Via een vrije tribune op Doorbraak beschuldigt Sam Van Rooy (Vlaams Belang) staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) van hypocrisie. De reactie komt er na een promofilmpje van de EU waarin men stelt dat de huidige migratiegolf noodzakelijk is om de vergrijzingskosten op te vangen. Francken sprak al van “propaganda”. Volgens Van Rooy is het standpunt van Francken dat arbeidsmigratie de vergrijzing wél kan opvangen eveneens leugenachtige propaganda, net zoals het filmpje van het Europees Parlement.

Het filmpje laat afwisselend enkele EU-politici en migranten met succesverhalen aan het woord. Het filmpje stelt ook dat de EU de huidige migratiestroom nodig heeft ter compensatie van de vergrijzing. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageerde op Twitter door het filmpje propaganda te noemen.

Hypocrisie

Volgens Van Rooy heeft Francken gelijk als hij het filmpje van de EU wegzet als “leugenachtige propaganda”. Maar de VB-er duidt er op dat het hypocriet is dat de Belgische regering, waar Francken deel van uitmaakt, nog altijd diezelfde EU in het zadel houdt.

Een nog groter probleem heeft hij met de suggestie van Francken dat niet de asielstroom maar wel de arbeidsmigratie de vergrijzing kan opvangen. “Ook dat is leugenachtige propaganda”, aldus Van Rooy.

“Francken gaat dolgraag in discussie met hysterisch links, wat hij vrijwel dagelijks doet. Tegen die dogmatische Gutmenschen kan hij zich immers gemakkelijk profileren als een ‘pragmatische realist’”, zegt Van Rooy. “Maar wanneer iemand die niet tot die politiek correctelingen behoort met ongemakkelijke feiten en cijfers komt, geeft Francken niet thuis, die negeert hij voortdurend.”

“Afvragen of de lat wel hoog genoeg ligt”

Francken doet het volgens Van Rooy beter dan zijn voorgangers, onder meer als het gaat over het uitzetten van criminele buitenlanders. Deze verbetering is volgens Van Rooy echter niet meer dan een druppel op een hete plaat. Volgens hem “moet men zich wel afvragen of de lat wel hoog genoeg ligt”. Zo moet men meer inzetten op grenscontroles binnen de EU. Hij haalt daarbij een studie aan om aan te tonen dat dat niet eens zo veel kost als men steeds beweert.

Het globale migratieplaatje is volgens Van Rooy niet fundamenteel veranderd met deze regering. Van Rooy: “Nog altijd staan de migratiesluizen wagenwijd open, met name via de kanalen asiel, migratie en gezinshereniging. Sinds 2014 steeg het aantal visumaanvragen voor lang verblijf significant, met als voornaamste doel: gezinshereniging. Dit jaar en de volgende jaren worden gekenmerkt door vluchtelingen die massaal hun gezin laten overkomen. Nu reeds explodeerde het aantal leefloners, een recordaantal vluchtelingen ontvangt een leefloon.”

“Onder staatssecretaris asiel en migratie Theo Francken herhalen zich slechts dezelfde nefaste instroomscenario’s die ook plaatsvonden onder vorige beleidsmakers asiel en migratie”, zo gaat hij verder. Volgens Van Rooy blijft onder N-VA een fundamentele breuk met het “Pamperbeleid” van het verleden uit.

“Viségrad-landen steunen”

Om zijn standpunten kracht bij te zetten haalt Van Rooy de Nederlandse academicus Prof. Dr. Jan van de Beek aan. Die concludeerde immers dat migratie geen oplossing is voor de vergrijzing. Hij stelde ook vast dat de massale influx van migranten onze verzorgingsstaat kapotmaakt. Van Rooy: “Ook daarop reageert Francken nooit wanneer hij erop wordt gewezen.”

Daarnaast verwijst hij naar de Nederlandse demograaf Prof. Dr. Joop Hartog. Die stelde dat de politici en academici “decennialang glashard hebben gelogen” over de vermeende meerwaarde van immigratie. De conclusie van de demograaf luidt dat Nederland vol is en door de voortdurende immigratie, die geen economische meerwaarde heeft, alleen maar onleefbaarder wordt.

Sam Van Rooy concludeert: “De Belgische regering en Francken moeten dan ook direct stoppen met aan de leiband te lopen van de EU, en ze moeten de Visegrád-landen Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië niet afvallen maar steunen. Die landen proberen zich immers te verzetten tegen de EU-asieldictaten en de daarbij horende islamisering omdat ze, helaas in tegenstelling tot onze regeringen, wél hun identiteit, welvaart en veiligheid vooropstellen.”