In Venezuela evolueert de situatie van kwaad naar erger. Zo werden volgens cijfers van de Verenigde Naties dit jaar al ruim 5.000 mensen willekeurig opgepakt door de veiligheidsdiensten. Sommige linkse partijen hebben het echter moeilijk om de Venezolaanse president, Nicolas Maduro, af te vallen. Zo valt er in het maandblad van de PVDA, Solidair, te lezen dat het in Venezuela “kiezen voor eigen sociale koers of desastreus CIA-recept” is. Ook de Nederlandse SP en Jeremy Corbyn willen Maduro niet veroordelen. 

Sinds de olieprijs dramatisch in elkaar zakte, zit de Venezolaanse economie in een diepe crisis. Doordat de economie van het land onvoldoende gediversifieerd is, heeft een daling van de olieprijzen immers zeer sterke socio-economische gevolgen. Om enkele cijfers te noemen: vorig jaar kromp de economie met zo’n 19 procent, de inflatie bedroeg 800 procent en het land zijn internationale schulden nemen sterk toe. Trouw aan de ‘Bolivariaanse Revolutie’ geeft de overheid immers enorme sommen geld uit aan sociale programma’s. Met een lage olieprijs is dit echter niet meer financierbaar. Bovenop de economische recessie veranderde het Venezolaanse parlement tijdens de parlementsverkiezingen van 2015 van samenstelling. Zo ruimde een linkse meerderheid de baan voor een rechtse. Terwijl de rechtse meerderheid Maduro zo snel mogelijk van troon wil stoten, doet deze laatste er alles aan om zijn greep op het land te verstevigen.

PVDA: “Maduro zet in op dialoog en pacificatie”

De spanningen die hieruit voortvloeien lijken zo langzamerhand hun kookpunt te bereiken. Zo kunnen de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers het parlement niet meer in doordat het leger de weg blokkeert. De Verenigde Naties berichten dan weer over “vaak voorkomend en systematisch gebruik van buitensporig geweld tegen de demonstranten”. Zo verloren volgens de VN – door toedoen van de veiligheidsdiensten – zo’n 45 betogers het leven.

Niets van aan volgens de PVDA. “President Maduro zet in op dialoog en pacificatie in Venezuela en probeert de oppositie ertoe te brengen de instellingen van het land te respecteren”, valt er te lezen op hun website. Volgens de extreemlinkse partij organiseerde de overheid verkiezingen voor een Grondwetgevende Vergadering “om de patstelling aan te pakken”. Deze actualisatie van de Grondwet komt er volgens de PVDA omdat “Maduro […] de verworvenheden van bijna twintig jaar Bolivariaanse Revolutie grondwettelijk [wil] verankeren“.

De PVDA voorspelde dat de Grondwetgevende Vergadering “bij algemene, directe en geheime stemming” zou geschieden. Internationale waarnemers stellen zich daar echter hun vragen bij. Zo werden werknemers van staatsbedrijven onder druk gezet om te gaan stemmen in het voordeel van hun president. Indien ze dit niet deden liepen ze het risico om hun job te verliezen.

Buiten het feit dat de echtgenote en de zoon van de president in de Grondwetgevende Vergadering zetelen, beschikt deze over alle politieke volmachten. De rechtse oppositie in het parlement komt op die manier buitenspel te staan. Tientallen landen en de paus vrezen echter dat men op die manier – ondanks het massale protest en de aanhoudende crisis – een socialistische dictatuur op poten zet. Van enige symboliek is de Grondwetgevende Vergadering ook niet vies. Zo zullen de door de oppositie verwijderde portretten van Hugo Chávez weer hun ‘rechtmatige’ plaats krijgen.

PVDA: “Ongehoorde inmenging”

De Verenigde Staten hebben bij monde van president president Donald Trump (Rep.) al aangegeven “niet passief” te zullen toekijken. Eerdere economische sancties maakte echter weinig indruk op Maduro. Zo gaf hij aan “trots” te zijn op de sancties van “keizer Trump”. “Ik ben zo trots. Doe zo maar verder. Blijf maar sancties uitvaardigen”, aldus Maduro. Verder geeft de Amerikaanse ambassade in Venezuela Amerikaanse staatsburgers het advies om drinkwater en voedsel te hamsteren. Ook dienen zij op hun hoede te zijn voor “betogingen die vreedzaam bedoeld zijn maar zich kunnen omvormen tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten”. 

Ook de Europese Unie reageerde al op de aanhoudende onrusten en mensenrechtenschendingen in Venezuela. Zo uitte de EU eerder haar bezorgdheid over de verkiezing van een Grondwetgevende Vergadering en stelde zij later dat zij deze niet zal erkennen. Volgens de Hoge Vertegenwoordigster van het Buitenlandse Beleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, heeft “de verkiezing van de grondwetgevende vergadering […] de crisis in Venezuela nog verergerd”.

De PVDA stelt echter dat “dreigen met economische sancties, mobiliseren voor een politieke transitie en speculeren op gewelddadige straatacties […] een ongehoorde inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Venezuela [zijn].”

PVDA: “EU en VS gaan in tegen wil van een heel continent”

Door hun acties staan de VS en de EU volgens de PVDA “lijnrecht tegenover bijna een heel continent”. In hun artikel staven de ‘marxisten van de 21ste eeuw’ hun stelling door te verwijzen naar het Forum van Sao Paulo. Deze conferentie van linkse politieke partijen en andere organisaties uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied verklaarde zich volgens de PVDA “unaniem solidair met de democratisch verkozen regering in Venezuela”. “De enige manier om de democratie te doen zegevieren is door het volk te raadplegen, en niet door middel van staatsgrepen zoals we recent meemaakten in Brazilië, Paraguay en Honduras”, vervolgt men het betoog.

“De belangrijkste aanvallen van het imperialisme en zijn bondgenoten in Latijns-Amerika en de Caraïben zijn gericht tegen Venezuela en zijn Bolivariaanse Revolutie, omwille van zijn waardevolle natuurlijke rijkdommen en zijn geopolitiek en strategisch belang. Ze rekenen erop dat een nederlaag van Venezuela een domino-effect zal krijgen op andere linkse regeringen in de regio, en dat daarmee het model van politieke verbinding, samenwerking en integratie – zoals dat onder andere vorm krijgt in de ALBA – er verzwakt uitkomt. Vandaar het belang om Venezuela te verdedigen en de uitvoering van die plannen te verhinderen. De strijd voor Venezuela is een strijd voor heel het continent, voor heel de wereld.”

Beweren dat het Forum van Sao Paulo de spreekbuis is van een heel continent is echter de waarheid wat bij de haren trekken. Vele officiële leden – waaronder de Communistische Partij van Argentinië en de Communistische Partij van Colombia – bevinden zich in de oppositie of zijn nog niet in het parlement aanwezig.

“Corbyn moet echt weten wat er aan de hand is in het land”

Niet alleen de Belgische PVDA heeft moeite met de Venezolaanse president te veroordelen. Ook Labour-leider Jeremy Corbyn weigert Maduro af te vallen. Volgens hem komt het geweld van beide kanten. Zo wees hij erop dat ook leden van de veiligheidstroepen slachtoffers te betreuren hadden. Volgens de Labour-leider moet er dan ook “een dialoog komen en een proces dat de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht waarborgt.” 

In Venezuela reageerde men met lichte wanhoop op de uitspraken van Corbyn. Juan Andres Mejia, oprichter van de progressieve oppositiepartij Popular Will, stelde gisteren dat de Labour-leider “echt moet weten wat er aan de hand is in het land, voordat hij stelling kan nemen. Het geweld komt niet van beide kanten, het geweld komt van overheidszijde.”

1 REACTIE

  1. Allé, Voor PVDA was Chavez dus – tussen de lijnen gelezen – ook het “nec plus ultra” van de democratie en verlichting. Allicht omdat hij een tikkeltje links was …

  2. En toch krijgen Hedebauw en consorten voluit aandacht en respectvolle benadering zonder lastige vragen van het groen-links journaille van onze MSM. Socialisme 2.0, zo noemt rattenvanger Peter Mertens de ideologie van zijn maoïstische partij. Dat in Wallonië hun ideologie van hangmatsocialisme grote weerklank vindt in de peilingen is normaal. Vlaanderen betaalt immers de rekening. Maar hopelijk zijn de kiezers verstandig genoeg om dit soort Venezolaanse rampen weg te houden van ons Vlaanderland.