Gaat de politie tegen de wet in en ontneemt zij eenzijdig rechten van minderjarigen? Volgens de Orde van Vlaamse Balies (OVB) is dit het geval. Op hun website klagen zij dit aan.

De OVB reageert ‘not amused’ op de nieuwe richtlijn die het College van procureurs-generaals uitvaardigde. Ondanks dat de Salduzwetgeving verplicht dat minderjarigen die opgeroepen worden voor een politieverhoor altijd worden bijgestaan door een advocaat, maant men de politiediensten aan om de wet niet na te leven.

Verplichte bijstand

Iedereen die de politie verhoort, heeft het recht op bijstand van een advocaat. Minderjarigen genieten in dit geval van een nog grotere bescherming. Zo kunnen zij volgens de wet geen afstand doen van hun recht op bijstand. Biedt een minderjarige zich toch aan bij een verhoor zonder advocaat, dan dient er eerst verplicht overleg met een raadsman plaats te vinden. Een minderjarige moet ook tijdens het verhoor – en bij alle latere verhoren – bijstand van een advocaat krijgen. “Zo wil de wetgever”, stelt de Orde duidelijk.

In een nieuwe richtlijn van het College van procureurs-generaal maant men de politie echter aan om zich hier niet aan te houden. “In die richtlijn staat hoe ze dat verhoor van een minderjarige moeten aanpakken. De verplichte bijstand door een advocaat is er zomaar in geschrapt”, schrijft de OVB.

“Dit zet het parlement volledig buiten spel”

De Orde hekelt dat zij “noch geconsulteerd noch geïnformeerd werd” over de nieuwe richtlijn. Ook is volgens de OVB sprake van een miskenning van het parlementaire debat over dit onderwerp. “Toen lag ook al het voorstel op tafel om de verplichte bijstand van een advocaat tijdens het verhoor te laten wegvallen. Dat voorstel werd ernstig bekritiseerd door de OVB en later ook door de Raad van State.” 

Als gevolg daarvan hebben de regering en het parlement volgens de orde “beslist om het controversiële voorstel niet te volgen. Dat het College die richtlijn tijdens de vakantieperiode alsnog rondstuurt naar de politiediensten, zet het parlement volledig buiten spel.”

De orde heeft het College van procureurs-generaal ondertussen al haar argumentatie aangereikt. Ook vraagt zij aan “haar advocaten [om] bij ieder verhoor van minderjarigen tegen die onwettige situatie te protesteren. Het is onaanvaardbaar dat, tegen de wet in, eenzijdig de rechten van minderjarigen worden ontnomen.”