Zo’n 128.000 gepensioneerden zijn de dupe van de taxshift. Ondanks dat hun brutopensioen door deze budgettaire operatie stijgt, blijft daar netto quasi niets meer van over. Sommige gepensioneerden houden zelfs minder over. Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), werkt aan een oplossing.

Mensen netto meer laten overhouden zodat de koopkracht stijgt: het was één van de grote werven van de regering-Michel. Niet iedereen lijkt hier echter van te profiteren. Zo gaan sommigen gepensioneerden erop achteruit. OKRA, de belangenbehartiger van de gepensioneerde uit het christelijke middenveld, bond de kat aan de bel en haalt hard uit naar de regering. “Allerminst een sociaal pensioenbeleid”, valt er op de website van OKRA te lezen.

Wegbelast

Volgens Niek De Meester, de pensioenspecialist van OKRA, klopt het niet altijd dat gepensioneerden er door de taxshift op vooruit gaan. “De verhoging van de belastingvrije som wordt voor hen ongedaan gemaakt. En zij die geen belasting betalen, genieten niet van de hervorming van de fiscale tariefschijven”, betoogt Niek De Meester in Het Laatste Nieuws.

Meer dan 120.000 gepensioneerden met een pensioen tussen de 1.200 en 1.300 euro per maand, ontvangen – ondanks een verhoging van hun brutopensioen – nauwelijks meer netto. Sommige gepensioneerden houden zelfs minder over dan voorheen. “Het meest perverse voorbeeld zien we in de toepassing van de bijkomende belastingvermindering. Dat is een bijzonder ingewikkelde fiscale constructie die nog te veel onder de radar blijft. Elke pensioenverhoging die voor de betrokken groep wordt doorgevoerd, wordt grotendeels wegbelast: het is niet meer dan een zuivere broekzak-vestzakoperatie”, laat De Meester weten aan Het Laatste Nieuws.

Regering-Michel gaat lek dichten

De regering-Michel is zich bewust van het probleem. Zo heeft Van Overtveldt een wetsontwerp klaar dat dergelijke situaties moet vermijden. Al gaat het volgens de minister in eerste instantie om een voorlopige regeling. “De regering heeft zich voorgenomen om een grondigere oplossing voor de belastingvermindering voor pensioenen uit te werken in het kader van de begroting van 2018“, geeft de minister mee. 

Voor OKRA is dit niet voldoende. “Gepensioneerden zullen er in de toekomst dan wel niet langer op achteruit gaan, maar deze groep geniet nog altijd niet van een degelijke koopkrachtverhoging. De fiscale afroming moet gewoon verdwijnen”, aldus De Meester.