Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a), vader van oud-partijvoorzitter Bruno Tobback (sp.a), vult zijn inkomen aan met een parlementair pensioen. Dat werd eerder al vermoed, maar is nu bevestigd door De Morgen. Het kan wettelijk perfect – net zoals bleek met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vorige week – maar het brengt sp.a-voorzitter John Crombez in een ietwat vervelend parket.

Vorige week werd duidelijk na een parlementaire vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ook reeds een pensioen ontvangt bovenop zijn loon. Rudy Coddens, de Gentse lijsttrekker voor sp.a sinds de Publipart-affaire, haalde toen fel uit naar de N-VA: “Dat is pas graaicultuur”, tweette hij. Maar nu blijkt dat in Coddens’ partij precies hetzelfde gebeurt.

Parys: “Is dat ook graaicultuur?”

Het was Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) die de kat de bel aanbond. Zo vroeg Parys op Twitter of “we mogen weten of Tobback een parlementair pensioen cumuleert met een burgemeesterswedde? En vult hij jullie cumulregister in?”

Parys ‘tagde’ zowel partijvoorzitter Crombez als Coddens, maar kreeg geen antwoord. Parys wees er tevens op dat Tobbacks mandaten bij Intermixt, Iverlek en Eandis niet correct zijn aangegeven.

Vader Tobback bevestigt nu aan De Morgen dat hij een pensioen ontvangt naast zijn burgemeesterssalaris, al is hij kortaf in zijn commentaar. “Mijn pensioen is geen publiek mandaat en dat gaat niemand aan”, zegt de sp.a-burgemeester. “Ik krijg mijn pensioen zoals de wet dat toelaat. Ik ga ervan uit dat het parlement geen immorele wetten heeft gestemd”.

Crombez: “Structurele oplossingen belangrijker”

Echter, dat is nagenoeg letterlijk wat Crombez zei vrijdag op Terzake: “[Bourgeois] moet zelf toch het verstand hebben om te verstaan dat mensen niet accepteren dat hij naast zijn tienduizend euro per maand nog eens duizend euro belastinggeld krijgt”. Crombez had ook kritiek voor het besparingsbeleid van de Vlaamse regering terwijl er te weinig “echt beleid” wordt gevoerd.

In een reactie aan SCEPTR liet Crombez weten niet op de hoogte te zijn van Tobbacks pensioen. Dit communiceerde ook partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) in het geval van Bourgeois. Wat voor Crombez belangrijker is dan op “individuele politici schieten”, is het doorvoeren van enkele structurele ingrepen zodoende dat dergelijke situaties zich niet herhalen. Concreet pleit hij voor een loonplafond voor politici. Ook N-VA pleitte in het verleden – bij monde van voorzitter De Wever – voor een dergelijk plafond. Maar volgens Crombez geeft de N-VA – wanneer het aankomt op concrete maatregelen – niet thuis. Zo stelt Crombez al herhaaldelijk geprobeerd te hebben om met alle partijvoorzitters samen te zitten om dergelijke praktijken te beëindigen.

Dat het mandatenregister van de socialisten nog onvolledig is, beschouwt Crombez niet als nieuws. Crombez liet weten dat het reglement nog maar een paar weken oud is en de bekendmaking hiervan, zoals aangekondigd, in stappen zou verlopen. De mandaten die al bekend waren, zouden onmiddellijk gepubliceerd worden.

John Crombez won in 2015 bitse voorzittersverkiezingen tegen Bruno Tobback.

1 REACTIE

  1. “Ontwaaaak verwooooorpenen der aaaaaaarde” , uit de met links knuistje geheven gekweelde, jaarlijkse 1 mei sossenrode carnaval zatsel schlager “de Internationale”. “Caviar-proletariërs aller landen, verenig u”, dixit Karl Marx Brothers. Waar is de tijd dat die sossenrood bemantelde stuntman met de artiestennaam Lodewijk Toebak zoals beloofd voor de TGV ging liggen, maar dat de verstrooide coducteur toch wel per vergissing achteruit reed zeker en die Louis T. uit L. met sossenschaamrood op zijn wangen, nolens volens de aftocht blies…Alle propaganda moeite voor niks, ocharme !

  2. Wat is hiervan de nieuwswaarde? We weten toch al langer dat socialisten vooral sociaal zijn met zichzelf? Niks nieuws onder de zon.