In het Nederlandse Den Haag heeft de beruchte haatsjeik en imam Fawad Jneid een gebiedsverbod gekregen voor de wijk Transvaal en de Schilderswijk. De imam vestigde daar, onder de dekmantel van een ‘islamitische boekenwinkel’, een moskee en verkondigde er intolerante en radicale ideeën die aanzetten tot radicalisering.

Een week geleden raakte bekend dat de beruchte ‘haatsjeik’ en imam Fawad Jneid, ondanks een verbod, opnieuw actief was in het Nederlandse Den Haag. Fawad Jneid wordt beschreven als “staatsgevaarlijk” en staat bekend voor zijn “haatdragende uitspraken en radicale ideeën“.

Islamitische boekenwinkel

In 2016 kocht Fawad Jneid een pand in de buurt van de Haagse Schilderswijk, een wijk die bekend staat voor haar multicultuur (meer dan 90% is er van allochtone afkomst). Zijn bedoeling was om er een nieuwe moskee te vestigen, maar het toenmalig gemeentebestuur kon dit verhinderen omdat het pand enkel voor bedrijfsmatige bestemming gebruikt mag worden. Onder de dekmantel van een ‘islamitische boekenwinkel’ kon de imam er uiteindelijk toch zijn moskee installeren.

De gemeente stelde Jneid vervolgens een ultimatum. Indien de imam niet binnen de 10 dagen zou stoppen met het uitvoeren van zijn religieuze activiteiten, zouden er juridische stappen genomen worden. Die eis leek evenwel geen indruk te maken op Jneid. Een dag later stroomden opnieuw een honderdtal moskeegangers toe in de ‘boekenwinkel’. Burgemeester Pauline Krikke drong vervolgens aan op juridische sancties en kreeg gehoor van minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok.

Minister Blok legde de imam een gebiedsverbod op voor de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk. Dat betekent dat Jneid zijn pand, waarin hij regelmatig predikte, niet meer mag betreden. Het verbod blijft minstens 6 maanden geldig. Het besluit werd genomen in samenspraak met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Volgens het ministerie verkondigt Jneid haatdragende en intolerante boodschappen en draagt hij bij aan de radicalisering in de richting van het jihadisme.