet kon manoeuvreren. Volgens de ngo waren zij onderweg om het schip te helpen. Michael Buschheuer van Sea-Eye vertelt: “Een schip in nood helpen is de plicht van eenieder op zee, ongeacht hun oorsprong, ras, religie of overtuigingen.”

Dit laatste werd in een nieuw facebookbericht van Defend Europe al snel weggezet als “Fake news”. Volgens de groep hebben zij op geen enkel ogenblik externe hulp nodig gehad. Alles zou direct aan boord verholpen zijn. “Tot groot ongeluk van de ondersteuners van illegale migratie”, aldus Defend Europe.

Illegale migratie halt toeroepen

Defend Europe is een project van de rechtsnationalistische Génération Identitaire (GI) om controle uit te voeren op bepaalde ngo’s (non-gouvernementele organisatiesen illegale migratie een halt toe te roepen. Volgens GI liggen deze ngo’s mee aan de basis van het indrukwekkend aantal verdrinkingsdoden. Door middel van hun reddingsoperaties zouden ze immers mensen blijven aanmoedigen de oversteek te wagen.

Het is niet de eerste keer dat Defend Europe op problemen stuit tijdens haar missie. Eerder deze week werd het schip van de organisatie nog verhinderd aan te meren in Tunesië door plaatselijke vissers, kanoërs en zelfs waterfietsers.

Enkele weken geleden werd de C-star ook “gearresteerd” door Egyptische autoriteiten nabij het Suezkanaal. Er zouden geen of te weinig documenten en papieren aan boord geweest zijn. De organisatie zelf claimde echter dat het om ‘fake news’ ging en dat er gewoonweg een routine-onderzoek werd uitgevoerd door de autoriteiten op het schip.