Niet alle EU-landen werken even hard aan de opsporing en vervolging van teruggekeerde Syriëstrijders. Door de open grenzen binnen de EU lopen daardoor ook landen die hier wel werk van maken gevaar. Dat blijkt uit een rondgang die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt maakt voor de Raad van Europa.

Terwijl West-Europese landen meestal proberen iedereen te vervolgen die terugkeert uit IS-gebied, laten andere Europese landen het veelal afweten. De combinatie van het verschil in aanpak van de problematiek door de verschillende EU-landen én de open grenzen van de Schengenzone zorgen voor een gevaarlijke cocktail met betrekking tot terugkeerders uit Syrië.

Aanpak verschilt van land tot land

De aanpak van teruggekeerde Syriëstrijders verschilt sterk van land tot land. Finland rekende uit dat zo’n 80 mensen naar IS-gebied in Syrië en Irak zijn gereisd. Twintig van hen zijn intussen teruggekeerd, maar er is geen sprake van gerechtelijke vervolging van hen.

Tot voor kort was ook in Zweden het vervolgen van terugkeerders geen prioriteit. Pas onlangs kwamen regeringspartijen en oppositie daar samen tot de conclusie dat hun aanpak veel te soft was. Tot dan toe kregen sommige Syriëstrijders een nieuwe identiteit, gratis woonruimte en rijlessen om de herintegratie te bevorderen. In Oost-Europa is er dan weer bijna helemaal geen zicht op Syriëstrijders. Zowel Polen als Hongarije houden daar geen statistieken over bij.

Nederlands kamerlid Pieter Omzigt (CDA) reageert bezorgd. Hij maakte voor de raad van Europa een vergelijking tussen twintig landen over de aanpak van terugkerende Syriëstrijders. Omzigt vindt de verschillen zorgwekkend: “Verschillende Europese landen hebben nog geen enkele Syriëganger vervolgd.”

Gevaar open binnengrenzen

Terugkerende Syriëstrijders vormen een steeds grotere dreiging. In 2015 kwamen nog vooral mensen terug die spijt hadden van hun keuze, voor hen ging het geweld van Islamitische Staat vaak te ver. Nu zijn de terugkeerders echter voornamelijk doorgewinterde strijders. Men vreest dat deze terugkeerders veel sneller geneigd zijn een aanslag te plegen.

Volgens Omzigt hangt de veiligheid in Nederland af van het beleid van de andere EU landen. Omzigt: “Met de open binnengrenzen van Europa is het noodzakelijk de dreiging van de terugkeerders gezamenlijk en hard aan te pakken. Dit is een gevaar voor ons allemaal.”

De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwde onlangs nog voor de gevaren van moslimextremisme en open binnengrenzen. “Een IS-terugkeerder in Duitsland kan in Nederland een aanslag plegen. Dat betekent dat we terugkeerders internationaal moeten beschouwen en niet alleen vanuit Nederlands perspectief”, vertelt Marja Horstman, plaatsvervangend directeur-generaal van de AIVD.