Tussen 2011 en 2016 daalde het totale budget voor het federale voedselagentschap (FAVV) met 11 procent. De overheidsdotatie zakte zelf met bijna één vijfde of 18 procent. De daling was vooral merkbaar onder premier Charles Michel (MR). Dit blijkt uit info van Test-Aankoop. De belangenorganisatie voor consumenten spreekt over een “verontrustende evolutie”. Het FAVV ligt onder vuur omwille van de fipronilcrisis. Hierdoor werden al honderdduizenden eieren vernietigd wegens een mogelijke gevaarlijke besmetting met het insecticide.

Test-Aankoop was eerder al kritisch voor de overheid, onder meer omdat de dienst FAVV niet meer onder Volksgezondheid valt. Vandaag valt de FAVV onder de bevoegdheid van Landbouwminister Denis Ducarme (MR). De invloedrijke consumentenorganisatie vraagt zoals eerder om meer transparantie vanwege de FAVV en vindt de middelvermindering voor de FAV “verontrustend”.

Daling budget FAVV vooral onder regering-Michel

Tussen 2011 en 2014 bleef het budget van FAVV relatief stabiel, maar sinds het aantreden van eerste minister Michel in 2014 daalde het FAVV-budget met 11 procent. Wanneer enkel de overheidsdotatie in beschouwing wordt genomen, is er zelfs een vermindering van 18 percent te bemerken.

Dit heeft als gevolg gehad dat er minder controles werden uitgevoerd. Tussen 2011 en 2013 stegen deze nog in aantal, met circa 4 procent. Maar in 2015 waren er al 6 procent minder controles. In 2016 vielen die nog eens terug met 2,5 procent.

Weinig transparantie

Het voedselagentschap heeft in het verleden al een slechte reputatie opgebouwd inzake transparantie. In 2015 vroeg dierenbelangengroep Gaia nog de processen-verbaal op rond een inspectie van een hondenzaak. Dit in het kader van de openbaarheid van bestuur. Maar het voedselagentschap antwoordde aanvankelijk zelfs niet eens op de vraag. Daarna stuurde de overheidsdienst Gaia door naar het parket. De Raad van State, die bevoegdheid heeft over overheidsdiensten, floot de FAVV daarop terug.

Ook Test-Aankoop botste op een gelijkaardige weerwil bij een aanvraag. Dit rond inspectieverslagen van pitazaken een vijftal jaar geleden. Ook toen wou het federale voedselagentschap geen informatie meegeven.

Voorlopig zou enkel de winkelketen Lidl eieren verkocht hebben met te hoge fipronil-waarden. De eieren zijn inmiddels uit verkoop genomen, zo meldt Lidl via Facebook. Het gaat om eieren met de lotnummers 2BE3123-A, 2BE3123-B en 2BE3123-C. Deze zijn mogelijk overmatig besmet met het pesticide. De codes zijn eenvoudig te lezen op elke eierschaal. Wie eieren met een van deze codes heeft, mag deze terugbrengen naar de winkel.